Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference Jakost pozemních staveb - problémy FVE 2. ročník

Konference Jakost pozemních staveb - problémy FVE 2. ročník

Anotace: Konference je zaměřena na řízení jakosti pozemních staveb, tedy na systematické zvyšování jakosti staveb promítající se v dlouhodobém horizontu do vyšší provozní spolehlivosti a nižších provozních nákladů. FVE na stavbách, jak zajistit jakost, bezpečnost, užívání a zkušenosti s jejich riziky.

Program: Konference poskytne informace o celém procesu přípravy staveb až do jejich užívání. Od předprojektové přípravy, zadávání zakázek, projektování,  přes realizaci a uvedení staveb do užívání kolaudaci staveb. Součástí konference jsou samozřejmě i diskusní bloky, které dávají prostor ke vzájemné výměně poznatků.

1.11. 2023 - středa

10:00    Zahájení konference - Ing. Ladislav Bukovský, Ing.  Jaroslav Synek

10:05    Jakost a stavební řád MMR - Ing. Žanet Hadžić CS.c.,

10:35    Jakost pozemních staveb a stavební výrobky - Ing. Lubomír Keim CSc.

11:05    Systém řízení jakosti a praxe - Ing. Jaroslav Synek

11:35    Coffee break    

11:50    Dozor FM při přípravě a zhotovení stavby - Ing. Ondřej Štrup IFMA Fellow

12:20    Vady veřejných zakázek, kontrola PD - Ing. Jan Klečka

12:50    Přestávka – oběd           

13:35    Požární bezpečnost – pplk. Mgr. Lucie Holinová DiS., MBA

14:05    Zdravé životní prostředí - Ing. Jiří Petlach

14:35    Coffee break     

14:50    Jakost návrhu stavby a energetika - Ing. Roman Šubrt

15:20    Jakost stavby a stavební právo - JUDr.  Jiří Kubík

 

2.11. 2023 - čtvrtek

10:00    Uvítání - Ing. Ladislav Bukovský

10:05    Návrh FVE – projektování - Ing. Vladimíra Helebrantová

10:35    Vady FVE - Ing. Petr Wolf

11:05    Elektronika k FVE - Ing. Petr Klimek

11:35    Coffee break    

11:50    Bezpečný přístup - Ing. Mojmír Klas CSc.

12:20    Možnosti instalace FVE na památkách - Mgr. Jan Holeček

12:50    Zkušenosti z požárů - plk. Ing. Martin Legner

13:20    Přestávka – oběd            

14:05    FVE a střechy - doc. Ing. Marek Novotný

14:35    Ochrana proti bleskům - Ing. Jiří Kutáč Ph.D.

15:05    Nosnost střech - Ing. Luděk Vejvara Ph.D. FEng.

Změna programu vyhrazena.

Místo konání: přednášková místnost 1. p., budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 1. a 2.11.2023

Čas konání:  1.11. registrace od 9:30, začátek 10:00, předpokládaný konec: 16:00

                       2.11. registrace od 9:30, začátek 10:00, předpokládaný konec: 15:45

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Konference je pořádána Oblastní kanceláří Praha ČKAIT za podpory MMR.

Mediální partneři: Z+I, Magazín ESB, časopis Stavebnictví

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 2 kreditními body.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT  administrativní poplatek na dva dny konference 1600kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 01112023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA  administrativní poplatek 1000 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
-
Celková kapacita
68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0001716 Ing. Dagmar Burešová
2 1201214 Ing. Jiří Kožušníček
3 0013616 Rudolf Bauch
4 0005446 Ladislav Novotný
5 0008825 Ing. Adela Špryňarová
6 0009420 Josef Šůcha
7 0007869 Jan Tomeček
8 0002634 Ing. Milan Melč
9 0000307 Ing. Jan Lukáš Bedrníček
10 1201474 Josef Škoda
11 0102147 František Vokůrka DiS.
12 0000286 Ing. Miroslav Machuta
13 0005101 Ing. Petr Holoubek
14 0009555 Ing. Jaroslav Polívka
15 0013287 Pavel Fotr
16 1007314 Ing. Martin Petr
17 0003596 Ing. Vladimíra Špačková