Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Komíny: navrhování a provádění podle nové ČSN EN 1443 (73 4200)-SEMINÁŘ

Komíny: navrhování a provádění podle nové ČSN EN 1443 (73 4200)-SEMINÁŘ

Pořadatel: IC ČKAIT+OK Praha

Přednášející: Ing. Libor Seidl, Ing. Miroslav Drobník

Anotace: Nová norma ČSN EN 1443 (73 4200) z roku 2019 vedle změn v zatřiďování komínů přináší zásadní změny z pohledu zabudování komínů do stavby s ohledem na požární bezpečnost staveb. Jsou tím kladeny nové nároky na výrobce komínových systémů a jejich deklarace vlastností, které k svým systémům musí uvádět. Stejné změny se následně musí projevit při navrhování a provádění komínů nebo staveb.

Program:

  1. Technické normy a právní předpisy v oblasti komínů, včetně nové normy ČSN EN 1443 (73 4200), jejich závaznost
  2. Zásady navrhování spalinových cest a zásady zabudování komínů do stavby podle aktuálních předpisů a požadavků praxe
  3. Ukázky postupu návrhů a realizací na konkrétních příkladech z praxe –  různé objekty, různé spotřebiče, různá řešení spalinové cesty

Místo konání: posluchárna 1.p. budova ČKAIT Praha 2, Sokolská 15

Datum konání: 8.12.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Šárka Janoušková, ředitelka Informační centrum ČKAIT, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
34
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 23
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0011355 Ing. Karel Krňanský
2 0003295 Alena Česká
3 0003910 Ing. Petr Vacek
4 0001352 Ing. Jiří Bulis
5 0002879 Ing. Petr Tětek
6 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
7 0003914 Ing. Jiří Čolobentič
8 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
9 0001056 Ing. Otto Srb
10 1103943 Ing. Jan Pokorný
11 0202339 Ing. Martin Bernas