Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Katastr nemovitostí a jeho správa v roce 2021- webinář

Katastr nemovitostí a jeho správa v roce 2021- webinář

Seznámení s právními předpisy upravujícími problematiku katastru nemovitostí, s aktuálními informacemi v oblasti správy katastru nemovitostí, a se změnami v postupech katastrálních úřadů při správě katastru nemovitostí, které vyvolala např. novela zákona o Státním pozemkovém úřadu s účinností od 1.11.2019 nebo novela zákona o pozemkových úpravách a jeho doprovodná novela katastrálního zákona, která provádí úpravy reagující na novelu zákona o pozemkových úpravách, především v oblasti nakládání s historickými věcnými břemeny a zástavními právy převzatými z veřejných knih, s účinností od 1.1.2021.


Hlavní odborné téma – program akce:

 • Přehled základních právních předpisů upravujících agendu katastru nemovitostí.
 • Katastr nemovitostí jako veřejný seznam, zásada formální a materiální publicity.
 • Vymezení pojmů pro účely katastrálního zákona a katastrální vyhlášky.
 • Předmět evidence katastru nemovitostí (pozemky, budovy, jednotky, práva stavby, vodní díla).
 • Obsah katastru nemovitostí.
 • Druhy zápisů do katastru nemovitostí (vklad, záznam a poznámka, zápis upozornění a zápisy jiných údajů katastru nemovitostí).
 • Zápis nové samostatné stavby, zápis údajů o nové stavbě jako součásti pozemku a o stavbě jako součásti práva stavby do katastru nemovitostí, výmaz stavby z katastru nemovitostí.
 • Zápis jednotek vymezených podle občanského zákoníku a jednotek vymezených podle zákona o vlastnictví bytů.
 • Zápis práva stavby do katastru nemovitostí.
 • Správa katastru nemovitostí – zápis jiných údajů (údajů o pozemku, stavbě, vlastníku a jiném oprávněném a o katastrálním území do katastru nemovitostí), oprava chyby v katastrálním operátu, revize údajů katastru nemovitostí, obnova katastrálního operátu, veřejnost katastru nemovitostí a ukládání úplného znění prohlášení vlastníka domu a dohody spoluvlastníků o správě nemovitostí do sbírky listin katastru nemovitostí.
 • Zjišťování hranic pozemků pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním.
 • Poskytování údajů z katastru nemovitostí.
 • Geometrický plán – jeho obsah, náležitosti a účel vyhotovení.
 • Diskuse, závěr.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Květa Olivová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
4. 5. 2021 od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen polovinou bodu. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 3. 5. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

 

