Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference - Nový stavební zákon a digitalizace

Konference - Nový stavební zákon a digitalizace

Termín konání:
20.06.2024, 09:00 - 17:00
Místo konání:

Česká zemědělská univerzita v Praze, Kongresový sál – Knihovna, Kamýcká 1218,165 00 Praha-Suchdol

Anotace:

Cílem konference je seznámit účastníky s novým stavebním zákonem ve znění všech jeho novel v oblasti územního plánování i stavebního řádu a s důrazem na digitalizaci řízení a nové prováděcí právní předpisy.

Nový stavební zákon a související vyhlášky představují pro stavebníky i úřady zásadní změny – přinese pevné lhůty pro povolování staveb, digitalizované stavební řízení, jeden proces povolení stavby, úpravu technických požadavků nebo maximální sjednocení dříve roztříštěné právní úpravy do jednoho předpisu a další.

Tento zákon upravuje působnost orgánů stavební správy, orgánů územního plánování a orgánů územní samosprávy v oblasti územního plánování a stavebního řádu, stanoví cíle, úkoly a nástroje územního plánování, požadavky na výstavbu a stavební řád.

Dále upravuje podmínky pro ochranu veřejných zájmů při územním plánování, povolování staveb a výstavbě, povinnosti osob při přípravě a provádění staveb, podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, některé účely vyvlastnění, oprávnění autorizovaných inspektorů a výkon kontroly.

Přednášejí ředitelé odborů MMR a spoluautoři nového stavebního zákona a jeho dílčích novel.

 

Program:

Program:
9:00        Úvodní slovo
9:10        Územní plánování  

•    Struktura závazných nástrojů územního plánování
•    Kdy se části ÚPD nepoužijí
•    Posuzování souladu s ÚPD
•    Posouzení souladu s cíli a úkoly územního plánování, charakter území
•    Nezávazné nástroje územního plánování a jak přistupovat k nim

11:00      Stavební řád I.

•    Soustava stavební úřadů – Kam na stavební úřad?
•    Proces povolení – jak správně požádat, postup stavebního úřadu, lhůty pro vydání rozhodnutí, odvolání
•    Plánovací smlouva a její dopad na povolení stavby

13:20      Stavební řád II.

•    Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona – druhy formulářů
•    Vyhláška o požadavcích na výstavbu
•    Vyhláška o dokumentaci staveb – forma řádného podání dokumentace pro povolení záměru
•    Provádění staveb a povinnosti autorizovaných osob ve výstavbě

15:00      Digitalizace stavebního řízení – portál stavebníka

16:20      Diskuse, dotazy

 

Přednášející:

Ing. Roman Vodný, Ph.D.
Ing. Žanet Hadžić, CSc.
JUDr. Aleš Mácha, Ph.D.
Ing. arch. Petr Klán

 

Vstupné:

 Člen ČKAIT:
Vložné prezenční forma 0 Kč
Vložné při účasti on-line 0 Kč

Nečlen ČKAIT:
Vložné prezenční forma 3 890 Kč
Vložné při účasti on-line 2 690 Kč
Ceny jsou uvedeny včetně 21 % DPH.

 

Poznámky:

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.
Další informace a přihlášení na webu konference: www.konferencensz.cz

 

Kontakt na organizátora:

Konferenci pořádá IC ČKAIT

Bc. Klára Vojtová, tel.: 227 090 501, e-mail: seminare@ic-ckait.cz