Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference – Dřevo Dubňany 2023 – Dostupné a úsporné bydlení

Konference – Dřevo Dubňany 2023 – Dostupné a úsporné bydlení

UPOZORNĚNÍ: Termín konference byl z technických důvodů přesunut na 26. 10. 2023!

Logo Dřevo DubňanySpolečnost Úsporné bydlení s.r.o. ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Centrem pasivního domu (CPD) pořádá za podpory Slovenské komory stavebních inženýrů (SKSI) již 15. ročník česko-slovenské konference Dřevo Dubňany.

ORGANIZAČNÍ GARANT:
Zdeněk Kaňa

ODBORNÝ GARANT:
Ing. arch. Josef Smola

TERMÍN KONÁNÍ:
Termín přesunut na 26. 10. 2023

MÍSTO KONÁNÍ:
Nádražní 1000, Dubňany (mapa)

VLOŽNÉ:
1. Základní vložné:

Pro členy ČKAIT: 250 Kč
Veřejnost: 750 Kč

2. Rozšířené vložné:

Pro členy ČKAIT: 800 Kč (250 Kč vložné + 550 Kč večeře s degustací)
Veřejnost: 1300 Kč (750 Kč vložné + 550 Kč večeře s degustací)

Informace k provedení platby jsou uvedeny v registračním formuláři.

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ:
70 osob


PROGRAM KONFERENCE:

DOPOLEDNÍ PROGRAM

 • 9:00 hod. Zahájení – 15 let konference – Retrospektiva 2008–2023, Zdeněk Kaňa, Úsporné bydlení s.r.o.
 • 9:30 hod. Výzvy EK a jejich implementace, Marie Báčová, ČKAIT, odborná poradkyně předsedy
 • 10:00 hod. Řemeslo, Martin Růžička, PENATUS s.r.o.
 • 11:00 hod. Sezónní akumulace tepla do 132 tun písku, Stanislav Mach, SKSI
 • 11:30 hod. Systémy vytápění a výsledky měření, Martin Jindrák, Pasivprojekt
 • 12:00 hod. ČKAIT je tu pro vás!, Ing. Dominika Mandíková, ČKAIT, vedoucí Střediska vzdělávní a informací
   
 • 12:30 hod. Oběd

ODPOLEDNÍ PROGRAM

 • 13:30 hod. Zateplovat památky?, Ing. arch. Josef Smola, Centrum pasivního domu, čestný člen rady
 • 14:45 hod. Soběstačnost staveb, Ing. Tomáš Vanický, Centrum pasivního domu, odborný konzultant
 • 15:45 hod. Modulární výstavba, Zdeněk Kaňa, Úsporné bydlení s.r.o.
 • 16:15 hod. Dřevostavby a tornádo, Ing. Radomír Svatek, aut. ing. ČKAIT v oborech Pozemní stavby a Statika a dynamika staveb
 • 16:45 hod. NZÚ a co dál?, Ing. Jakub Hrbek, SFŽP, ředitel Sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu
 • 17:15 hod. Česká architektura ve světě, Ing. arch Ondřej Chybík, Ateliér Chybik + Kristof
   
 • 19:00 hod. Společenský večer s řízenou ochutnávkou vína

 

Poznámka: Informace jsou průběžně doplňovány.


Konference je akreditována v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 1 bodem. Více informací o konferenci naleznete v databázi CŽV.


REGISTRACE NA KONFERENCI

Termín