Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference: Inženýrský den 2020 - Odpovědnost autorizované osoby - zrušen

Konference: Inženýrský den 2020 - Odpovědnost autorizované osoby - zrušen

Z důvodu mimořádných opatření proti výskytu koronaviru byla konference prozatím zrušena.
Náhradní termín bude včas zveřejněn.

Zveme Vás na tradiční konferenci Inženýrský den, jejíž letošní téma je Odpovědnost autorizované osoby.
Pořádá ČKAIT ve spolupráci s ČSSI.
 


Logo Inženýrský den 2020PROGRAM:
Bude upřesněn.

 

 

 


Termín:
prozatím zrušen

Kontakt:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT, Tel.: 227 090 211

Místo konání:
Historická aula fakulty stavební, VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno

 

 

 

 


Záštity:

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj
Fakulta stavební ČVUT Praha

Jiří Máca, děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze
Fakulta stavební ČVUT Praha

Miroslav Bajer, děkan Fakulty stavební VUT v Brně
Fakulta stavební VUT Brno

Radim Čajka, děkan Fakulty stavební VŠB TU Ostrava
Fakulta stavební VŠB TU Ostrava

Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna
Brno

Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

 

 


 

Termín