Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kontrolní činnost a dozory ve výstavbě, stavební deník - webinář

Kontrolní činnost a dozory ve výstavbě, stavební deník - webinář

Přednášející: Ing. Čeněk Kadlec

Anotace:

Přednáška je zaměřena na zajištění kontrolní činnosti a na její náplň při provádění staveb. Popisuje výkon kontrolní činnosti, která je prováděna jak osobami pověřenými výkonem technického dozoru stavebníka, osobou zajišťující autorský dozor projektanta, tak i kontrolní činností ostatních účastníků výstavby, přičemž se vychází z obecných principů, že kontrola je základní složkou řízení. Proto by měl každý stavebník či subjekt, který stavbu financuje, zajistit i její kontrolu ve všech fázích provádění – od přípravné, přes projektovou k realizační až ke kontrole dokončování staveb a zajištění jejich přejímek a uvádění dokončených staveb do užívání. 

Novelou stavebního zákona provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., je vlastník stavby povinen s účinností od 1. ledna 2018 zajistit u stavby financované z veřejného rozpočtu a kterou provádí stavební podnikatel, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou, která je oprávněna tuto činnost vykonávat podle zvláštního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb.). Součástí přednášky je popis povinností účastníků výstavby včetně vedení stavebního deníku.

V rámci přednášky bude provedena prezentace ukázek vedení stavebního deníku, ukázka protokolů z kontrol a přejímky díla a dokladů, které předává zhotovitel objednateli při přejímce. Součástí prezentace bude i ukázka fotodokumentace vad a poruch staveb pořízené během realizace.

Obsah:

  1. Úvod – povinnosti účastníků výstavby
  2. Kontrolní činnost při provádění staveb 
  3. Dozory ve výstavbě
  4. Přejímka staveb 
  5. Stavební deník a jeho vedení
  6. Ukázka vedení stavebních deníků, protokolů z kontrol a z přejímky staveb
  7. Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb

Místo konání: Online

Datum konání: 21.10.2020

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Přihlašování: Internetový odkaz bude zaslán na váš mail den před konáním akce (proto je e-mail při přihlašování povinný)

Technické požadavky:
- Datová linka: > 1Mb/s
- Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
- Reproduktory /sluchátka.

