Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Komise autorizační rady pro zkušební otázky

Komise autorizační rady pro zkušební otázky
Jméno funkce
Ing. Vladimíra Helebrantová předseda
Ing. Jitka Víchová místopředseda
JUDr. Alena Bányaiová, CSc. člen
JUDr. Eva Barešová člen
Mgr. Jana Baroš člen
Ing. Karel Dvořáček člen
Ing. Monika Košlerová člen
Mgr. Bc. Martin Kozák člen
Jaroslava Nietscheová, prom. práv. člen
Ing. Danka Makalová člen
Mgr. Lenka Pavelková člen
Ing. Petr Serafín člen
plk. Ing. Michal Valouch člen
JUDr. Zdeňka Vobrátilová člen

Jmenovaná na období 1. 2. 2023 – 31. 1. 2026