Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kontrola vykonávaná správními orgány – webinář

Kontrola vykonávaná správními orgány – webinář

Kontrola ze strany úřadů, proces kontroly, práva kontrolovaných, možná obrana a specifika kontrolních prohlídek staveb.

Hlavní odborné téma – program akce:

  • Kontrola dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) – působnost, úkony přecházející kontrole, pověření ke kontrole, zahájení kontroly, přizvané osoby, vstup na pozemky, do staveb a jiných prostor, práva a povinnosti kontrolujícího a kontrolovaného, protokol o kontrole, námitky, vyřizování námitek, ukončení kontroly, oprava nesprávností a došetření věci;
  • Kontrolní prohlídky dle stavebního zákona – právní úprava, cíl, průběh a náplň kontrolní prohlídky, úkony prováděné při kontrolní prohlídce;
  • Vybraná nařízení – nařízení neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací na stavbě, nezbytných úprav na stavbě, stavebním pozemku, údržba stavby, vyklizení stavby, opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
JUDr. Eva Kuzmová

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
3. 4. 2023 od 14 hod. (délka trvání cca 3–4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Webináře Komory je možné absolvovat nejen online, ale i se zpožděným začátkem. To znamená, že osoba přihlášená v kalendáři akcí může tento webinář shlédnout i později, a to až do cca 8 hod. následujícího dne (dtto „červené tlačítko“ u TV; upozorňujeme, že již není přístupný chat). I toto shlédnutí je akreditováno v rámci CŽV. Všem, kteří absolvují webinář bez ohledu na to, zda online nebo zpožděně, bude zasláno potvrzení o účasti. Pozor, zpožděné shlédnutí není totéž jako záznam webináře.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ:

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 31. 3. 2023 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
2 1003925 Ing. Marcela Rabušicová
3 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
4 1102145 Ing. Karel Navrátil
5 1400691 Ing. Mirek Fučík
6 0010933 Ing. Ivana Fialová
7 0003224 Eva Jakubková
8 0102707 Ing. Josef Kuba
9 0014161 Ing. Josef Mezek
10 0011723 Ludvík Galuška
11 1302171 Ing. Martin Konečný MBA
12 1104031 Ivo Bůžek
13 0401314 Ing. Pavel Štětka
14 0010598 Josef Vencl
15 1302246 Marian Kozubík
16 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
17 0101168 Martin Kolouch
18 1200082 Ing. Vojtěch Indruch
19 0013453 Daniel Kolář
20 1007056 Ing. Lucie Talašová
21 0000898 Ing. Pavel Mattuš
22 1007109 Ing. Aleš Kupča
23 0400354 Ing. František Podliska
24 0007014 Ing. Pavel Buňát
25 0010767 Ing. Marián Múdry
26 0009541 Ing. Karel Kozel
27 1006573 Ing. Jakub Holásek
28 0100052 Ing. Aleš Janoušek
29 0012062 Milan Valeš
30 1104312 Vladimír Nasadil
31 1301408 Ing. Pavel Soukup
32 1005375 Ing. Petr Široký
33 1104406 Ing. Pavel Abrla
34 1005421 Ing. Jan Zelinka
35 1006551 Ing. Petr Málek
36 0401469 Ing. Zdislav Mazur
37 0300699 Ing. Milan Štefanov
38 0402439 Šárka Jonová DiS.
39 0602861 Ing. Jiří Bubník
40 1007020 Filip Vaníček
41 0401803 Ing. Marie Sýkorová
42 0010401 Igor Stařecký
43 1302253 Ing. David Zapletal
44 1001908 Ing. Eva Janáčková
45 0501368 Ing. Věra Vanerová
46 0300772 Petr Pařízek
47 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
48 1201926 Ing. Mgr. Radka Široká
49 0600323 Jan Vávra
50 0003795 Ing. Vladimír Volráb
51 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
52 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
53 0602563 Ing. Jan Sekanina
54 0012612 Ing. Michal Hatlák
55 0601467 Ing. Jiří Burda
56 1004294 Ing. Jan Svoboda
57 0004997 Ing. Aleš Voženílek
58 0015028 Ing. Jakub Klement
59 0301545 Ing. Pavel Thám
60 0401726 Jiří Bauer
61 0600371 Ing. Miroslav Možíš
62 0601823 Ing. Petr Molnár
63 1100192 Ing. Aleš Ryšán
64 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
65 0013424 Ing. Radslav Pivoňka
66 1400269 Ing. Petr Nekovář
67 0101151 Milan Baloun
68 0201658 Ing. Michal Pojer
69 0102377 Ladislav Pikl
70 0008446 Ing. Martin Polák
71 0014423 Ing. Tibor Jéger
72 0102237 Mgr. Pavel Pupík
73 0202492 Josef Chlanda
74 0401613 Radek Hrdina
75 1102887 Ing. David Hýža
76 0601694 Daniel Kadavý
77 0500958 Tomáš Ducháček
78 0200885 Ing. Milan Krejcar
79 0701542 Ing. Petr Lenoch
80 0010286 Filip Volák
81 1007184 Jan Adámek
82 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
83 0300785 Karel Ježek
84 0014023 Michal Hrnčíř
85 0009473 Ing. Václav Pusch
86 1104513 Ing. et Ing. Petr Mík
87 0101455 Ing. Jindřiška Jakešová
88 0500593 Ing. Petr Hrubý
89 0500584 Ing. Václav Nebřenský
90 1004424 Ing. Milan Pokorný