Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

15. listopad 2023

SVI ČKAIT
Termín:

Lehké obvodové pláště a příčky – webinář

SVI ČKAIT
Termín:

Lehké obvodové pláště a příčky – seminář

Jihlava
Termín:

Nový stavební zákon - seminář