Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Jihlava
Termín: -

Program Nová zelená úsporám a další dotační tituly SFŽP - seminář

SVI ČKAIT
Termín: -

Jak nová EU legislativa (z)mění obor vytápění a chlazení? - seminář

SVI ČKAIT
Termín: -

Jak nová EU legislativa (z)mění obor vytápění a chlazení? - webinář