Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

14. červen 2023

SVI ČKAIT
Termín:

Modulární výstavba – webinář