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0004966 Ing. Radovan Barsa
2 0012480 František Touš
3 0013068 Ing. Martin Schneider
4 0012355 Ing. Aleš Janoušek
5 0011240 Martin Žvátora
6 0008539 Ing. Jan Hašek
7 0013903 Ing. David Harant
8 0002628 Ing. Roman Feda CSc.
9 0012909 Ing. Jana Abrhamová
10 0012572 Jan Fassmann
11 0014455 Ing. František Betlach
12 0003992 Hana Eglová
13 0014421 Václav Ferdinand
14 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
15 0013496 Ing. Jiří Mareš
16 0014205 Ing. Michal Drozd
17 0009562 Ing. František Bartoš
18 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
19 0012738 Ing.arch. Iveta Klabíková Ramešová
20 0013605 Ing. Jiří Kratěna Ph.D.
21 0011227 Bc. Jan Švarc DiS.
22 0013540 Jan Dvořák
23 0011477 Ing. Filip Pavelka
24 0014443 Filip Soudek
25 0004862 Ing. Petr Listík
26 0009180 Ing. Radek Dědina
27 0009139 Ing. Ivo Drozd
28 0014332 Martin Traxl
29 0013258 Ing. Martin Lexa
30 0009803 Věra Koutová
31 0011693 Ing. Antonín Novák
32 0009060 Milan Janeček
33 0013386 Ing. Vít Duda
34 0007076 Ing. Stanislav Líbal
35 0007868 Ing. Jiří Cís
36 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
37 0004919 Ing. Petr Unger
38 0004333 Ing. Jitka Pfeifferová
39 0010384 Radek Flor
40 0201002 Otta Bartůněk
41 0013248 Jiří Holotín
42 0009772 Ing. František Kulhánek CSc.
43 0009722 Ing. Róbert Doboš
44 0010767 Ing. Marián Múdry
45 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
46 0012295 Ing. Přemysl Vodička
47 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
48 0014436 Petr Tomášek DiS.
49 0002626 Ing. Miroslav Trnka
50 0013761 Ing. Petr Fojt
51 0011510 Ing. Jiří Kavale
52 0002625 Ing. Klement Neugebauer
53 0006802 Ing. Petr Pavlíček
54 0013265 Ing. Lukáš Dražan
55 0009974 Ing. Jiří Brož
56 0013134 Ing.arch. Lenka David
57 0013390 Ing. Ondřej Machek
58 1006963 Ing. Martin Procházka
59 0000235 Ing. Pavel Protiva
60 1400325 Ing. Milan Pavlištík
61 0010933 Ing. Ivana Fialová
62 0201094 Ing. Petr Lavička
63 1006964 Ing. Oldřich Procházka
64 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
65 0014090 Ing. Pavel Hanzlík
66 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
67 0014456 Ing. Kateřina Burešová
68 0010744 Ing. Petra Soukupová Ph.D.
69 0014082 Ing. Tomáš Husák
70 0012828 Libor Kapoun
71 0300801 Ing. Pavel Korima
72 1200766 Ing. Milan Hanták
73 0011696 Martin Novák
74 0014022 Josef Matouš
75 0009000 Ing. František Rulík
76 0009369 Ing. Robert Koska
77 0008508 Ing. Martin Kolář
78 0003270 Ing. Jindřich Syrový
79 1104313 Ing. Ondřej Matula
80 0013861 Ing. Jiří Jejkal
81 0013127 Ing. Marian Vašut MBA
82 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
83 0002688 Ing. Vladimír Dřízhal
84 0010401 Igor Stařecký
85 0012164 Lubomír Mrštný
86 0012504 Ing. Kurt Postupka DiS.
87 0402446 Bc. David Kulhavý
88 0013848 Vladimír Penc
89 0014486 Ing. Michal Netík
90 0005799 Ing. Tomáš Doležal
91 1103630 Ing. Jana Turečková
92 0007660 Ing. Vít Lerl
93 1104186 Ing. Tomáš Kolovrat
94 1006573 Ing. Jakub Holásek
95 1006574 Ing. Tomáš Holásek
96 0010699 Tomáš Pilík DiS.
97 0014426 Ing. Jakub Strnad
98 0701401 Ing. Martin Šindelář
99 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
100 0014273 Ing. Radek Prokop
101 0301305 Bc. Michal Weinfurter
102 1400590 Ing. Michal Vondrák
103 0014282 David Novotný
104 1004067 Ing. Hana Bubeníková
105 0014172 Ing. Petr Vild
106 0013170 Josef Šrámek
107 0012688 Ing. Tomáš Langer
108 0014424 Ing. Jiří Hanč
109 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
110 0013930 Ing. Jiří Zapadlo
111 1001464 Ing. Hana Rusková
112 0009874 Ing. František Smrčka
113 1104300 Ing. Robert Malchárek
114 0001853 Ing. Miroslav Hubka
115 0102321 Ing. Antonín Pokorný
116 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
117 1201574 Ing. Tomáš Petera
118 0014000 Ing. Jan Kolařík
119 0013734 Milan Feledík
120 0602816 Ing. Josef Neubauer
121 0012573 Jiří Čižinský
122 0701568 Pavel Hemerka
123 0012273 Ing. Alena Hasíková
124 0202046 Ing. Václav Peřina
125 0500966 Ing. Libor Kubát
126 0013227 Dušan Čepil
127 0013993 Ing. arch. Jiří Škrábek
128 0013256 Tomáš Kopřiva
129 0009070 Ing. Lubomír Chynoranský
130 0014425 Jaroslav Vik
131 0001352 Ing. Jiří Bulis
132 0013802 Ing. Radek Cerman
133 0009124 Martin Červený
134 1003495 Ing. Pavel Šrámek
135 1301312 Ing. Petr Neradil
136 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
137 1104116 Ing. Kateřina Kubešová
138 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
139 0013625 Ing. Jakub Aubrecht
140 0002328 Jiří Slejška
141 0011977 Ing. Luděk Kožuško
142 0402494 Ing. Marie Hakalová MBA
143 0008578 Ing. Jiří Mantlík
144 0401981 Ing. Václav Marvan
145 1201257 Rudolf Richter
146 0004138 Ing. Ladislav Bukovský
147 1005824 Ing. Ondřej Gaudl
148 1301937 Ing. Ilona Matoušková
149 0014044 Ing. Jan Vecko
150 0008878 Zuzana Šmirousová
151 0014513 Ing. Jan Valer
152 0009533 Ing. Ladislav Svoboda
153 0301537 Ing. Miroslav Končík
154 0701659 Ing. Přemysl Král DiS., DiS.
155 0009820 Ing. Petr Kuba
156 0102603 Ing. Michael Martin
157 1104209 Ing. Jiří Winkler
158 0201412 Ing. Jaromíra Škublová
159 1002168 Ing. Pavel Rohánek
160 0008569 Ing. Martin Butor
161 0402507 Ing. Jiří Šindelář
162 0013608 Bohuslav Bek DiS.
163 1301848 Jaroslav Baránek
164 0402463 Pavel Bumba
165 0601652 Ing. Monika Kopecká
166 0012255 Ing. Olga Lusková
167 1002628 Lubomír Daníček
168 0701107 Ing. Jiří Srb
169 1006658 Ing. Petr Janák
170 1005023 Ing. Petr Hajduk
171 0008909 Ing. Miroslav Fiala
172 0100385 Václav Mráz
173 0003780 Ing. Jiří Pik
174 0501386 Ing. Lukáš Lamač
175 0013859 Ing. Vojtěch Jůda
176 1301844 Ing. Tomáš Macík
177 0602120 Bohuslav Obst DiS.
178 0012818 Ing. Lubor Švec
179 0011534 Ing. Ondřej Skala
180 1102478 Ing. Jan Hudec
181 0011556 Ing. Richard Laššák
182 0014270 Ing. Kateřina Mikšíková Ph.D.
183 1200407 Ing. Libuše Kujová
184 1301255 Ing. Rostislav Bajza
185 0009246 Ing. Petr Jangl
186 1006343 Ing. Petr Doležel
187 0102554 Ing. Michal Haman
188 0014414 Michal Cimbál
189 0010760 Ing. Petr Bílek
190 1102951 Ing. Eva Kostialová
191 1005573 Ing. Michael Jaďuď
192 1400424 Ing. Petr Bláha
193 1006256 Ing. Jan Grossmann
194 0010986 Ing. Petr Zelenka
195 0700952 Ing. Jiří Kučera
196 1302251 Ing. Robin Filák
197 0003224 Eva Jakubková