Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Komíny - z pohledu soudního znalce - webinář

Komíny - z pohledu soudního znalce - webinář

Přednášející:
Ing. František Jiřík soudní znalec

Anotace: Program semináře je zaměřen na současnou problematiku spalinových cest v kontextu platných předpisů v teoretické i praktické rovině. Využití moderních diagnostických přístrojů, metod a aplikací.

Program:
  1. Navrhování komínů v budovách
  2. Přejímání komínů
  3. Připojování spotřebičů paliv na dodatečně postavené komíny
  4. Doklady na přejímání komínů
  5. Vady komínů
  6. Požární bezpečnost spalinových cest
  7. Optimalizace spalinových cest
  8. Teoretická a praktická část (ukázky z praxe)
Místo konání: Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 12.3.2020

Čas konání: 14:00 – 18:00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha

Moderuje: Ing. Lubomír Keim, CSc.

Kontaktní osoba: tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz


Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
49
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0007869 Jan Tomeček
2 0007708 Václav Klaboch
3 0007371 Ing. Pavel Kuděj
4 0005863 Ing. Jiří Kříž
5 0014017 Vratislav Franěk
6 0009184 Ing. Jiří Koťátko
7 0010699 Tomáš Pilík DiS.
8 0001524 Ing. Josef Malý
9 0013395 Ing. Kateřina Mošničková Fürbacherová
10 0013639 Ing. Marián Chotár
11 0012940 Ing. Petr Hlavatý
12 0300087 Ing. Jaroslav Provazník
13 0013967 Ing. Martin Míšek
14 0012164 Lubomír Mrštný
15 0013746 Ing. Rostislav Kulička
16 0011671 Ing. Roman Franěk
17 0007121 Ing. Michal Zajíček
18 0007041 Ing. Jiří Procházka
19 0007648 Ing. Jaroslav Langer Ph.D.
20 0010549 Ing. Lukáš Burda
21 0001957 Ing. František Šůna
22 1103503 Ing. Jiří Skopalík
23 0010365 Ing. Jiří Ditrich
24 0002752 Ing. Maria Raitová
25 0008033 Ing. Pavel Poloprudský
26 1101070 Antonín Šoltys
27 0001765 Jindřich Beneš
28 0005898 Martin Skřivánek
29 0013176 Ing. Jan Mudruňka
30 0001794 Ing. Miloš Svatoš
31 0002893 Ing. Oldřich Svatoš
32 0011693 Ing. Antonín Novák
33 0014075 Ing. Jan Předota
34 0013907 Ing. Vít Zelikov
35 0011050 Lukáš Hanžl
36 0009776 Ing. Petra Nešvarová Chvojková Ph.D.
37 0005248 Ota Podivín
38 0008407 Ing. Radek Nesvatba
39 0001171 Ing. Milan Svoboda
40 0011629 Ing. Jan Kotlářík
41 0010192 Ing. Zdeněk Hradecký
42 0005211 Ing. Zdeněk Štěpánek
43 0012057 Ing. Jaroslav Tlapa
44 0012076 Ing. Pavel Fišl
45 0009634 Ing. Jan Erős
46 0008455 Ing. Zdeněk Čečil
47 0005673 Ing. Vladimír Vomáčka
48 0006688 Ing. Karel Škorpil
49 0002383 Ing. Tomáš Bastyan