Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

29. září 2022

Praha
Termín:

Green Walk Green Talk - Fragment

Pardubice
Termín:

Eurokód 5 - dřevěné konstrukce