Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kontrolní činnost a dozory ve výstavbě - webinář - zrušen

Kontrolní činnost a dozory ve výstavbě - webinář - zrušen

Přednášející: Ing. Čeněk Kadlec

Anotace:  Přednáška je zaměřena na zajištění kontrolní činnosti při provádění staveb. Popisuje výkon kontrolní činnosti, která je prováděna jak osobami pověřenými výkonem technického dozoru stavebníka, osobou zajišťující autorský dozor projektanta, tak i kontrolní činností ostatních účastníků výstavby, přičemž se vychází z obecných principů, že kontrola je základní složkou řízení. Stavebník či jiný subjekt, který stavbu financuje by měl zajistit i její kontrolu ve všech fázích provádění.

Program: 

  1. Úvod – životnost staveb
  2. Kontrolní činnost při provádění staveb
  3. Dozory ve výstavbě
  4. Přejímka staveb
  5. Ukázka vedení stavebních deníků, protokolů z kontrol a z přejímky staveb

Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb

Místo konání: online

Datum konání: 30.3.2023

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 30032023, do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete nejpozději 3 dny před akcí na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. V den přednášky Vám přijdou přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013869 Ing. Jan Fanta
2 0501474 Lukáš Janků
3 0014858 Ing. Miroslav Slabý
4 0014946 Ing. Jan Suchánek
5 1302208 Ing. Mirko Ingr
6 1004817 Michal Stehlík
7 1104493 doc. Ing. et Ing. Petr Kučera Ph.D.
8 1104513 Ing. et Ing. Petr Mík
9 1202254 Jaroslav Vrána
10 1104230 Radek Procházka DiS.
11 1100719 Ing. Josef Opluštil
12 0101020 Ing. Václav Kříž
13 0014358 Ing. Radek Dvořák
14 1103990 Ing. Daniela Rokosová
15 0102379 Radek Veselý
16 1003831 Ing. Jaromír Špaček
17 1005590 Ing. Ondřej Mlčoch
18 1104031 Ivo Bůžek
19 0602767 Ladislav Sedláček
20 0010330 Ing. Blanka Příkopová
21 1006481 Ing. Jiří Kalánek
22 0014864 Lucie Spurná
23 0012672 Lukáš Brabec DiS.
24 1003818 Ing. Jiří Kolínský
25 0011225 Ing. Martin Semanský
26 0014827 Jan Chládek
27 0010401 Igor Stařecký
28 0014206 Ing. arch. Lukáš Tůma
29 0015086 Ing. Jaromír Jirků
30 0013285 František Beránek
31 0012234 Ing. Ondřej Petrželka
32 0014204 Ing. Petr Černohorský
33 0013256 Tomáš Kopřiva
34 0014663 Tomáš Kupka DiS.
35 0014187 Karel Svozil
36 0014239 Ing. Martin Novák
37 0012751 Ing. arch. Kristina Koulová
38 0014332 Martin Traxl
39 0014749 Martin Vanický
40 0003317 Ing. Ladislav Pejcha
41 0014905 Tomáš Hájek
42 0015095 Ing. Jan Hošek
43 0300816 Ing. Ĺubica Melánia Schimmerová
44 0013134 Ing. arch. Lenka David
45 0012733 Pavel Hošek
46 0008929 Ing. Jan Lukšo
47 0014259 Ing. Aleš Mňuk
48 0012532 Ing. Radek Hrma
49 0006966 Ing. Bohumil Bydžovský
50 0014423 Ing. Tibor Jéger
51 1301312 Ing. Petr Neradil
52 0014443 Filip Soudek
53 0015060 Ing. Martin Padevět
54 0010854 Ing. Jan Uher
55 0012991 Ing. Michal Čížek
56 0008451 Ing. Jiří Plichta
57 0013981 Ing. Jiří Souček
58 0003972 Ing. Vilém Bečka
59 0012435 Jaromír Štursa
60 0014950 Ing. Lukáš Michek
61 0014949 Ing. Eva Michková
62 0013386 Ing. Vít Duda
63 0009541 Ing. Karel Kozel
64 0007695 Ing. Marie Wolfová
65 0014096 Ing. Tomáš Zlámal
66 0011693 Ing. Antonín Novák
67 0003747 Ing. Antonín Fara
68 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
