Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Komíny: navrhování a provádění podle nové ČSN EN 1443 (73 4200)-SEMINÁŘ

Komíny: navrhování a provádění podle nové ČSN EN 1443 (73 4200)-SEMINÁŘ

Pořadatel: IC ČKAIT+OK Praha

Přednášející: Ing. Libor Seidl, Ing. Miroslav Drobník

Anotace: Nová norma ČSN EN 1443 (73 4200) z roku 2019 vedle změn v zatřiďování komínů přináší zásadní změny z pohledu zabudování komínů do stavby s ohledem na požární bezpečnost staveb. Jsou tím kladeny nové nároky na výrobce komínových systémů a jejich deklarace vlastností, které k svým systémům musí uvádět. Stejné změny se následně musí projevit při navrhování a provádění komínů nebo staveb.

Program:

  1. Technické normy a právní předpisy v oblasti komínů, včetně nové normy ČSN EN 1443 (73 4200), jejich závaznost
  2. Zásady navrhování spalinových cest a zásady zabudování komínů do stavby podle aktuálních předpisů a požadavků praxe
  3. Ukázky postupu návrhů a realizací na konkrétních příkladech z praxe –  různé objekty, různé spotřebiče, různá řešení spalinové cesty

Místo konání: posluchárna 1.p. budova ČKAIT Praha 2, Sokolská 15

Datum konání: 8.12.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Šárka Janoušková, ředitelka Informační centrum ČKAIT, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
34
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0011355 Ing. Karel Krňanský
2 0003295 Alena Česká
3 0003910 Ing. Petr Vacek
4 0001352 Ing. Jiří Bulis
5 0002879 Ing. Petr Tětek
6 0000977 Ing. Bohdan Víra CSc.
7 0003914 Ing. Jiří Čolobentič
8 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
9 0001056 Ing. Otto Srb
10 1103943 Ing. Jan Pokorný
11 0202339 Ing. Martin Bernas