Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SVI ČKAIT
Termín: -

Závady vnějších povrchových úprav a obvodových konstrukcí - seminář

SVI ČKAIT
Termín: -

Závady vnějších povrchových úprav a obvodových konstrukcí - webinář