Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference online: Inovace ve stavbách při řešení požární bezpečnosti Historie a budoucnost, jak se bude projektovat a hasit

Konference online: Inovace ve stavbách při řešení požární bezpečnosti Historie a budoucnost, jak se bude projektovat a hasit

OK Praha ČKAIT pořádá pod záštitou ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové, náměstka generálního ředitele HZS plk. Ing. Daniela Miklóse, MPA a Ministerstva průmyslu a obchodu Konferenci:  Inovace ve stavbách při řešení požární bezpečnosti Historie a budoucnost, jak se bude projektovat a hasit.

Členové HZS se mohou hlásit přes email: praha@ckait.cz

Konference bude uspořádána formou moderované diskuze přednášejících na jednotlivá témata. Zaměření témat je projektování požární bezpečnosti staveb a ostatních profesí, požárně bezpečnostní zařízení včetně jejich systémové integrity, jednotky požární ochrany ve vztahu k zásahům v inteligentních budovách, oblast právních předpisů a norem, dopravní systémy ve městech s možností regulace trasy vozidel jednotek požární ochrany, školství, věda a výzkum v požární ochraně, zkušebnictví v požární ochraně a vazby na nový stavební zákon. 

Témata:

EPS -  Václav Levíček  ZDP,

Detekce - Mikuláš Melena  

ZOKT, větrání - Ing. Petr Bebčák, Ph.D., Svačina

Systémová integrita PBZ -  Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA

JPO, IZS, IBC, tunely - Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., MBA

Technika JPO, taktika, DZP, vazba na PBS a PBŘ  - Ing. Michal Kratochvíl, Ing. Jan Hora  
Předpisy PBS, projektování, BIM, typové stavby, projektování v zahraničí - Ing. Petr Bebčák, Ph.D., Ing. Michal Valouch

Doprava – řízení tras pro JPO, tunely  - Ing. Luboš Pelikán

Napájení elektrickou energií a zásobování požární vodou - Ing. Petr Bebčák, Ph.D.

ČKAIT -  Ing. Vladimíra Špačková

FBI, školství, věda, výzkum - doc. Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA

Zkušebnictví, normalizace -  Ing. Jaroslav Dufek, Ing. Petr Boháč

Stavební zákon -  Ing. Marcela Pavlová / Ing. Žanet Hadžič

Stavební konstrukce, zlepšování jejich vlastností, stěnové systémy, požární ucpávky - Ing. Ladislav Zajíc, Ing. Oldřich Pozdílek  

Moderuje: Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA

 

Odborný garant konference:  Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA-ČKAIT

 

Program:

9.00 - 11.00                 Jednotlivá témata v minulosti

11:00 - 11:15               Přestávka 

11.15 - 13:00               Jednotlivá témata v současné době

13:00 – 13:15              Přestávka

13:15 - 15:00              Jednotlivá témata v budoucnosti

15:00                          Závěr konference

Místo konání: Online

Datum konání: 9.11.2020

Čas konání: 9.00 - 15.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Konference je pro členy ČKAIT zdarma. Konference je akreditována a ohodnocena 1 bodem do CŽV ČKAIT.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Přihlašování: Internetový odkaz bude zaslán na váš mail den před konáním akce (proto je e-mail při přihlašování povinný)

