Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference Statika staveb 2020 Plzeň

Konference Statika staveb 2020 Plzeň

Konference STATIKA STAVEB 2020 Plzeň

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, oblast Plzeň ve spolupráci s IC ČKAIT Praha a Aktivem Statika při ČKAIT připravila na 10. září 2020 odbornou konferenci s názvem STATIKA STAVEB 2020 PLZEŇ.

 

Zaměření konference

Konference bude zaměřena na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Hlavními tématy pro rok 2020 budou betonové a zděné konstrukce a praktické příklady řešení konstrukcí z těchto a případně dalších oborů statiky staveb.

Konference je určena pro projektanty, statiky a další odborníky, kteří se zabývají navrhováním, prováděním a dozorováním staveb a zejména nosných stavebních konstrukcí.

 

Cíl konference

Cílem konference je výměna poznatků se zaměřením na betonové a zděné konstrukce a objekty.

 

Základní témata

Stav navrhování a zatížení konstrukcí v kontextu připravovaných změn eurokódů po roce 2020

Posuzování existujících zděných a betonových konstrukcí

Statický návrh, úpravy a průzkumy betonových konstrukcí

Prefabrikované železobetonové konstrukce

Navrhování a rekonstrukce zděných konstrukcí a objektů

 

Organizační údaje

Místem konání konference bude Congress Center Parkhotel Plzeň, U Borského parku 2791/31, 301 00 Plzeň.

Termín konání je čtvrtek 10. 9. 2020 od 9 hodin do 17 hodin.

Jednacími jazyky bude čeština a slovenština.

Přihlášky na konferenci přijímá Oblastní kancelář ČKAIT Plzeň, Hřímalého 2464/37, Plzeň, na termínové listině www.ckait.cz, pro neautorizované osoby ČKAIT na plzen@ckait.cz.

Informace o konferenci: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D., tel. 603 216 966.

Konference je přístupná všem autorizovaným osobám i ostatní odborné veřejnosti.

Vložné pro členy ČKAIT činí 500 Kč, pro ostatní odbornou veřejnost 1 000 Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Vložné uhraďte bankovním příkazem do 31. 8. 2020 na účet č. 161782314/0300, ČSOB Praha 2. Platba musí obsahovat jméno účastníka. Při neúčasti přihlášené osoby poplatek nevracíme, je možné vyslat náhradníka.

