Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kontrolní činnost a dozory ve výstavbě, stavební deník - webinář

Kontrolní činnost a dozory ve výstavbě, stavební deník - webinář

Přednášející: Ing. Čeněk Kadlec

Anotace: Přednáška je zaměřena na zajištění kontrolní činnosti a na její náplň při provádění staveb. Popisuje výkon kontrolní činnosti, která je prováděna jak osobami pověřenými výkonem technického dozoru stavebníka, osobou zajišťující autorský dozor projektanta, tak i kontrolní činností ostatních účastníků výstavby, přičemž se vychází z obecných principů, že kontrola je základní složkou řízení. Proto by měl každý stavebník či subjekt, který stavbu financuje, zajistit i její kontrolu ve všech fázích provádění – od přípravné, přes projektovou k realizační až ke kontrole dokončování staveb a zajištění jejich přejímek a uvádění dokončených staveb do užívání. 

Novelou stavebního zákona provedenou zákonem č. 225/2017 Sb., je vlastník stavby povinen s účinností od 1. ledna 2018 zajistit u stavby financované z veřejného rozpočtu a kterou provádí stavební podnikatel, zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou, která je oprávněna tuto činnost vykonávat podle zvláštního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb.). Součástí přednášky je popis povinností účastníků výstavby včetně vedení stavebního deníku.

V rámci přednášky bude provedena prezentace ukázek vedení stavebního deníku, ukázka protokolů z kontrol a přejímky díla a dokladů, které předává zhotovitel objednateli při přejímce. Součástí prezentace bude i ukázka fotodokumentace vad a poruch staveb pořízené během realizace.

Program:

  1. Úvod – povinnosti účastníků výstavby
  2. Kontrolní činnost při provádění staveb 
  3. Dozory ve výstavbě
  4. Přejímka staveb 
  5. Stavební deník a jeho vedení
  6. Ukázka vedení stavebních deníků, protokolů z kontrol a z přejímky staveb
  7. Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb

Místo konání: online

Datum konání: 17. 6. 2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 17062021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 14.6.2021

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Přihlašování: Internetový odkaz bude zaslán na váš mail den před konáním akce (proto je e-mail při přihlašování povinný)

Technické požadavky:
- Datová linka: > 1Mb/s
- Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML 5
- Reproduktory /sluchátka.

Termín