Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Kvalifikace rozhodujících účastníků výstavby zajišťujících projektování, odborné vedení provádění staveb a dozory - webinář

Kvalifikace rozhodujících účastníků výstavby zajišťujících projektování, odborné vedení provádění staveb a dozory - webinář

Cíl:

Cílem je seznámení účastníků webináře s požadavky stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.  Stavební zákon a Živnostenský zákon v aktuálním znění předepisuje pro rozhodující účastníky výstavby, tj. projektanta stavby, stavbyvedoucího TDS/ SDo a Koo BOZP požadavky na vzdělání a praxi, které nejsou mnohdy sjednoceny. Všichni účastníci výstavby přitom musí při přípravě a realizaci stavby dodržovat tytéž technické a obecné požadavky vyplývající pro výstavbu z příslušných právních předpisů.

Anotace:

Kvalifikační požadavky na činnost na projektanta, stavbyvedoucího a technický dozor stavebníka jsou uvedeny v zákoně č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
V případě projektanta a stavbyvedoucího se jedná o účastníky výstavby zajišťujících tzv. vybrané činnosti ve výstavbě, tj. projektová činnost a odborné vedení provádění staveb.
Stavební zákon dále definuje kvalifikační požadavky a požadovanou praxi pro technický dozor stavebníka (v případě realizace veřejné zakázky dodavatelsky) a stavební dozor (případě realizace formou svépomocí).
Výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi a kvalifikační požadavky na něj nejsou předmětem stavebního zákona, jsou definovány v zákoně č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů.
Stavební zákon specifikuje rovněž požadavky na tzv. autorizovaného inspektora, alternujícího u některých staveb činnost stavebních úřadů.
Mimo Stavební zákon jsou navíc v různých právních předpisech definovány požadavky na další profese ve výstavbě, např. na zpracovatele tzv. Průkazu energetické energetického specialistu náročnosti budovy – energetického specialistu, na  zpracovatele hodnocení vlivů na životní prostředí – EIAře, pracovníky provádějící revize – revizní techniky vyhrazených technických zařízení apod.
Znalost vazeb mezi těmito účastníky výstavby přispívá k hladkému průběhu nejen přípravy, ale i vlastní realizace staveb.

 

Obsah vzdělávacího programu:

 1. Požadavky na kvalifikaci projektanta stavby a stavbyvedoucího (autorizovaného inženýra, autorizovaného technika, autorizovaného stavitele) podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 2. Požadavky na kvalifikaci stavebního dozoru podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. u staveb realizovaných formou svépomocí.
 3. Požadavky na kvalifikaci technického dozoru stavebníka podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. realizovaných veřejné stavební zakázky formou dodavatelskou.
 4. Požadavky na kvalifikaci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Požadavky na kvalifikaci autorizovaného inspektora podle Stavebního zákona. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 6. Požadavky na kvalifikaci a praxi dalších možných účastníků výstavby: energetický specialista (Průkaz energetické náročnosti budovy), zpracovatel hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA), revizní technici na vyhrazená technická zařízení (elektro, plyn, tlak a zvedací zařízení) apod.
 7. Vazby mezi požadavky Stavebního zákona a požadavky Živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., Autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., zákona o podmínkách BOZP č. 309/2006 Sb. a vazby na další zákony, jako jsou např. zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, zákon č. 100/2001 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí.
 8. Základní přehled o odpovědnosti účastníků výstavby.
 9. PROFESIS 2021 ČKAIT – praktická upozornění na aktuální metodické pomůcky pro AO k prezentované problematice.
 10. Vzdělávací program je založen na interaktivní komunikaci lektora s účastníky vzdělávání

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Jindřich Pater, místopředseda ČKAIT

ORGANIZACE:
Oblastní kancelář Plzeň - Hana Hričinová, plzen@ckait.cz, tel.: 734 860 963

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
24. 3. 2021 od 9 hod. (délka trvání cca 4 hod.)

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT, je ohodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.

PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 23. 3. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
255
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0202328 Ing. Roman Sornas
2 0200394 Ing. Jiří Fencl
3 0201890 Václav Polata
4 0201402 Miroslav Kraus
5 0201441 Jiří Beran
6 0201442 Martin Vild
7 0301559 Jiří Švestka
8 0202055 Ing. Michal Dub
9 0201861 Ing. Petr Šindler
10 0201788 Ing. Eva Hajžmanová
11 0200603 Zbyněk Milota
12 0201666 Blanka Purkartová
13 1202102 Ing. Pavel Beran
14 0201790 Roman Steinbach
15 0200391 Ing. Václav Bouberle
16 1004419 Ing. Roman Komosný
17 0202159 Karel Ulman
18 1103684 Ing. Jan Baďura
19 0009381 Ing. Petr Kalenda
20 0014598 Ing. Michal Urban
21 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
22 0601175 Jiří Hloušek
23 0200516 Karel Vojáček
24 1003663 Ing. Peter Štefančík
25 1003541 Ing. Barbora Kopecká
26 1007052 Ing. Martin Ambros
27 1007112 Ing. Ondřej Vlach
28 1006573 Ing. Jakub Holásek
29 1006574 Ing. Tomáš Holásek
30 1400187 Ing. František Komínek
31 0013826 Ing. Zdeněk Sinkule
32 1101552 Ing. Jiří Tichý
33 1104155 Daniel Otipka
34 0301096 Ing. Pavel Wolf
35 1301489 Ing. Robert Vráblík
36 0014486 Ing. Michal Netík
37 0402565 Jiří Martínek
38 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
39 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
40 0401680 Martin Kyselovič
41 0100852 Ing. Luboš Drachovský
42 0012812 Ing. Jakub Stejskal
43 0202293 Ing. Jana Muknšnáblová
44 0400963 Ing. Antonín Wachtel
45 0301537 Ing. Miroslav Končík
46 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
47 1201746 Ing. Martin Černý
48 1104150 Bc. Miroslav Durčák
49 1104148 Pavel Bobek
50 0014617 Jan Dvořák
51 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
52 0003059 Jiří Prokop
53 0007080 Martin Mrkvička
54 0007428 Ing. Jiří Hladký
55 0009042 Ing. Ivo Štolc
56 0009978 Ing. Ivan Tomášek
57 0014259 Ing. Aleš Mňuk
58 0009781 Ing. Pavel Čačík
59 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
60 0013390 Ing. Ondřej Machek
61 0101815 Ing. Martin Dostál
62 0101552 Petr Šlemar
63 0202329 Bc. Karolína Monhartová
64 0300875 Ing. Luboš Kadaně
65 0401498 Ing. Miroslav Bělíček
66 0007076 Ing. Stanislav Líbal
67 0200955 Karel Cynybulk
68 0101446 Ing. Pavel Zeman
69 0602684 Ing. Ondřej Černý
70 0100096 Ing. Karel Mikeš
71 0200384 Ing. František Žežule
72 1201566 Ing. Pavel Žourek
73 0301186 Jana Kožíšková
74 0005276 Tomáš Boukal
75 0602762 Ing. Jaromír Jachim
76 0301553 Bc. Zuzana Stuchlíková
77 1101191 Ing. Pavel Mikeska
78 1005840 Ing. Pavel Ćmiel
79 1101121 Ing. Richard Žák
80 0700884 Ing. Aleš Hřib
81 1100742 Ing. Josef Waclawek
82 0002243 Jindřich Vondráček
83 0602638 Ing. Lukáš Francl
84 1004585 Jiří Kladivo
85 0601652 Ing. Monika Kopecká
86 1201581 Ing. Martin Kirschner
87 0701516 Pavel Polák DiS.
88 1104263 Ing. Martin Venclík
89 1102844 Ing. Daniel Moravec
90 0201902 Pavel Novák
91 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
92 0005085 Ing. Stanislav Návoj
93 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
94 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
95 1200996 Bc. Ladislav Nejedlý
96 0701614 Martin Haupt
97 1400269 Ing. Petr Nekovář
98 0012053 Ing. Pavel Štěpán
99 0300500 Pavel Žižka
100 0701297 Ing. Monika Baráková
101 0602115 Libor Zámečník
102 0011671 Ing. Roman Franěk
103 1104014 Bc. Ing. Věra Gřundělová
104 1202152 Ing. Michal Ondra
105 1201540 Ing. Jiří Valášek
106 1103886 Ctibor Rucki
107 1102814 Ing. Tomáš Krenželok Ph.D.
108 1006171 Bc. Radim Maňák
109 0501225 Ing. Petr Havlas
110 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
111 0601661 Emil Faltejsek
112 1103505 Ing. Lukáš Volný
113 0700306 Petr Dobroucký
114 0602200 František Wayrauch
115 1004864 Ing. Milan Cifr
116 0400864 Ing. Karel Pabišta
117 0701356 Yvona Novotná
118 1202025 František Dohnal
119 1301720 Ing. Přemysl Zlobický
120 0201204 Ing. Miroslav Duchek
121 0013789 Ing. Miloslav Polášek
122 1004102 Ing. Oldřich Štarha
123 0501257 Ing. Zdeněk Vít
124 0200430 Ing. Ivan Krystl
