Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference VODA 2020 - Stavba a voda

Konference VODA 2020 - Stavba a voda

Logo ČSSILogo VODA 2020Konferenci VODA 2020 s podtitulem STAVBA A VODA pořádá Český svaz stavebních inženýrů k 30. výročí obnovení své činnosti a ke 155. výročí založení Spolku inženýrů a architektů v Království českém ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

 • Voda je nezbytnou součástí našeho každodenního života. Podmiňuje naše přežití a pomáhá nám, ale zároveň se musíme vyrovnávat s jejími ničivými či škodlivými účinky.
 • Konference VODA 2020 má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření s tímto elementem pro společnost a životní prostředí.
 • Akce bude komplexně sledovat cestu vody v krajině a sídlech, setkání vody s člověkem a okolní živou i neživou přírodou a vliv vody na stavební díla.
 • Cílem konference je upozornit na vzájemně provázané široké spektrum činností stavebních inženýrů při zacházení a hospodaření s vodou.
 • Akce představí i aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině včetně realizace velkých vodních staveb.
 • Své zkušenosti budou sdílet přední čeští odborníci nejen z řad Českého svazu stavebních inženýrů.

Konference VODA 2020 je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb, vodohospodáře a studenty stavebních a architektonických oborů.

TERMÍN KONÁNÍ:
21. 6. 2022

MÍSTO KONÁNÍ:
Fakulta stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6

VLOŽNÉ:
Standardní: 2500 Kč vč. DPH.
Sleva pro členy ČKAIT a ČSSI: 60%, tj. 1500 Kč vč. DPH (pro uplatnění slevy je potřeba vyplnit členské číslo ČKAIT nebo název příslušné OP/OS ČSSI).
Sleva pro studenty: 100% tj. 0 Kč (bez oběda).
Číslo účtu pro úhradu: 50016–1923331339 / 0800 (Česká spořitelna a.s.).

AKCE PRO ČLENY ČKAIT:
Komora po dohodě s ČSSI nabízí 70 autorizovaným osobám bezplatnou účast na konferenci s platností od 9. 6. 2022.


PROGRAM KONFERENCE:

DOPOLEDNÍ PROGRAM – hlavní posluchárna – společný

 • 9:30 hod. Zahájení konference, Ing. Adam Vokurka, Ph. D., prezident ČSSI
 • 10:00 hod. Klimatická změna a voda, včetně kritické diskuse k přednesenému tématu, RNDr. Pavel Kalenda, CSc.
 • 11:30 hod. Co nového od webinářů v roce 2021
  • Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou
   garanti: Ing. Adam Vokurka, Ph.D., Ing. Jiří Zima
  • Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech
   garanti: Ing. Miloslava Melounová, Ing. Miloslav Šír, CSc.
  • Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
   garanti: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana
  • Sekce D: Městské inženýrství
   garant: doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
  • Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
   garanti: Ing. Michael Balík, CSc., Ing. Luboš Káně, Ph.D.
  • Sekce F: Geotechnika,
   garant: prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
 • Vystoupení hostů
 • Diskuse účastníků konference
 • 12:30–13:30 hod. oběd

ODPOLEDNÍ PROGRAM – v sekcích

13:30–17:00 hod. Posluchárna C1

 • Sekce A + B: Hospodaření s vodou v krajině a sídlech
  • Zadržování vody na pozemku versus ochrana spodní stavby před vodou, Ing. Antonín Žák, Ph.D.
  • Zadržování vody vodními díly, doc. Pavel Fošumpaur
  • Hospodaření s dešťovými vodami v kampusu VŠB-Technické univerzity Ostrava, doc. Ing. Vojtěch Václavík, Ph.D.
  • Biotechnologický systém pro čištění důlních vod z jámy MR1, Ing. Miroslav Seidl, Ph.D.
  • Umělá infiltrace jako nástroj v boji se suchem, doc. Zbyněk Hrkal
 • Sekce C: Urbanismus, architektura a voda
  garant: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana
  • Voda v urbanistické tvorbě, Ing. Václav Jetel
  • Krajinné plánování – nástroj adaptace krajiny na klimatické změny, Ing. Klára Salzmann
  • Hydrologický systém středověké megapole Angkor, Kambodža, doc. Ing. Jan Pašek