Technické požadavky:
- Datová linka: > 1Mb/s
- Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
- Reproduktory /sluchátka.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1400704 Tomáš Bártík
2 1300149 Ing. Zdeněk Jiříček
3 1300171 Ing. Ladislav Smola
4 0501246 Ing. Stanislav Šéfr
5 0009871 Lucie Klímová
6 1103677 Ing. Gabriela Borovcová
7 0602538 Ing. Michal Máslo
8 1103615 Ing. Tereza Česelská Ph.D.
9 0011970 Ing. Josef Král
10 0201940 Miroslav Přibek
11 0014075 Ing. Jan Předota
12 0014214 Ing. Martin Benýšek
13 0014074 Ing. Hana Vyštajnová
14 0011898 Ing. Jan Tománek
15 0009347 Ing. František Marek
16 1004574 Ing. Tamara Svobodová
17 1103814 Ing. Magda Kopecká
18 0402436 Ing. Hedvika Šikulová
19 1201965 Bc. Marek Hollan DiS.
20 1005797 Ing. Kamila Ising
21 1400392 Ing. Iva Růžičková
22 0202200 Ing. Jan Zíka
23 0301005 Ing. Jitka Briežniková
24 0301428 Ing. arch. Jan Hikeš
25 1300081 Ing. Ivan Kučera
26 1001908 Ing. Eva Janáčková
27 1400062 Ing. Hana Menclová Ph.D.
28 0200418 Josef Zíka
29 0009373 Ing. Radovan Kosík
30 0013547 Ing. Martina Andrašková
31 1301777 Ing. Pavel Zapletal
32 0012534 Ing. Antonín Fuksa
33 0001029 Ing. Šárka Svobodová
34 0011568 Ing. Jiří Satke
35 0012866 Ing. Daniel Poláček
36 0009189 Ing. Jaroslav Krejcar
37 0006591 Ing. Martina Doubková
38 0012405 Ing. Lukáš Grűnwald
39 0010029 Ing. Marta Bláhová
40 0011016 Pavel Rozsypal
41 0012571 Petr Maďar
42 0007419 Ing. Radek Müller
43 0010767 Ing. Marián Múdry
44 0009886 Ing. Petr Hladký
45 0014044 Ing. Jan Vecko
46 0012566 Ing. Jan Prokop
47 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
48 0012299 Ing. Jiří Velebil
49 0013260 Ing. Petr Zemina
50 0004107 Petr Malý
51 0008445 Ing. Pavel Dík
52 1104300 Ing. Robert Malchárek
53 0009570 Martin Kříž
54 0009989 Ing. David Kupilík
55 0013534 Ing. Jaroslav Miklós
56 1103411 Ing. Jan Pavelek
57 0002410 Ing. Jan Mužík
58 0003915 Jaroslav Troníček
59 0010719 Ing. Libor Konečný
60 0010718 Ing. František Buršík
61 0101559 Ing. Radek Falář
62 1005491 Jana Kabelová
63 0008001 Ing. Romana Hubková
64 0010473 Ing. Vladimír Svítek
65 0007042 Ing. Josef Filipčík
66 0013214 Ing. Lucie Soukeníková
67 0009541 Ing. Karel Kozel
68 0013633 Ing. Rostislav Píštěk
69 0004905 Jan Tuček
70 0013390 Ing. Ondřej Machek
71 0010015 doc.Ing.Bc. Tomáš Tichý Ph.D.
72 0010853 Ing. Silvie Kolací
73 0013608 Bohuslav Bek DiS.
74 0001864 Jiří Chlumský
75 0013537 Ing. Josef Dvořák
76 0008655 Jan Stryk
77 0013875 Pavel Možkovský
78 0003481 Ing. Jarmila Kubínová
79 0009562 Ing. František Bartoš
80 0005898 Martin Skřivánek
81 0000235 Ing. Pavel Protiva
82 0010154 Ing. Jaroslav Zamazal
83 0000892 Ing. Stanislav Toman
84 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
85 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
86 0012991 Ing. Michal Čížek
87 0001497 Ing. Martin Šmolík
88 0008947 Ing. Roman Mühl
89 0013745 Hana Kuropatová
90 1400007 Alena Kuropatová
91 0010933 Ing. Ivana Fialová
92 0008545 Ing. Blanka Poláková
93 0009306 Martin Červený
94 1300446 František Krejčí
95 0010192 Ing. Zdeněk Hradecký
96 1103401 Ing. Jaroslav Hudeček
97 0013071 Ing. Irena Vojáčková
98 0101805 Ing. Michaela Šperlová
99 0401450 Ing. Iva Krumbholcová
100 1103793 Ing. Michaela Němcová
101 1103669 Ing. Lenka Široká
102 0701622 Ing. Bc. Romana Kopecká
103 0201189 Dana Kůrková
104 1102388 Ing. Jarmila Gavlíková
105 0202302 Ing. Tomáš Beránek
106 0601313 Vladimír Pozděna
107 1006091 Ing. Martin Alexa
108 1004117 Ing. Zuzana Dorazilová
109 0013857 Ing. arch. Kateřina Píchová