125 1004848 Ing. Ladislav Pokorný
126 1004639 Leoš Pekárek
127 0013655 Michal Slabý
128 1007007 Ing. Tomáš Hrubý
129 0701580 Radek Šár
130 0012815 Ing. Khalid Mustafa Ibrahim
131 1102920 Ing. Jaroslav Vařák
132 1103816 Ing. Jakub Čech
133 0700198 Ing. Milan Nágl
134 1202232 Ing. Martin Šafář
135 0200239 Ing. Jiří Ťupa
136 0602702 Ing. Pavel Vokřál
137 1006011 Ing. Dagmar Martinková
138 1103106 Ing. Martin Vašek
139 1100781 Ing. Jan Krőmer
140 1006551 Ing. Petr Málek
141 1103134 Ing. Libor Habrnál
142 0014536 Ing. Martin Valášek
143 1301416 Ing. Igor Balák
144 1007109 Ing. Aleš Kupča
145 1004666 Ing. Josef Klouda Ph.D.
146 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
147 0102551 Ing. Emanuel Novák
148 0001887 Ing. Mirko Trubka
149 1400332 Ing. Jitka Nováková
150 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
151 0402129 Jan Maršík
152 1302001 Ing. Marek Jakub Řezáč
153 1103927 Ing. David Klimša
154 0600437 Ing. Miloš Burianec
155 0013736 Ing. Jan Kindermann
156 0701404 Ing. Jakub Hurčík
157 0301510 Ing. et. Ing. Miroslav Kadlec
158 0202146 Karel Lucák
159 1201150 Ing. Milan Marcinov
160 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D
161 1006586 Ing. Jan Výšek
162 0301402 Bohumil Vimr
163 0010923 Ing. Martin Karpinský
164 1104031 Ivo Bůžek
165 1400644 Kamil Svoboda
166 0101579 Zdeněk Kůzl
167 0200840 Ing. Jan Černý
168 0012248 Ing. Pavel Zolotarev
169 0009600 Ondřej Kopřiva
170 0101168 Martin Kolouch
171 0501337 Ing. Martin Sehnoutka
172 1103966 Ing. Martin Kubečka
173 1005537 Ing. Jaromír Hájek
174 1103397 Ing. Luisa Uhlařová
175 0005687 Ing. Milan Topol
176 0402307 Jakub Vysoký DiS.
177 1202122 Tomáš Kopečný
178 1201696 Petr Muzikant
179 1201093 Miroslav Ovčačík
180 0006772 Ing. Pavlína Maděryčová
181 1002272 Ing. Jana Sedláčková
182 0102550 Jiří Čihák
183 0401423 Ing. Daneš Horák
184 0101390 Vladimír Charypar
185 1302173 Ing. Ladislav Chlopčík
186 1202068 Tomáš Hanák
187 0013080 Ing. Jan Hora
188 1003656 Ing. Jindřich Čuda
189 1005530 Ing. Tomáš Petr
190 1104156 Ing. Ladislav Kubiczek
191 1302329 Ing. Jiří Kuňák
192 1102182 Ing. Jaroslav Kořínek
193 1007080 Monika Červinková
194 0101801 Ing. Josef Hrůza
195 1004522 Ing. Petr Chaloupka
196 1400569 Ing. Pavel Vostal
197 1101366 Ing. Roman Musílek
198 1300007 Ing. Pavel Starý
199 0014013 Ing. Stanislav Melichar
200 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
201 0007885 Petr Písařík
202 0201948 Ing. Václav Kuchynka
203 0201678 Jaroslav Brožka
204 0003992 Hana Eglová
205 0014565 Ing. arch. Šárka Bečková
206 1006439 Ing. Tomáš Lorenz
207 0501419 Ing. Jaromír Sedlický
208 1006513 Ing. Tomáš Surý
209 1102902 Ing. Slavomír Stupka
210 0011977 Ing. Luděk Kožuško
211 1003042 Ing. Jiří Hadrava
212 0014061 Jan Petřík
213 0101752 Ing. Luboš Vávrů
214 0201786 Zdeněk Vodák
215 1006246 Ing. Jaroslav Španihel
216 0005857 Ing. Jiřina Hájíčková
217 1103652 Ing. Zdeněk Hrůza
218 1302454 Pavlína Zedková
219 0005881 Ing. Richard Motyčka
220 1103734 Ing. Libor Téma
221 1201543 Petr Zdráhal
222 0010933 Ing. Ivana Fialová
223 1201778 Ing. Radim Dostál
224 0301540 Ing. arch. Irena Klingorová
225 1006389 Ing. Vladimír Montag
226 0011689 Martin Langr
227 0014265 Ing. Zdeněk Šupík
228 1006307 Ing. Zuzana Nohelová
229 1101748 Josef Zahel
230 0009045 Tomáš David
231 1005680 Ing. Karel Vlček
232 1006236 Ing. Martin Fric
233 1005538 Jiří Richtr DiS.
234 0501071 Jan Svoboda
235 0401226 Jiřina Vedralová
236 0003295 Alena Česká
237 0501077 Ing. Jan Šimůnek
238 1100249 Jaroslav Vojíř
239 0201895 Luděk Štrunc
240 0301505 Miroslav Mrázek
241 0013381 Ing.arch. Zdeňka Vasilenková
242 1005028 Jaroslav Koláček
243 0501430 Ing. Jan Müller
244 0014436 Petr Tomášek DiS.
245 1302236 Libor Koudelníček
246 1301391 Ing. Milan Fridrich
247 1007022 Ing. Pavel Pavlátka Ph.D.
248 1002618 Ing. Zdeněk Šimoník
249 0004667 Ing. Milan Michek
250 0701248 Ing. Václav Pohorský
251 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
252 0402092 Marek Güttner
253 0701292 Ondřej Pelikán
254 1002570 Ing. Radek Holásek
255 0400183 Werner Bartel