69 0014495 Lukáš Drmota
70 0009182 Ing. Libor Zedník
71 0014955 Martin Labuť
72 0012661 Jiří Vorlíček
73 0012395 Jan Červenka
74 0009139 Ing. Ivo Drozd
75 0014917 Emil Skotnický
76 0007062 Ing. Tomáš Zeidler
77 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
78 0013045 Ing. David Mareček
79 0011032 Ing. Naďa Rosická
80 0012642 Ing. Vladislav John
81 0013022 Ing. Jakub Vaněk
82 0013390 Ing. Ondřej Machek
83 1007409 Ing. Denisa Djordjevićová
84 0013826 Ing. Zdeněk Sinkule
85 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
86 0401586 Ing. Jaroslav Baxa
87 0015132 Ing. Petr Pohl Ph.D.
88 0014534 Tomáš Kult
89 0013381 Ing. arch. Zdeňka Vasilenková
90 0014945 Ing. Hana Smržová Ph.D.
91 0003224 Eva Jakubková
92 0014142 Ing. Petr Tůma
93 0014903 Ing. Vratislav Jílek
94 0014117 Ing. Jan Marek
95 0011077 Ing. Jakub Dušátko
96 1005195 David Novák
97 0011564 Ing. Tomáš Zdražila
98 1003214 Ing. František Mareček
99 0008209 Ing. Jana Břicháčová
100 0013566 Ing. Ján Škripko
101 0012504 Ing. Kurt Postupka DiS.
102 0014172 Ing. Petr Vild
103 0013675 Ing. Pavel Pokrupa
104 0012652 Ing. Pavel Rek
105 0004333 Ing. Jitka Pfeifferová
106 0015056 Ing. Daniel Petrů
107 0002263 Ing. Vladimír Vrábel
108 0402437 Ing. Miroslava Vondrová
109 0012263 Ing. Radek Šárovec
110 0202363 Ing. Ludvík Nesnídal
111 0202411 Ing. Lukáš Svoboda
112 0011969 Ing. Milan Bernášek
113 0100937 Jiří Borovka
114 0015028 Ing. Jakub Klement
115 1004424 Ing. Milan Pokorný
116 1102771 Ing. Bohuslav Tereško
117 1004177 Jan Furik
118 0014427 Ing. Radek Čížek
119 0102499 Bc. Tomáš Plachý
120 1201831 Ing. Dušan Gadas
121 1103668 Ing. Martin Džanaj Ph.D.
122 1301944 Miroslav Večerka
123 0401469 Ing. Zdislav Mazur
124 0500839 Ing. Jarmila Tavodová
125 1102643 Vratislav Bajgar
126 1006573 Ing. Jakub Holásek
127 1007056 Ing. Lucie Talašová
128 0402571 Jan Čapek
129 0301399 Petr Sobotka
130 0701582 Ing. Pavel Kurka
131 1302244 Ing. Tomáš Ruth
132 0015007 Tereza Macejková
133 1201274 Ing. Ivo Klíč
134 0701567 Ing. Vladimír Dulík
135 1102895 Pavel Žurek
136 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
137 1004404 Ing. Hana Tupá
138 1400628 Ing. Ivan Pečinka
139 0600658 Ing. Blanka Matějková
140 0014797 Ondřej Žák
141 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
142 0009874 Ing. František Smrčka
143 0701543 Ing. Zdeněk Kaška
144 0501465 Luboš Polák
145 0010055 Ing. Václav Kvasnička
146 0000641 Ing. Jana Hejnalová
147 0012173 Jan Říha
148 1101121 Ing. Richard Žák
149 0011290 Ing. Lukáš Drábek
150 0602720 Ing. Jan Hejcman
151 0301186 Jana Kožíšková
152 0700091 Ing. Jaroslav Bureš
153 0011301 Ing. Jan Fojt Ph.D.
154 0300902 Ing. Jana Řezníková
155 1302012 Miroslav Koníček
156 1004576 Ing. Karel Škára
157 0009125 Vladimír Hubač
158 0401983 Petra Nekolová
159 1201191 Zdeněk Hybš
160 0010321 Ing. Michal Lenoch
161 0402567 Roman Molnár
162 1104361 Ing. Jakub Guňka
163 1005094 Ing. Gabriela Nováková
164 0001352 Ing. Jiří Bulis
165 0402092 Marek Güttner
166 0201223 Ing. Koloman Lagin
167 1302299 Ing. Martin Pohanka
168 0014437 Ing. Martin Rajnoch
169 3000363 Ing. Mario Fedorčík
170 1101462 Roman Otisk
171 0501478 Ing. Tomáš Lufinka
172 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
173 1003314 Ing. Zdeněk Šebesta