                  PROGRAM KONFERENCE STATIKA STAVEB 2020 Plzeň

 • 9:00  Úvod Konference
  Zahájení předsedou ČKAIT
 • 9:15 - Betonové konstrukce
  doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D.– vedoucí Katedry betonových a zděných konstrukci Fakulty stavební ČVUT
 • 9:45 - Betonové konstrukce v kontextu eurokódu 2
  Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Katedra betonových a zděných konstrukci Fakulty stavební ČVUT
 • 10:15 - Navrhování a výstavba prefabrikovaných skeletových konstrukcí
  Ing. Pavel Čížek a kolektiv
 • 11:15 Přestávka
 • 11:30 - Hodnocení existujících konstrukcí
  prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Kloknerův ústav
 • 11:50 - Úpravy norem pro klimatická zatížení
  doc. Ing. Jana Marková, Ph.D., Kloknerův ústav
 • 12:15 - Zpevňování historického cihelného zdiva injektáží
  prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Dr.h.c. Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze
 • 12:40 - Stabilizace a zpevnění historických klenbových konstrukcí vystavených dynamickým účinkům
  prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc., Dr.h.c., Katedra konstrukcí pozemních staveb ČVUT v Praze
 • 13:00 – 13:15 Diskuze k předneseným tématům
 • 13:15 – 14:00 Oběd
 • 14:00 -  Geotechnika – nová norma pro zakládání staveb
  doc. Ing. Jan Masopust,CSc.
 • 14:30 - Použití předpětí pro stahování zděných staveb
  Ing. Jan Perla
 • 14:45 - Návrh a provedení velkých otvorů v nosných zděných stěnách
  Ing. Jan Perla
 • 15:00 – Betonové konstrukce – protlačení
  Ing. Jiří Šmejkal, CSc.
 • 15:15 – Problematika požáru a zatížení u panelových konstrukcí
  Ing. Václav Petráš, Ph.D.
 • 15:30 – Hodnocení životnosti a úprav konstrukcí pozemních staveb
  Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
 • 15:45 – Ověření průhybu železobetonových stropů u objektů
  Ing. Michal Novák, Katedra mechaniky ZČU v Plzni
 • 15:45 – 16:00 Diskuze k předneseným tématům
 • 16:00 – 16:15 Přestávka
 • 16:15 – Takto se staví dnes s prefabrikáty firmy DENNERT
  Ing. Jiří Zacharda
 • 16:30 - Prvková schodiště firmy DENNERT
  Ing. Jiří Zacharda
 • 16:45  Závěrečná diskuze
 • 17:00  Ukončení konference
Termín
Celková kapacita
200
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 142
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0201611 Ing. Jan Vachulka Ph.D.
2 0202278 Ing. Ondřej O´Neill
3 0201277 Ing. Ivan Rys
4 0201952 Ing. Pavel Rybár Ph.D. Ph.D.
5 0201375 Ing. Pavel Spisar
6 0200633 Ing. Vladimír Vaněk
7 0200892 Ing. Petr Černý
8 0201838 Ing. Oldřich Dienstbier
9 0100368 Ing. Vladimír Soukup
10 0200995 Ing. Milan Šitera
11 0202162 Ing. Zdeněk Kovařík
12 0200363 Ing. Josef Šlechta
13 0200391 Ing. Václav Bouberle
14 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
15 0301261 Bc. Jiří Šmíd DiS.
16 1300112 Ing. Josef Pacula
17 0012016 Ing. Josef Rott PhD.
18 0001788 Ing. Martin Jelínek CSc.
19 0013385 Ing. Miroslav Drázský
20 0102301 Ing. Miroslav Markytán
21 1100666 Ing. Jaromír Malásek
22 0202195 Ing. Jakub Švehla
23 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
24 0701231 Ing. Michal Sadílek
25 0701229 Ing. Martin Vašina
26 0000009 Ing. Pavel Čížek
27 0701228 Ing. Milan Vích
28 1200070 Ing. Martin Janeček
29 0007207 Ing. Jan Trnka
30 0011843 Ing. Michal Drahorád Ph.D.
31 0201609 Ing. Anna Kopecká
32 0601235 Ing. Milan Martinec
33 0012625 Ing. Filip Jiřičný
34 0201948 Ing. Václav Kuchynka
35 0013919 Ing. Petr Pospíšil
36 0102551 Ing. Emanuel Novák
37 0202233 Ing. Jiří Brunclík
38 1400322 Ing. Otakar Blažek
39 0010633 Ing. Jan Vacík
40 0201583 Ing. Vladimír Honzík
41 0601978 Ing. Radek Brandejs Ph.D.
42 0201222 Ing. Pavel Muzika
43 1003796 Ing. Petr Jirák
44 0501319 Ing. Pavel Nechanický
45 0300436 Ing. Milan Rusev
46 0012691 Ing. Petr Hajný
47 0400376 Ing. Tomáš Procházka
48 0201753 Bohdan Pokorný
49 0008812 Ing. Michal Sedláček Ph.D.
50 0202359 Ing. Gabriela Turková
51 1201335 Ing. Radek Janka
52 0200402 Ing. Jaroslav Uhlík
53 0201257 Ing. Zbyněk Nový
54 0200171 Ing. František Netrval
55 0501387 Ing. Monika Spišiaková
56 0012882 Ing. Jakub Lukavec
57 0011035 Ing. Martin Tydlitát
58 1400254 Ing. Zdeněk Musil