Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference Tlakové nádoby v roce 2022

Konference Tlakové nádoby v roce 2022

Přednášející: Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., MBA, Jiří Chmel  

Anotace: ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla v novém znění s platností od 1. května 2022. Přednášející jsou autory revize normy.

Program:

09:00 hodin zahájení

 • začlenění ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny – Provozní pravidla, do systému předpisů
 • základní skutečnosti, které byly důvodem k revizi ČSN 07 8304
 • úpravy v názvosloví,
 • projektové požadavky na stavby v návaznosti na zavádění nových technologií a procesů,
 • provozní podmínky pro plnírny, výrobu a sklady podle požadavků nových technologií a procesů,

10:30 – 11:00 hodin přestávka, občerstvení

 • změny v požadavcích na umísťování a skladování tlakových nádob,
 • zpřesnění a konkretizace požadavků na umísťování a upevňování tlakových nádob,
 • upravené podmínky pro značení tlakových nádob v provozech a skladech,
 • doplnění požadavků na umístění nádob na pracovištích,

12:30 – 12:45 hodin přestávka, občerstvení

 • doplnění požadavků na umístění nádob v laboratořích a vzdělávacích zařízeních s laboratořemi,
 • rozdělení laboratoří podle charakteru činnosti ve vztahu k používání nádob,
 • doplnění provozních požadavků na nádoby pro laboratoře,
 • doplnění provozních požadavků pro nádoby ve zdravotnických a veterinárních zařízeních.

14:00 hodin, předpokládané ukončení konference

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Místo konání: Praha 1, Národní 961/25, sál DIVADLO IMAGE (metro B stanice Národní, TRAM zastávka Národní 9, 17, 18, 22)

Datum konání: 10.5.2022

Čas konání: 9:00-14:00 h

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Cena: 1.800,- Kč včetně DPH (základ 1.487,60 Kč + 312,40 Kč) Pro členy ČKAIT 1500,- Kč včetně DPH

Platba je možná na místě v hotovosti nebo předem na účet 181933845/0600, potvrzení, daňový doklad o platbě bude vydáno při prezenci. Při neúčasti se vložné nevrací, je možné vyslat náhradníka.

Každý účastník se musí přihlásit do 5. května 2022; přihlášení: mail kraso@kraso.cz, do předmětu mailu prosím uveďte „Tlakové nádoby 2022“ a  autorizační číslo účastníka

Termín