13:30–17:00 hod. Posluchárna C2

 • Sekce E: Vliv vody a vlhkosti na stavby
  garanti: Ing. Michael Balík, CSc., Ing. Luboš Káně, Ph.D.
  • Vlhkostní poruchy dřevostaveb a východiska pro spolehlivý návrh, Ing. Luboš Káně, Ph.D.
  • Zkušenosti s revidovanou ČSN 73 1901 Navrhování střech, Ing. Jan Matička
  • Příprava a praktická realizace konstrukčních detailů izolačních souvrství, Ing. Roman Vomlel
  • Církevní stavby 1 - kaple, kostelíčky, kostely. Sanace konstrukcí z hlediska vlhkosti, Ing. Michael Balík, CSc.
  • Církevní stavby 2 - mikroklima v prostoru sakrálních staveb, Ing. Lukáš Balík, Ph.D.
 • Sekce F: Geotechnika
  garant: Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc.
  • Geotechnické konstrukce v interakci s vodou, prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc
  • Citlivost základových konstrukcí na kolísání hladiny vody, Ing. Jan Kos, CSc.
  • Geotechnické technologie při sanaci kontaminovaného podloží, Ing. Daniel Jirásko, Ph.D.
  • Technologie ražby podzemních konstrukcí ve zvodnělém prostředí, doc. Ing. Dr. Jan Pruška

17:00 hod. Závěrečné slovo, Ing. Adam Vokurka, Ph.D., prezident ČSSI


Doprovodný program:

 • Výstava – konferenci doprovodí putovní výstava Stavba a voda
 • Exkurze – Biotechnologický systém čištění důlních vod, 10. června 2022 od 12:00 hod., sraz účastníků je v 11:45 hod. na parkovišti před bývalým hlubinným dolem Kohinoor – Mariánské Radčice, organizuje OK ČKAIT Ústí nad Labem

Prezentace konference:

 • Elektronický sborník přednášek umístěný na www.voda2020.cz
 • Tištěný katalog výstavy Stavba a voda

Konference je akreditována v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocena 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.


PŘIHLÁŠENÍ NA KONFERENCI:

Termín
Celková kapacita
56
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
2 1104134 Ing. Iva Výtisková
3 1100980 Ing. Jiří Kalvach
4 0601295 Ing. Jiří Litoš
5 0000836 Pavel Jenčík
6 0007615 Ing. Olgerd Pukl
7 0300622 Ing. Antonín Kavan
8 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
9 1006106 Ing. Jan Máca
10 0010111 Ing. Helena Ptáčková Ph.D.
11 0600168 Ing. Josef Andrš
12 0100937 Jiří Borovka
13 0501382 Ing. Michal Souček
14 1000688 Ing. Vítězslav Pruša
15 0300784 Leo Peterka
16 0010854 Ing. Jan Uher
17 0401482 Ing. Petr Vít
18 1102443 Zbyněk Sokol
19 0013944 Ing. Lucie Prošková
20 0008485 Ing. Martin Kašpar
21 0014350 Ing. Radovan Vrba
22 0006025 Pavel Frank
23 1006335 Ing. Eva Tůmová
24 0600516 Ing. Jan Maurer
25 0602481 Ing. Michal Ranný
26 0202282 Ing. Jolana Bradová
27 0201880 Bc. Petra Kunešová
28 0701247 Ing. Štěpán Havlas
29 0201822 Bc. Jaroslav Zabloudil DiS.
30 0011913 Ing. Milan Kletečka
31 0101401 Ing. Martin Růžička CSc.
32 0000153 Ing. Michael Knotek
33 0400436 Ing. Jiří Rous
34 1102914 Ing. Rostislav Farana
35 0400266 Ing. Michal Jeřábek
36 0011911 Ing. Lucie Mašínová
37 0011912 Ing. Josef Plecitý
38 0009184 Ing. Jiří Koťátko
39 0501143 Ing. Lukáš Novák
40 0601767 Ing. Jiří Hájek
41 0009748 Ing. Milada Klimešová Ph.D.
42 0007569 Ing. Karel Hegenbart
43 0011716 Ing. Pavel Jirák
44 0602817 Ing. Jakub Šefc
45 0001337 Ing. Aleš Skalický
46 0009968 Ing. Marek Maťa
47 0602594 Martina Kodetová
48 0602318 Aleš Kodet
49 0014263 Ing. Miroslav Cőlba
50 0501370 Ing. Michal Drobník
51 1006187 Mgr. Tomáš Minařík
52 0000304 Ing. Bedřiška Vaňková
53 0013807 Ing. Adam Dufek
54 1400764 Ing. Josef Jágr