Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kontrola vykonávaná správními orgány – webinář

Kontrola vykonávaná správními orgány – webinář

Kontrola ze strany úřadů, proces kontroly, práva kontrolovaných, možná obrana a specifika kontrolních prohlídek staveb.

Hlavní odborné téma – program akce:

  • kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) – působnost, úkony přecházející kontrole, pověření ke kontrole, zahájení kontroly, přizvané osoby, vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor, práva a povinnosti kontrolujícího a kontrolovaného, protokol o kontrole, námitky, vyřizování námitek, ukončení kontroly, oprava nesprávností a došetření věci;
  • kontrolní prohlídky dle stavebního zákona – právní úprava, cíl, průběh a náplň kontrolní prohlídky, úkony prováděné při kontrolní prohlídce;
  • vybraná nařízení – nařízení neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací na stavbě, nezbytných úprav na stavbě, stavebním pozemku, údržba stavby, vyklizení stavby, opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
13. 6. 2022 od 14 hod. (délka trvání cca 3 - 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 10. 6. 2022 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
85
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012062 Milan Valeš
2 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
3 1004744 Ing. Roman Brůžička
4 0600821 Ing. Jiří Strnad
5 0004919 Ing. Petr Unger
6 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
7 0010690 Ing. Jakub Jirák
8 1103878 Ing. Radim Kniezek
9 1103405 Ing. Petr Chroboček
10 1006934 Jan Pokorný
11 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
12 1006551 Ing. Petr Málek
13 1400537 Ing. Martin Janák
14 1301408 Ing. Pavel Soukup
15 0501368 Ing. Věra Vanerová
16 0402335 Roman Koubek
17 0602779 Petr Valenta
18 0602795 Jiří Fuksa
19 1006746 Jiří Hammerle
20 1102984 Ing. Jitka Gregořicová
21 1102693 Ing. Zbyněk Luska
22 1102699 Regina Lusková
23 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
24 0102551 Ing. Emanuel Novák
25 0301306 Miroslav Toncar
26 1005250 Ing. Petr Bardůnek Ph.D.
27 0202055 Ing. Michal Dub
28 1005252 Bc. Marek Gerec
29 0013590 Ing. Stanislav Mastný
30 1006359 Ing. Pavel Uher
31 0100031 Ing. Jan Kocmich
32 0011146 Ing. Lubor Sedlák
33 1006352 Ing. Vladimír Šenekl
34 0010069 Ing. Dušan Čepička Ph.D.
35 1301537 Ing. Karel Vítek
36 0011572 Ing. Milan Vávra
37 0008451 Ing. Jiří Plichta
38 0400354 Ing. František Podliska
39 0602825 Ing. Veronika Šebová
40 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
41 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
42 1004576 Ing. Karel Škára
43 0011105 Ing. Petr Kozelka
44 1004089 Ing. Otakar Mikulka
45 0201519 Ing. Jiří Růžička
46 0009541 Ing. Karel Kozel
47 0101151 Milan Baloun
48 0201441 Jiří Beran
49 0201597 David Parvonič
50 0013390 Ing. Ondřej Machek
51 0700503 Ing. Jaroslav Doležal
52 0401842 Ing. Pavel Komenda
53 0012813 Ing. Pavel Havlena
54 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
55 3000371 Ing. Igor Masaryk
56 0102554 Ing. Michal Haman
57 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
58 0601949 Pavel Šprojcar
59 1005671 Ing. Jakub Kapsa
60 0701088 Josef Smolař
61 1002484 Ing. Jaroslav Beneš
62 0101216 Jiří Urbánek
63 0009306 Martin Červený
64 0402566 Jan Vitner
65 1007022 Ing. Pavel Pavlátka Ph.D.
66 0014656 Ing. Miroslav Pokorný
67 0500861 Ing. Josef Mocák
68 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
69 1001076 Stanislav Pergler
70 0007708 Václav Klaboch
71 0602150 Ing. Josef Matoušek
72 1006346 Ing. Jan Špatný
73 0602395 Ing. Martina Konášová
74 0010933 Ing. Ivana Fialová
75 1302374 Bc. Oto Bachůrek
76 0006471 Ing. Ota Kárník
77 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D.
78 0701163 Roman Štěpán
79 0401453 Ing. Karel Vlček
80 0602433 Petr Slezák
81 0014525 Jan Hovorka
82 1103769 Ing. Michal Pavelka
83 0600389 Petr Bártík
84 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
85 0602348 Petr Kašpar
86 1102303 Ing. Libor Knop
87 1007154 Bc. Filip Řezník
88 0601963 Ing. Radek Adam
89 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
90 0600645 Ing. Michal Derner
91 0011534 Ing. Ondřej Skala