110 1006914 Ing. Tomáš Pachl
111 1100160 Ing. Aleš Dobesch
112 0202341 Ing. Jana Hlaváčová
113 1004057 Ing. Pavel Skřička
114 1104145 Ing. Pavel Beran
115 0202339 Ing. Martin Bernas
116 1103813 Ing. Šárka Vítečková
117 1004841 Bc. Zdeněk Švarc
118 0700892 Yvona Náglová
119 1201256 Ing. Jaromír Dejl
120 0700872 Ing. Věra Štefanidesová
121 0007238 Ing. Michal Hlavačka
122 0011530 Ing. Maxmilián Schmidt
123 0008680 Dagmar Chrásková
124 1103877 Bc. Tomáš Konečný
125 0101664 Luboš Čuka
126 0301225 Bc. Jan Přibys
127 0007496 Ing. Ivan Syrovátka
128 0013710 Ing. Kateřina Vanišová
129 0101616 Radek Příhoda
130 1302443 Ing. Tomáš Strýček
131 0001326 Ing. Vlastislav Novotný
132 0301287 Josef Maier
133 0101347 Vladimír Fučík
134 1102696 Ing. Drahomíra Rašková
135 1005854 Pavel Hasík
136 0002455 Ing. Václav Kratochvíl Ph.D., MBA.
137 0008877 Ing. Šárka Navarová Ph.D.
138 1102293 Ing. Jaroslav Kutáč
139 1006585 Ing. Jiří Novák
140 0700984 Ing. Vladimíra Stodolová
141 1102362 Ing. Aleš Tuček
142 1202043 Ing. Lenka Babicová
143 0501163 Ing. Filip Kňákal
144 0301411 Štefan Avuk
145 1100306 Ing. Mojmír Janů
146 0301141 Ludmila Davidová
147 0602153 Petr Šulc
148 0201577 Ing. Josef Rojt
149 1001357 Ing. Jan Machovec
150 1301563 Miroslav Kundrata
151 0300824 Ing. Pavel Heinz
152 1202046 Ing. Petra Novotná
153 1103692 Ing. Petr Paláček
154 1001240 Ing. Jiří Bublan
155 1300101 Ing. Věra Hanslianová
156 1004604 Ing. Markéta Sedláková Ph.D.
157 0100575 Ing. Pavel Bublík
158 0007112 Ing. Alena Kukralová
159 0010349 Ing. František Chuděj
160 1103080 Ing. Jan Peterek
161 1102848 Miroslava Vaculíková
162 1102587 Ing. Šárka Hermannová
163 1103404 Ing. Pavla Mlčáková
164 0102307 Ing. Václav Hampejs DiS.
165 0102230 Ing. arch. Jindřiška Hüttnerová
166 0014346 Ing. Petr Bohuslav
167 1202178 Ing. Pavel Klega
168 0600203 Ing. Zdeněk Laube
169 1004489 Ing. Táňa Švecová
170 1301766 Jiří Stolář
171 0601661 Emil Faltejsek
172 0301186 Jana Kožíšková
173 0101924 Ing. Radek Hruška
174 0501227 Ing. Jan Ondráček
175 0102352 Eliška Příhodová
176 1103403 Ing. Petr Matějek
177 1103874 Ing. Ondřej Faldyna
178 0600420 Ing. Milan Kulich
179 1202351 Ing. Ondřej Kuchtík
180 1005508 Ing. Jakub Novák
181 1400051 Jaromír Špalek
182 1006114 Ing. Marcela Dubská
183 1001007 Ing. Aleš Čeleda
184 1100354 Ing. Milan Bortlík
185 0013411 Ing. Otakar Šimek
186 1101608 Ing. Pavel Řehoř
187 1102858 Ing. Stanislav Martinů
188 0301249 Ing. Tomáš Mysliveček
189 0601119 Ing. Vít Zinga
190 1003350 Ing. Pavel Šebesta
191 0300917 Marian Bokr
192 1101979 Ing. Jana Folwarczná
193 0009528 Jan Drahoš
194 0101855 Ing. Stanislav Halama DiS.
195 1104299 Ing. Jakub Volný
196 1102087 Ing. Ivana Jendrejovská
197 1006334 Ing. Jakub Šilha
198 0501228 Ing. Aleš Housa
199 0601278 Ing. Alena Hornigová
200 0301078 Eva Pincová
201 1301485 Ing. Martin Jiříček
202 0010803 Ing. Ondřej Krupka
203 1200094 Vladimír Němec
204 0600315 Ing. Ludmila Rejsková
205 0008724 Ing. Ladislav Zajíc
206 0013117 Ing. Petr Kunta
207 0201412 Ing. Jaromíra Škublová
208 0004138 Ing. Ladislav Bukovský
209 1004538 Ing. Václav Maršalík
210 0013549 Ing. Radek Meinel
211 1004717 Ing. Jan Hlavatý
212 0200384 Ing. František Žežule
213 0200931 Ing. Petr Aubrecht
214 0202055 Ing. Michal Dub
215 0201776 Marcela Hořeňovská
216 0500990 Ing. Ondřej Zmrhal
217 1102430 Ing. Erika Pohorelli
218 0200084 Ing. Petr Bureš
219 0200813 Ing. Jaroslav Stáňa DiS.
220 0007007 Ing. Josef Černý
221 1101805 Ing. Miroslav Klimpar
222 1000392 Ing. Miloš Černý