Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

19. říjen 2023

SVI ČKAIT
Termín:

Smlouva o dílo ve stavebnictví – seminář

SVI ČKAIT
Termín:

Smlouva o dílo ve stavebnictví – webinář

Ústí nad Labem
Termín:

Navrhování vozovek podle revidovaných TP 170 - seminář

Plzeň
Termín:

Fungování týmů - webinář/workshop