Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference: VODA 2020 - Stavba a voda

Konference: VODA 2020 - Stavba a voda

Logo ČSSILogo VODA 2020Konferenci VODA 2020 s podtitulem Stavba a voda pořádá Český svaz stavebních inženýrů ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.


 • Voda je nezbytnou součástí našeho každodenního života. Podmiňuje naše přežití a pomáhá nám, ale zároveň se musíme vyrovnávat s jejími ničivými či škodlivými účinky.
 • Konference VODA 2020 má potvrdit zásadní význam vody a hospodaření tímto elementem pro společnost.
 • Konference bude komplexně sledovat cestu vody v krajině a sídlech, setkání vody s člověkem a okolní živou i neživou přírodou a vliv vody na stavební díla.
 • Cílem konference je upozornit na vzájemně provázané široké spektrum činností stavebních inženýrů při zacházení a hospodaření vodou.
 • Konference představí i aktuální trendy a přínosy vzniku vodohospodářských opatření ve volné i urbanizované krajině včetně realizace velkých vodních staveb.
 • Své zkušenosti budou sdílet přední čeští odborníci nejen z řad Českého svazu stavebních inženýrů.

Konference VODA 2020 nabízí obsáhlý program pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, zhotovitele staveb, vodohospodáře a studenty stavebních a architektonických oborů. 


Záštity

 • Česká komora architektů (ČKA)
 • Fakulta stavební ČVUT Praha
 • Fakulta architektury ČVUT Praha
 • Fakulta stavební VUT Brno
 • Fakulta stavební VŠB – Technická univerzita Ostrava
 • Fakulta umění a architektury Technická univerzita Liberec
 • Magistrát hlavního města Prahy
 • Nadace ABF
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Témata konference

 • Hospodaření vodou v krajině a nakládání pitnou vodou;
 • hospodaření vodou v sídlech;
 • urbanismus, architektura a voda;
 • městské inženýrství, pozemní stavitelství a voda;
 • vliv vody a vlhkosti na stavby;
 • geotechnika a zakládání staveb.

Doprovodné akce

 • Exkurze:
  • Ústřední čistírna odpadních vod na Císařském ostrově v Praze
  • Stará bubenečská čistírna odpadních vod
  • Podolská vodárna
 • Výstava – konferenci doprovodí putovní výstava Stavba a vod

Termín a místo konání

Konferenční centrum Hotelu Olšanka
Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3

Termín
-