Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kontrolní činnost a dozory ve výstavbě - seminář - zrušen

Kontrolní činnost a dozory ve výstavbě - seminář - zrušen

Přednášející: Ing. Čeněk Kadlec

Anotace: Přednáška je zaměřena na zajištění kontrolní činnosti při provádění staveb. Popisuje výkon kontrolní činnosti, která je prováděna jak osobami pověřenými výkonem technického dozoru stavebníka, osobou zajišťující autorský dozor projektanta, tak i kontrolní činností ostatních účastníků výstavby, přičemž se vychází z obecných principů, že kontrola je základní složkou řízení. Stavebník či jiný subjekt, který stavbu financuje by měl zajistit i její kontrolu ve všech fázích provádění.

Program: 

  1. Úvod – životnost staveb
  2. Kontrolní činnost při provádění staveb
  3. Dozory ve výstavbě
  4. Přejímka staveb
  5. Ukázka vedení stavebních deníků, protokolů z kontrol a z přejímky staveb

Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 30.3. 2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 30032023 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, email. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete nejpozději 3 dny před akcí, na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Termín
Celková kapacita
68
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1202374 Ing. Vojtěch Hrachovina
2 0012581 Ing. Pavel Oplíštil
3 0013608 Bohuslav Bek DiS.
4 0001765 Jindřich Beneš
5 0005556 Ivana Brandejsová
6 0010356 Ing. Daniel Krátký
7 0010276 Ing. Jan Vybíral
8 0009324 Ing. Andrea Lašáková
9 0009944 Richard Müller
10 0013200 Zdeněk Štěch
11 0001441 Ing. Jaromír Benýšek
12 0007615 Ing. Olgerd Pukl
13 0003064 Ing. Radko Neumann
14 0001794 Ing. Miloš Svatoš
15 0008077 Luboš Kupilík
16 0010493 Jan Moravec
17 0101420 Václav Křišťan
18 0014891 Ing. Michal Vaňkát
19 0202492 Josef Chlanda
20 0015155 Ing. arch. Alena Frantová
21 0003240 Ing. Antonín Perný
22 0011674 Ing. Jan Klesa
23 0006965 Ing. František Stejskal