Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Křižovatky architektury

Křižovatky architektury

Křižovatky architektury: Veřejný prostor - architektura – investor – obec
Strategie měst v oblasti tvorby veřejného prostoru, vztah soukromého investora a samosprávy, role městského architekta, podpora města pro vstup developera vs. přínos developera pro město a další zajímavé příspěvky zazní v rámci 3. ročníku odborné konference Křižovatky architektury. Akce se koná 15. září 2011 v Národní technické knihovně v Praze a jak vyplývá z výše uvedeného výběru, bude zaměřena na aktuální téma veřejného prostoru – ať již městského či příměstského a jak architektura ovlivňuje život společnosti. K diskusi budou přizváni zástupci komunální sféry, státní sféry, developmentu, dále architekti, urbanisti. Mezi přednášejícími přivítáme např. Radomíru Sedlákovou, kurátorku sbírek NG, Michala Kortyše, starostu Litomyšle, Petra Hrůšu z Atelieru Brno či soukromého investora Michala Pánka. V širších souvislostech budou představeny projekty jako Pěší zóna Cheb, Revitalizace městského centra Velká Bystřice, Nákladové nádraží Žižkov, Prague River City, Zåhrada Lysá nad Labem a program se dotkne i majetko-právních aspektů přípravy investičních projektů. Konference se uskuteční v rámci doprovodného programu stavebního veletrhu FOR ARCH 2011 a její součástí bude přednáška architekta Martina Rajniše na téma přirozené architektury a výstava finalistů soutěže Young Architect Award 2011. Více na www.krizovatkyarchitektury.cz.

20. 06. 2011