Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Klimatická změna - výrazný determinant způsobu rekultivace povrchových lomů - seminář

Klimatická změna - výrazný determinant způsobu rekultivace povrchových lomů

Termín konání:
22.02.2024, 13:00 - 17:00
Místo konání:

Knihovna Ústeckého kraje, p.o.
Winstona Churchilla 1974/3, Ústí nad Labem

Anotace:

V severočeské uhelné pánvi se nacházejí v současnosti čtyři činné hnědouhelné velkolomy. Konec těžby se i přes dynamické změny v energetickém průmyslu neodvratně blíží, a to jak v ČR, tak v sousedním Německu. Konec těžby je spojen s výraznou změnou, která nemalou měrou zasáhne vodní hospodářství dotčených území. Cílem semináře bude přiblížit posluchačům nejaktuálnější informace o přípravě možného využití stávajících velkolomů po ukončení těžby uhlí v kontextu s klimatickou změnou a krátký pohled za hranice státu do oblasti Lužických jezer.

Program:

1. Uvažovaná klimatická změna
2. Principy hydrické rekultivace a jejich dopad na odtokové poměry
3. Možný způsob využití čtyř velkolomů v Mostecké pánvi
4. Dopad konce uhlí v orografickém povodí Labe na vodní hodpodářství ČR/SRN

Přednášející:

Ing. Jan Leníček,
AI v oboru Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
vedoucí projektového týmu Ústí nad Labem VRV, a.s.

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
NE
Organizace:

OK Ústí nad Labem - Bc. Veronika Pakantlová,
email: usti@ckait.cz, tel.: 736 781 973

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1006748 Ing. Tomáš Mansbart
2 0400266 Ing. Michal Jeřábek
3 0400436 Ing. Jiří Rous
4 0402483 Ing. Martin Plšek
5 0401491 Mgr. Eduard Roll
6 0500887 Ing. Tomáš Suchý
7 0402162 Ing. Blanka Všetečková
8 0401097 Ing. Václav Budinský CSc.
9 0402281 Ing. Jitka Leníčková Kopecká
10 0400138 Ing. Jiří Zima