Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kolaudace rodinného domu a přidělení čísla popisného po novele stavebního zákona účinné od 1.1.2018

Kolaudace rodinného domu a přidělení čísla popisného po novele stavebního zákona účinné od 1.1.2018

Skutečnost, že se po 1. 1. 2018 nebudou některé stavby kolaudovat, nemění nic na tom, že stavebník a další osoby zúčastněné na výstavbě jsou nadále povinny plnit povinnosti vyplývající ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení, a že ustanovení § 132 stavebního zákona zavazuje stavební úřady k provádění soustavného dozoru cíleného na ochranu veřejných zájmů, práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob, a dále na kontrolu plnění jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Za tím účelem jsou stavebním úřadům svěřeny významné nástroje a oprávnění, kterými mohou ve veřejném zájmu přímo i nepřímo zasahovat do práv fyzických a právnických osob. 

 

Kompletní popis problematiky zveřejnilo MMR ČR na

http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Stanoviska-a-metodiky/Uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/Kolaudace-RD-po-novele-SZ

 

Problematiku přidělování čísla popisného ČKAIT zveřejnila na

http://www.ckait.cz/content/spolecna-pracovni-pomucka-mmr-cuzk-k-problematice-zapisu-stavebnich-objektu-do-ruian

08. 02. 2018