174 1202381 Ing. Ivo Toláš
175 0004819 Ing. Ladislav Michlovský
176 1301537 Ing. Karel Vítek
177 1104509 Ing. Markéta Sklarčíková Chovancová
178 1002949 Ing. Antonín Pokorný
179 1005750 Ing. Vít Bartolšic
180 0014322 Ing. Jakub Horner
181 1006751 Ing. Martin Valášek
182 0013127 Ing. Marian Vašut MBA
183 1103541 Ing. Petr Piprek
184 0400825 Ing. Rudolf Seidl
185 0010042 Libor Dürich
186 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
187 0402458 Josef Bouma
188 1006558 Ing. Karel Bursík
189 0501239 Ing. Petr Kadlec
190 1301157 Jan Čop
191 0401132 Ing. Dobromír Kaplan
192 0005482 Ing. Tomáš Leiss
193 1007198 Milada Schneiderová
194 0003571 Ing. Miroslav Kluc
195 0102032 Ing. Milan Vávra
196 0013651 Ing. Tomáš Homola
197 0402536 Ing. Jiří Novák
198 0010554 Ing. Milan Smetana
199 1104179 Ing. Jaromír Švec
200 3000313 Ing. Štefan Zelenák PhD.
201 1101366 Ing. Roman Musílek
202 0008281 Ing. Milan Zápotocký
203 0402568 Ing. Jiří Henych
204 0000292 Miloslav Chlumský
205 1007418 Ing. Ondřej Kaláb
206 0402659 Mgr. Otakar Pastyřík
207 1400182 Ing. Jaroslav Jirků
208 0601823 Ing. Petr Molnár
209 0013257 Ing. Petr Müller
210 0402615 Ing. Filip Kail
211 0501355 Anna Löfflerová
212 0402325 Jan Kupec
213 0100368 Ing. Vladimír Soukup
214 0005420 Ing. Pavel Melicher
215 0300499 Jiří Vaněk
216 0201797 Dana Švejdová
217 1101216 Ing. Dagmar Žižková
218 1103443 Ing. Jiří Zavadil Ph.D.
219 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
220 0102636 Ing. Tomáš Brožek
221 0013251 Kryštof Rotkovský
222 1003401 Ing. Michal Gregor
223 1104162 Ing. Daniela Trnková
224 0012688 Ing. Tomáš Langer
225 0101168 Martin Kolouch
226 0402297 Josef Nims
227 0014981 Ing. Charlotte Nedvědová
228 1202319 Radek Hrbáček DiS.
229 0202488 Petr Michálek
230 0012764 Ing. Přemysl Havlík
231 1104201 Ing. Karel Oubělický
232 0701701 Ing. Iveta Kopřivová
233 0500971 Ing. Tomáš Grübel
234 0015087 Ing. Pavel Maňák
235 0012823 Attila Kis
236 1400336 Ing. Jiří Marek
237 0008428 Ing. Helena Zakouřilová
238 0012140 Ing. et Ing. Richard Hlaváč
239 0014764 Ing. Michaela Kenížová
240 1007294 Ing. Martin Galeta
241 1200082 Ing. Vojtěch Indruch
242 1300930 Ing. Petr Skřivánek
243 1202102 Ing. Pavel Beran
244 0014779 Ing. Jan Vytiska
245 1400237 Radek Studený
246 0700550 Ladislav Filouš
247 0202421 Josef Končelík
248 1006412 Ing. Jan Michal
249 1202210 Ing. Petra Konečná
250 1302066 František Hruboň
251 0007800 Ing. Petr Pleskač
252 0402660 Michal Paradič
253 1302171 Ing. Martin Konečný MBA
254 1007356 Ing. Pavel Peřina
255 1302246 Marian Kozubík
256 0014010 Ing. Pavel Kroc
257 0013453 Daniel Kolář
258 0101815 Ing. Martin Dostál
259 0014360 Ing. Oksana Kvachan
260 1006249 Ing. Ludvík Chadima
261 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
262 0010933 Ing. Ivana Fialová
263 1006995 Karel Vinterlík
264 0202053 Bc. Jiří Rubáš
265 0201121 Ing. Irena Potužáková
266 0301532 Ing. Antonín Knop
267 1103994 Ing. Kateřina Janečková
268 0014822 Ing. Jiří Krejčí
269 1104313 Ing. Ondřej Matula
270 0009306 Martin Červený
271 0301528 Ing. Jitka Pavlasová
272 0602703 Jaroslav Kynčl DiS.
273 0013438 Ing. Jaroslav Langhans
274 3000170 Zdeněk Fabiánek
275 1005620 Ing. Luděk Čech
276 0012581 Ing. Pavel Oplíštil
277 1001748 Ing. Pavel Vorel
278 0500800 Ing. Zdeněk Plecháč