Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Koncept větrání

Koncept větrání

Pracovní skupina ČKAIT pro energetickou náročnost a BIM upozorňuje na nový dokument „Koncept větrání“ autorů Zmrhal - Drkal - Šimánek, který vzniknul na základě potřeby praxe řešit otázky související s větráním budov určených pro pobyt osob (např. obytné, pobytové, pracovní prostory). Mimo to, že tento dokument slouží pro základní orientaci v problematice větrání budov, je určen zejména pro přípravnou fázi dokumentace, kdy dochází k volbě koncepce větrání. Lze ho však využít ve všech fázích procesu realizace stavby. V přehledu uvádí seznam všech zákonů, právních předpisů a norem, které se k větrání vztahují. Dokument byl též předložen Hospodářské komoře ČR pro schválení a registraci jako tzv. Pravidlo praxe, které vždy musí vycházet ze správné a uznávané praxe uplatňované v daném profesním oboru.
Dokument, který byl podpořen programem MPO Efekt a ČKLOP, je volně dostupný ke stažení v příloze.

prof. Ing. Karel Kabele, CSc.,
předseda pracovní skupiny ČKAIT pro energetickou náročnost a BIM

27. 03. 2017