Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kontrolní činnost a dozory ve výstavbě - seminář

Kontrolní činnost a dozory ve výstavbě - seminář

Přednášející: Ing. Čeněk Kadlec

Anotace: Přednáška je zaměřena na zajištění kontrolní činnosti při provádění staveb. Popisuje výkon kontrolní činnosti, která je prováděna jak osobami pověřenými výkonem technického dozoru stavebníka, osobou zajišťující autorský dozor projektanta, tak i kontrolní činností ostatních účastníků výstavby, přičemž se vychází z obecných principů, že kontrola je základní složkou řízení. Stavebník či jiný subjekt, který stavbu financuje by měl zajistit i její kontrolu ve všech fázích provádění.

Program: 

  1. Úvod – životnost staveb
  2. Kontrolní činnost při provádění staveb
  3. Dozory ve výstavbě
  4. Přejímka staveb
  5. Ukázka vedení stavebních deníků, protokolů z kontrol a z přejímky staveb
  6. Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 24.10. 2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT  administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 24102023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email, seminář. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA  administrativní poplatek 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
2 0005085 Ing. Stanislav Návoj
3 0014203 Ing. Marie Nováková
4 0013200 Zdeněk Štěch
5 0009637 Zdeněk Dupal
6 0003515 Zdeněk Voska
7 0004817 Pavel Syrový
8 0005446 Ladislav Novotný
9 0008812 Ing. Michal Sedláček Ph.D.
10 1400336 Ing. Jiří Marek
11 0501465 Luboš Polák
12 0014855 Tomáš Vecko
13 0007494 Ing. Pavel Purnoch
14 0005101 Ing. Petr Holoubek