Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Konference znalců a expertů v ekonomických a technických oborech

Konference znalců a expertů v ekonomických a technických oborech

24. konference znalců a expertů v ekonomických a technických oborech se koná pod záštitou děkana Ekonomické fakulty doc. Ing. Vojtěcha Spáčila, CSc..

Datum konání: ve čtvrtek 16. února 2023

Místo konání: nová aula VŠB – TU Ostrava – Poruba, areál VŠB na ul. 17.listopadu 2172/15, hlavní konferenční sál.

Program:

  • 9:30 - zahájení konference - Zkušenosti z revizních posudků ÚOM - Ing. Vladimír Kulil, Ph.D., ředitel Ústavu oceňování majetku VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, Úvodní slovo ředitele,
  • 9:45 - Znalecká činnost v oborech oceňování - Ing. René Butkov, Ph.D., MBA, znalec Ostrava,
  • 11:00 - Práva a povinnosti znalců podle nové právní úpravy; Obecná zkouška pro znalce podle nového zákona č. 254/2019 Sb., spolupráce s MSp. ČR - JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D., et Ph.D., Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, Kancelář veřejného ochránce práv Brno.
  • 12:30 - přestávka,
  • 13:00 - Novela oceňovací vyhlášky, vize oceňování majetku v ČR, nový přístup k oceňování - Ing. Petr Polák, vedoucí oddělení Oceňování majetku, Ministerstvo financí ČR,
  • 14:00 - Znalecká činnost podle nového zákona č. 254/2019 Sb. z pohledu Ministerstva spravedlnosti, elektronický znalecký deník - Mgr. Jan Benýšek, ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců Ministerstva spravedlnosti ČR,
  • 15:00 - Znalci a metody oceňování nemovitostí a podniků v SRN; Výsledek ústavní stížnosti znalce o znalečném – usnesení ÚS 1957/22 - Ing. Radomír Stárek, MBA, znalec v oboru oceňování,
  • 15,30 - Ukončení konference.

Pro členy Komory soudních znalců ČR, sekce Stavebnictví severní Morava a osoby přidružené k Sekci SM KSZ budou zdarma k odběru nachystána skripta Úřední oceňování majetku autorů A. Bradáč a P. Polák. Členové, kteří na konferenci nebudou, nechť si dohodnou vyzvednutí skript od kolegů. Ostatní zájemci si budou moci skripta či jinou odbornou literaturu zakoupit přímo na konferenci u vydatele CERM Brno.

Vstupné je zdarma pro členy Komory soudních znalců ČR, sekce Stavebnictví severní Morava, a osoby přidružené k Sekci SM KSZ. Vstup je zdarma také pro osoby delegované Ústavem pro oceňování majetku.

Pro členy ČKAIT a členy jiných sekcí KSZ ČR, než je sekce Stavebnictví severní Morava, je poplatek za vstup ve výši 600,- Kč. Cena pro všechny ostatní účastníky činí 1800,- Kč, platba je převodem na účet sekce č. 2301189256/2010, uzávěrka přihlášek je dne 13.2.2023. Všichni zájemci se musí přihlásit přes formulář na webových stránkách sekce https://www.znalcism.cz/. Pro ty, kteří se do 13.2.2023 nepřihlásí pomocí tohoto formuláře, negarantujeme občerstvení ani osvědčení z konference.

Termín