Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu 2021

Konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu 2021

Tématem tradiční konference Památkář, projektant a investor ve vzájemném dialogu jsou v roce 2021 Stavby na venkově a ve volné krajině.

Že se v období před listopadem 89 četná výstavba na našem venkově příliš nepovedla je záležitostí veřejně známou. Bohužel musíme konstatovat, že ani v čase polistopadovém se mnohé stavby v malých městech, vesnicích případně ve volné krajině, do historie stavebnictví, architektury a památkové péče zlatým písmem rozhodně nezapíší. Na nespočetných příkladech našeho venkova je možno dokumentovat pozoruhodné ukázky nevkusu, ignorace a okázalé arogance směrem k veřejnému prostoru vesnických sídel v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.

Letošní VI. ročník konference „Projektant, památkář a investor ve vzájemném dialogu“ se bude zabývat nejenom tématem venkovských staveb, resp. nevydařenými stavitelskými díly, ale i popisem příkladů staveb dobrých a následování hodných. Diskutovat se bude jednak o principech a formách přístupů samotných projektantů a zhotovitelů k investorským zadáním, o tom jak by měl projektant a památkář spolupracovat se zadavatelem, aby byly (podle možností) naplněny investorské vize a představy a zároveň byla odvedena kvalitní práce po stránce architektonické i urbanistické. Výsledkem spolupráce by tak mělo být vytvoření díla, které nejenže nebude „škodit“ svému okolí, ale naopak by se mělo stát objektem, který se v konečné podobě a v širším kontextu, bude podílet na zhodnocení a zušlechtění již stávajícího zastavěného či nově zastavovaného prostoru.

Na konferenci, která proběhne pod záštitou Ministerstva kultury, v jednotlivých přednáškách vystoupí náměstek ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D., emeritní generální ředitel Národního památkového ústavu Pavel Jerie, přední český odborník a publicista na lidovou a vesnickou architekturu Ing. arch. Jan Pešta, předseda OK ČKAIT Karlovy Vary a předseda Kolegia pro technické památky ČKAIT a ČSSI Ing. Svatopluk Zídek, spolumajitel oceňovaného ateliéru ORA Ing. arch. Jan Veisser a další naši přední odborníci na řešené téma konference.

REGISTRACE:
Účast na konferenci je v roce 2021 bezplatná, podmínkou účasti je vyplnění registrační přihlášky na webu konference.

TERMÍN KONÁNÍ:
21. října 2021, 9 - 16 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:
Havlíčkovo náměstí Stará radnice č.p. 87, Havlíčkův Brod

KONTAKT:
konferencehb@centrum.cz
www.konferencehb.cz

Termín