Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

10. červen 2022

Ústí nad Labem
Termín:

Biotechnologický systém čištění důlních vod - exkurze