Termín
Celková kapacita
180
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0002103 Ing. Miroslav Paták
2 0102494 Ing. Tomáš Čihák
3 0013029 Ing. Margita Kadeřábková
4 0009956 Ing. Tomáš Frýdek
5 0007708 Václav Klaboch
6 0402565 Jiří Martínek
7 1003010 Ing. Martin Müller
8 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
9 0014598 Ing. Michal Urban
10 0011701 Ing. Alena Bližňáková
11 0200396 Miluše Marcellová
12 1101552 Ing. Jiří Tichý
13 0300801 Ing. Pavel Korima
14 0003365 Ing. Miloslav Cinibulk
15 0007588 Václav Kopřiva
16 0000641 Ing. Jana Hejnalová
17 0003059 Jiří Prokop
18 0002246 Miroslav Bečvář
19 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
20 0013590 Ing. Stanislav Mastný
21 0008505 Ing. Jiří Beneš
22 0006470 Ing. Pavel Hubínek
23 0101168 Martin Kolouch
24 0012006 Ing. Radomil Noll
25 0501292 Tomáš Brixi
26 0501174 Ing. Jan Hejcman
27 0500939 Ing. Vlasta Svobodová
28 0011251 Ing. Ivana Laštovková
29 0200329 Jaroslav Janda
30 0200515 Václav Kroft
31 0009180 Ing. Radek Dědina
32 1003048 Ing. Marie Žaloudková
33 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
34 1102483 Ing. Michal Valoušek
35 0004880 Ing. Miroslav Havranec
36 0009541 Ing. Karel Kozel
37 1103312 Ing. David Adámek
38 1102337 Ing. Marta Bílková
39 0700579 Ing. Pavel Slezák
40 1200720 Ing. Miroslav Novák
41 0009562 Ing. František Bartoš
42 0401388 Ing. Pavel Vrba
43 0009060 Milan Janeček
44 1201678 Ing. Bc. Josef Velešík
45 0002383 Ing. Tomáš Bastyan
46 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
47 1004868 Ing. Michal Rak
48 1006236 Ing. Martin Fric
49 0101593 Radka Bambulová
50 1200221 Ing. Zdeněk Korta
51 0500883 Ing. Tomáš Novák
52 0000806 Ing. Josef Procházka CSc.
53 1200656 Alois Večeřa
54 0601868 Pavel Koutný
55 0402185 Pavel Šnejdar
56 1202020 Petr Kantor
57 0600037 Ing. Vladimír Foret
58 0001310 Ing. Iveta Nosková
59 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
60 0501368 Ing. Věra Vanerová
61 0701493 Roman Bednář
62 0012760 Ing. Jitka Ondráčková
63 0202082 Ing. Vít Pospíšil
64 0008609 Ing. Miroslav Böhm
65 0009552 Bohumil Soukup
66 0100050 Ing. Jiří Straka
67 0013390 Ing. Ondřej Machek
68 1004419 Ing. Roman Komosný
69 1007112 Ing. Ondřej Vlach
70 0009125 Vladimír Hubač
71 0300372 Ing. Stanislav Lesák
72 0014486 Ing. Michal Netík
73 1006573 Ing. Jakub Holásek
74 0201276 Ing. Naděžda Zdvořanová
75 0014083 Ing. Roman Vaďura
76 1103466 Ing. Ivan Kudra
77 1101916 Ing. Zbyněk Richter
78 0200349 Ing. Jana Cihlářová
79 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
80 0300358 Ing. Zdeněk Kubinčan
81 0501419 Ing. Jaromír Sedlický
82 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
83 0002550 Ing. Zdeněk Schotli
84 1300829 Ing. Antonín Sigmund
85 0300772 Petr Pařízek
86 1005941 Ing. Jacek Wendrinski Ph.D.
87 1101121 Ing. Richard Žák
88 1003735 Ing. Marek Hladný
89 1007001 Ing. Ivo Rohrbacher
90 0500915 Ing. Stanislav Koleník
91 0012015 Ing. Richard Montag
92 0401307 Kateřina Ryvolová
93 0009393 Ing.Bc. Světlana Sladká
94 0601574 Ing. Martin Vais
95 0201919 Miroslav Valenta
96 0400011 Ing. Josef Kleiner
97 1102989 Ing. Miroslav Knápek
98 1002272 Ing. Jana Sedláčková
99 0601823 Ing. Petr Molnár
100 0011066 Ing. Petr Vlasák
101 0014536 Ing. Martin Valášek
102 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
103 0014531 Ing. Michal Moravec
104 0102350 Ing. Jitka Holečková Ph.D.
105 0401680 Martin Kyselovič
106 0011007 Ing. Martin Laub
107 1004576 Ing. Karel Škára
108 0011688 Ing. Věra Čermáková
109 0006634 Ing. Miloš Neuman
110 1200884 Ing. Petr Hošek
111 0009727 Ing. Hana Havlíčková
112 0602324 Ing. Jiří Havrda
113 0102087 Ing. Lukáš Řepa
114 0602331 Ing. Kamila Kuťáková
115 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
116 1301425 Ing. Radek Bartošík
117 0202252 Ondřej Boublík
118 0601516 Ing. Lubomír Jakl
119 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
120 0001333 Ing. Jaroslav Obermajer
121 1101414 Ing. Hubert Řehulka
122 1005671 Ing. Jakub Kapsa
123 0007967 Ing. Jaroslava Mildorfová
124 0300692 Alena Lehečková
125 0007711 Ing. Pavel Doležil
126 0003654 Ing. Zdeněk Levý
127 0012191 Ing. Michal Kohn
128 0401410 Ing. Petr Hajdina
129 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
130 0101137 Ing. Pavel Jakeš
131 0012828 Libor Kapoun
132 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
133 1104031 Ivo Bůžek
134 1301839 Martin Polách
135 0700935 Ing. Ladislav Němec
136 0102188 Jiří Jokl
137 1102240 Jiří Němec
138 0010890 Ing. David Rezek
139 0002534 Ing. Tomáš Rybín
140 0100848 Ing. Václav Pavlík
141 1102771 Ing. Bohuslav Tereško
142 0701347 Ing. Ladislav Bis
143 1003448 Ing. Miroslav Němčák
144 0102449 Ing. Alena Pinkerová
145 0011075 Ing. Martin Liška
146 0102015 Ing. Martin Hejl
147 1300228 Ing. Dušan Halaška
148 0011556 Ing. Richard Laššák
149 0010699 Tomáš Pilík DiS.
150 1006385 Ing. Ivana Bartošová
151 0301510 Ing. et. Ing. Miroslav Kadlec
152 0500872 Ing. Petr Veselý
153 1201543 Petr Zdráhal
154 0013969 Ing. Petr Janeček
155 0401125 Ing. Eduard Bárta
156 1101748 Josef Zahel
157 1202366 Ing. Lukáš Vencel
158 1301537 Ing. Karel Vítek
159 1000392 Ing. Miloš Černý
160 1006011 Ing. Dagmar Martinková
161 1006115 Ing. Zdeněk Vejpustek Ph.D.
162 1301908 Ing. Naděžda Bártová
163 0007696 Ing. Roman Kučera
164 0500491 Günter Hanisch
165 0009345 Ing. Jitka Tobolová
166 1001144 Ing. Pavla Mezerová
167 0402108 Radek Smetana
168 0102084 Milan Tůma
169 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
170 1302520 Ing. Vítězslav Strnadel
171 0012017 David Lambert
172 0007487 Ing. Tomáš Procházka
173 1006154 Mario Pakes
174 0014663 Tomáš Kupka DiS.
175 0008929 Ing. Jan Lukšo
176 1007046 Ing. Tomáš Machač
177 0000446 Ing. Jan Páv
178 0601079 Ing. Jiří Vosáhlo
179 0010933 Ing. Ivana Fialová
180 0013134 Ing.arch. Lenka David
181 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
182 1001908 Ing. Eva Janáčková
183 1300640 Ing. Josef Kavan