Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

20. únor 2023

Ostrava
Termín:

Odpovědnost autorizovaných osob - webinář