Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference investorů a dozorových firem ve stavebnictví

Konference investorů a dozorových firem ve stavebnictví

Této diskuse se zúčastní odborníci z oboru jako Žanet Hadžić, ředitelka odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj, Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot Ministerstva průmyslu a obchodu, Martin Janeček, ředitel odboru liniových staveb a silničního správního řádu Ministerstva dopravy.

K debatě se také připojí ředitelé nejvýznamnějších projektových společností jako Marek Svoboda, předseda představenstva PRAGOPROJEKTu, Zděněk Jeřábek, ředitel INFRAM, ale také i Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT.

Velká diskuse účastníků s veřejnými investory, kde bude prezentován aktuální stav provádění stavebního dozoru v praxi a role státu v oblasti dozorování staveb. Dále se diskuse bude věnovat momentálnímu nesouladu v náhledu na výkon technického dozoru na stavbách a budou prezentovány zkušenosti ze zahraničí.

Pozvánku s kompletním programem najdete přílohou.Link pro sledování konference https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2032227?h=6b16f8867df033644136a08e20730b7b

Termín