Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Liniový zákon - webinář

Liniový zákon - webinář

Pořadatel: IC ČKAIT s.r.o + OK Praha

Přednášející: Ing. Zdeňka Fialová

Anotace: Zákon o urychlení dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací řeší specifické požadavku těchto významných staveb mnohdy s celorepublikovým významem, na jejichž základě je nutno zavést speciální úpravu od obecných ustanovení zejména stavebního zákona, zákona o vyvlastnění a dalších právních předpisů. Jeho cílem je urychlit přípravu těchto strategických staveb, jak již přímo vyplývá z jeho názvu. 

Program:

Tento zákon prošel několika novelizacemi reagujícími na aktuální problémy vyplývající přímo z praxe. Významně byl změněn v souvislosti s poslední velkou novelou stavebního zákona, která mimo jiné umožnila nedokládat závazná stanoviska k žádosti o vydání územního rozhodnutí a k žádosti společného povolení pro vybrané stavby energetické infrastruktury, kterými jsou zejména nadřazené energetické sítě a páteřní distribuce. Další novela se zabývala nejzásadnějšími problémy dopravní infrastruktury, kde přináší výrazný posun ve vztahu k řešení majetkoprávních záležitostí. Bylo zavedeno tzv. mezitímní rozhodnutí pro konkrétní dopravní stavby, které bylo další úpravou (přijatou zákonem č. 403/2020 Sb., s účinností od 1.1.2021) rozšířeno též na energetiku a některá vodní díla.

Mimo uvedené rozšíření možnosti využití mezitímního rozhodnutí dochází touto novelou k významnému posunu opět v řešení majetkoprávních záležitostí, kdy pro určité stavby je možno vést řízení podle stavebního zákona společně s vyvlastněním. Z oblasti elektronických komunikací je třeba zmínit např. možnost přikládat infrastrukturu elektronických komunikací k ostatním liniovým stavbám bez projednání se stavebním úřadem.

Webinář  bude věnován nejen podrobnému výkladu zákona, ale také zkušenostem z aplikační praxe.

Místo konání: online

Datum konání: 4.3.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba:  Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 04032021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 1.3.2021

