Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

SVI ČKAIT
Termín: -

Změna vodního zákona v návaznosti na stavební zákon - seminář

SVI ČKAIT
Termín: -

Změna vodního zákona v návaznosti na stavební zákon - webinář