Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Komise autorizační rady pro zkušební otázky

Komise autorizační rady pro zkušební otázky
Jméno funkce
Ing. Jitka Víchová předseda
Ing. Vladimíra Helebrantová místopředseda
JUDr. Alena Bányaiová, CSc. člen
JUDr. Eva Barešová člen
Ing. Karel Dvořáček člen
Ing. Monika Košlerová člen
Jaroslava Nietscheová, prom. práv. člen
Ing. Danka Makalová člen
Mgr. Lenka Pavelková člen
Doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc. člen
Ing. Petr Serafín člen
RNDr. Petr Šponar člen
plk. Ing. Michal Valouch člen
JUDr. Zdeňka Vobrátilová člen

Jmenovaná na období 1. 2. 2020 – 31. 1. 2023