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0009803 Věra Koutová
2 1102919 Ing. Eva Hrubá
3 0012442 Pavel Krištiak
4 1400212 Petr Knežik
5 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
6 0010695 Ing. Martin Kocourek
7 0013660 Ing. Stanislav Rýznar
8 0102275 Theodor Valenta
9 0009609 Vladimír Kubišta
10 1005293 Ing. Roman Skoták
11 1007052 Ing. Martin Ambros
12 0012699 Miloš Anděl
13 1202237 Ing. Vladimír Čechák
14 0014041 Ing. Jan Kott
15 0102023 Petr Koucký
16 0012478 Václav Radechovský
17 0400105 Ing. Jiří Vaněček
18 1007005 Ing. Vojtěch Bednář
19 0202209 Ing. Radek Tomášek
20 0201883 Ing. Kateřina Boříková
21 0008706 Ing. Markéta Hamplová
22 0201509 Václav Fiala
23 0013183 Ing. Ondřej Svoboda
24 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
25 1005617 Miroslav Svoboda
26 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
27 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
28 0601928 Ing. Hynek Seiner
29 0012727 Ing. Kosta Prandžev
30 0009019 Ing. Pavol Ondovčák
31 1103769 Ing. Michal Pavelka
32 1006805 Jan Odlas
33 1103337 Ing. Pavel Šípek
34 0100385 Václav Mráz
35 1006770 Bc. Jan Moučka
36 1004864 Ing. Milan Cifr
37 1003423 Ing. Petr Kapoun
38 0202171 Ing. Marcela Procházková
39 3000031 Ing. Mikuláš Jurkovič
40 1202323 Tomáš Voldán
41 0701318 Ing. Miroslav Mergl
42 0013820 Ing. Jan Vítů
43 1002961 Ing. Vladimír Lapeš
44 0701491 Miloš Moravec
45 1104015 Ing. Pavel Jaroš
46 1202152 Ing. Michal Ondra
47 1004732 Ing. Monika Škutová
48 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
49 1006134 Ing. Ivo Kišš
50 1007184 Jan Adámek
51 1301339 Eva Blažková
52 1102996 Ing. Šárka Pojerová
53 0402238 Bc. Josef Šišovský
54 0014161 Ing. Josef Mezek
55 0013751 Ing. Jaroslav Javůrek
56 0003044 Ing. Václav Ureš
57 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
58 1006200 Milan Reichert
59 0012273 Ing. Alena Hasíková
60 1302422 Karel Herák
61 1104279 Jan Ondruš
62 1006999 Ing. Martin Novák
63 1102975 Ing. Petr Bortlík
64 1104256 Václav Veselík
65 0500812 Ing. Radoslav Rygál
66 1301834 Ing. Pavlína Štachová
67 0010690 Ing. Jakub Jirák
68 1102713 Ing. Jaroslav Kukuča
69 1001178 Ing. Ivan Kusák
70 0202125 Ing. Tomáš Štembera Petráň
71 0201597 David Parvonič
72 1006185 Ing. Martin Stejskal
73 1102442 Ing. Zdeněk Polach
74 0602056 Ing. Radim Doleček
75 1104240 Ing. Tomáš Martinek
76 0014023 Michal Hrnčíř
77 1104324 Ing. Roman Wilkonský
78 0602710 Ing. Jakub Hušek
79 0012524 Ing. Karel Ogoun
80 1103515 Vlastimil Kramny
81 1202030 Ing. Jan Gažar
82 1004628 Ing. Bronislava Padalíková
83 1006342 Josef Kalus
84 0402553 Ing. Mikuláš Horník
85 1006181 Ing. Pavel Toman
86 0300739 Ing. Zdeněk Pavlas
87 0201916 Ing. Lukáš Páník
88 1001908 Ing. Eva Janáčková
89 0301020 Ing. Petra Neubauerová
90 1006223 Jan Kuchynka
91 0101964 Ing. Jan Dudík
92 0002786 Ing. Jaromír Kazda
93 0501368 Ing. Věra Vanerová
94 1202000 Ing. Zdeněk Vitásek
95 1003785 Ing. Jaroslav Urban Ph.D.
96 0100046 Ing. Zdeněk Trávníček
97 0202391 Radek Friesl
98 0202390 Ing. Petr Štengl
99 1300078 Ing. Petr Nykodým
100 0300548 Ing. Ivan Škulavík
101 0013393 Ing. Martin Vaněk Ph.D.
102 0402190 Lukáš Slavík
103 0101815 Ing. Martin Dostál
104 1006634 Vlastimil Ondrišík
105 1005491 Jana Kabelová
106 0701516 Pavel Polák DiS.
107 0013791 Ing. Ctirad Melena
108 1103775 Ing. Jiří Fojtášek
109 0401315 Ing. Jan Havanič
110 0007588 Václav Kopřiva
111 0013590 Ing. Stanislav Mastný
112 1006622 Luděk Zabloudil
113 1005375 Ing. Petr Široký
114 0013806 Ing. Lukáš Rácz
115 0102190 Josef Filípek
116 0008615 Ing. Zdeňka Bolehovská
117 0014216 Ing. Tomáš Honc
118 0102246 Josef Havlíček
119 0012658 Ing. Jiří Kolda
120 1003903 Štefan Poljak
121 0601126 Ing. Jaroslava Marková
122 0501332 David Senohrábek DiS.
123 0600566 Rudolf Marek
124 0010130 Ing. Jitka Brzoňová
125 1102771 Ing. Bohuslav Tereško
126 1006171 Bc. Radim Maňák
127 0202346 Evžen Veselý
128 0003992 Hana Eglová
129 1103924 Ing. Zbyněk Proske Ph.D.
