Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

12. červen 2023

SVI ČKAIT
Termín:

Nový stavební zákon – webinář