Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SVI ČKAIT
Termín: -

Použití autorizačního razítka a vedení deníku autorizované osoby - seminář

SVI ČKAIT
Termín: -

Použití autorizačního razítka a vedení deníku autorizované osoby - webinář