Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference RYBNÍKY 2021 - webinář

Konference RYBNÍKY 2021 - webinář

loga

V rámci konference se v odborně připravených příspěvcích proberou témata spojená s fungováním rybníků jako retenčních prostorů. V referátech zazní názory na fungování rybníků a jejich soustav při jejich vypouštění, dále bude diskutován jejich vliv na hydrologický režim povodí v rámci povrchových i podzemních vod. Dalšími tématy, která budou diskutována, jsou ztráty vody výparem z rybníků a vodních ploch, změny průtokového režimu v kaskádě malých vodních nádrží i možnosti úprav suchých nádrží s ohledem na zřízení částečného stálého nadržení.

Vložné:
Standardní: 600 Kč vč. DPH.
Sleva pro členy ČKAIT a ČSSI: 50 %, tj. 300 Kč vč. DPH (pro uplatnění slevy je potřeba vyplnit členské číslo ČKAIT nebo název příslušné OP/OS ČSSI).

Každý účastník webináře obdrží sborník na adresu uvedenou v registraci.

REGISTRACE UZAVŘENA


Hlavní odborné téma – program akce:

 

 • 09:00 - 09:10   Úvodní slovo (Ing. Václav David, Ph.D., ČVUT)

  09:10 - 09:35   Posouzení možností změny užívání suchých nádrží v rámci ČR (Ing. Pavel Balvín, VÚV)

  09:35 - 10:00   Systém technickobezpečnostního dohledu nad SN v souladu s platnou legislativou (Ing. Miloš Sedláček, Vodní díla - VD TBD.)

  10:00 - 10:25   Technická a organizační opatření umožňující změnu užívání suchých nádrží   (Ing. Jiří Švancara, AQUATIS)

  10:25 - 10:55  (přestávka)

  10:55 - 11:20   Hydrologická bilance rybníků při vypouštění (Ing. Kateřina Černochová, ČVUT)

  11:20 - 11:45   Poruchy MVN a SN (Ing. Stanislav Žatecký, Vodní díla - VD TBD)

  11:45 - 12:10   Pozorování výparu na Vavřineckém rybníku (Ing. Adam Beran, Ph.D., VÚV)

  12:10 - 13:40   (oběd)

  13:40 - 14:05   Představení připravovaného materiálu k posuzování vlivu malých vodních nádrží na hydrologický režim (Ing. Adam Beran, Ph.D., VÚV)

  14:05 - 14:30   Hydrometrické měření na kaskádě rybníků v povodí Pšovky (Ing. Radovan Tyl, ČHMÚ)

  14:30 - 14:55   Interakce povrchové a podzemní vody ve vybraných lokalitách (Ing. Pavel Kukla, ČHMÚ)

  14:55 - 15:25   (přestávka)

  15:25 - 15:50   Vyhodnocení dlouhodobých kampaní na rybnících Vavřinec a Mrštín s ohledem na podzemní vodu (Ing. Václav David, Ph.D., ČVUT)

  15:50 - 16:00   Zakončení (Ing. Václav David, Ph.D., ČVUT)

   


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
viz program

POŘADATEL:
ČSKI – Ing. Václav David, Ph.D., Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební ČVUT v Praze
Fakturace – Ing. Irena Sokolová, CSc., e-mail: sokolova@volny.cz, tel.: 387 428 327, mob.: 602 446 979

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
17. 6. 2021 od 9 hod. (délka trvání 8 hod. včetně polední pauzy)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

REGISTRACE UZAVŘENA

Podklady pro přístup k webináři budou zasílány pracovní den před jeho zahájením a pouze registrovaným osobám s uhrazeným vložným.

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 11. 6. 2021 v 14:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z techických důvodů vyřídit.

 

Termín