130 1003472 Ing. Jan Krakovič
131 1002850 Ing. Ivan Heimerle
132 0010997 Zdeněk Halamka
133 1102902 Ing. Slavomír Stupka
134 1100054 Ing. Miroslav Krauz
135 0012939 Ing. Václav Novotný Ph.D.
136 0001352 Ing. Jiří Bulis
137 1104156 Ing. Ladislav Kubiczek
138 0004651 Ing. Pavel Janků
139 0101638 Ing. Marie Buzková
140 1004118 Mgr. Petr Vlček
141 0202153 Renata Plevačová
142 1003063 Ing. Tomáš Havlíček
143 0012688 Ing. Tomáš Langer
144 1104246 Ing. Pavel Hořínek Ph.D.
145 0202091 Josef Liška
146 0007249 Petr Mačica
147 0402092 Marek Güttner
148 1003541 Ing. Barbora Kopecká
149 0202293 Ing. Jana Muknšnáblová
150 0014377 Richard Kafka
151 1005878 Ing. Jan Málek
152 0009910 Josef Klíma
153 0014006 Bc. Martin Juga
154 0402554 Ing. Jiří Kopal
155 1202264 Ing. Petr Smítal
156 1006905 Ing. Vladimír Tesař
157 0300207 Ing. Pavel Cenefels
158 1400182 Ing. Jaroslav Jirků
159 0102021 Robert Apoštol
160 1302205 Ing. Jan Kůrka Ph.D.
161 1300814 Ing. Tomáš Formánek
162 0602697 Ing. Tomáš Sedílek
163 1202303 Ing. Martin Hryzbil
164 0301446 Ing. Jan Altman
165 3000173 Ing. Ondrej Jasenčák
166 0003224 Eva Jakubková
167 0202304 Ing. Oldřich Hřib
168 0011538 Ing. Martina Plocová
169 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
170 0202150 Ing. Jan Dočekal
171 1302454 Pavlína Zedková
172 0010814 Ing. Martin Stránský
173 1005624 Ing. Petr Novák
174 0013836 Ing. Petr Kučera Ph.D.
175 0010614 Ing. Jan Ševčík
176 0010813 Ing. Martin Cejp
177 0010815 Ing. Tomáš Toman
178 0010296 Ing. Ivo Oves
179 0701624 Milan Zahrádka
180 0701581 Lenka Straková
181 1006349 Ing. Michal Suchna
182 1103801 Ing. Radislav Poledník
183 0014474 Ing. Dagmar Kubová Ph.D.
184 1007025 Ing. František Kojan
185 1003636 Ing. Vladimír Fouček
186 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
187 0300551 Miroslav Remišovský
188 0101525 Milan Blažek
189 0402282 Ing. Miroslav Souček
190 0701175 Martin Šíša
191 0008485 Ing. Martin Kašpar
192 0014488 Ing. Štěpán Rinn
193 0701107 Ing. Jiří Srb
194 0601949 Pavel Šprojcar
195 1003823 Ing. Zdeněk Severin
196 0009820 Ing. Petr Kuba
197 0301315 Zbyněk Peichl
198 0010830 Daniel Šafařík
199 1104179 Ing. Jaromír Švec
200 0201193 Ing. Jana Kasová
201 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
202 0012473 Ing. Miloš Jirásek
203 1301720 Ing. Přemysl Zlobický
204 0601497 Ing. Pavel Korda
205 0201204 Ing. Miroslav Duchek
206 1007108 Ing. Petr Tomášek
207 0014013 Ing. Stanislav Melichar
208 1103684 Ing. Jan Baďura
209 1400640 Oldřich Havlíček DiS.
210 1001410 Ing. Miroslav Reichstäter
211 1006692 Ing. Radoslav Pučálka
212 0500141 Ing. Libor Braun
213 0102029 Ing. Martin Votápek
214 0003795 Ing. Vladimír Volráb
215 0301186 Jana Kožíšková
216 1103412 Ing. David Parma
217 1104006 Marek Franko
218 1006949 Ing. Jakub Martínek
219 1301051 Ing. Jaromír Červenka
220 0012583 Ing. Petr Mahdal
221 0701611 Ing. Jan Borek
222 0011448 Ing. Aleš Lubas Ph.D.
223 0008882 Ing. Kateřina Kvapilová
224 0012108 Ing. Ondřej Hilscher
225 0010072 Ing. Vlastimil Mrázek
226 0010741 Ing. Dušan Cichra
227 0012464 Ing. Petr Korejčík
228 0014156 Ing. Petr Hofman
229 0014443 Filip Soudek
230 0013593 Ing. Mikuláš Exner
231 0011919 Ing. Richard Chobotský
232 0001788 Ing. Martin Jelínek CSc.
233 0014536 Ing. Martin Valášek
234 0012015 Ing. Richard Montag
235 0014533 Ing. Karel Fazekas
236 0004880 Ing. Miroslav Havranec
237 0010760 Ing. Petr Bílek
238 0007803 Ing. Erich Konečný
239 0012812 Ing. Jakub Stejskal
240 0011075 Ing. Martin Liška
241 0012837 Ivo Mikulášek
242 0008928 Ing. Liběna Knapová
243 0011767 Bc. Karel Trojan
244 1004743 Ing. František Zápeca
245 0012191 Ing. Michal Kohn
246 1003653 Ing. Libor Smutný
247 0010069 Ing. Dušan Čepička Ph.D.
248 0013380 Jindřich Hanzl
249 0012299 Ing. Jiří Velebil
250 0014082 Ing. Tomáš Husák
251 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
252 0013639 Ing. Marián Chotár
253 1003639 Ing. Daniela Janevová
254 1006921 Lumír Patka
255 0301560 Ing. Miroslav Povolný
256 0007786 Miloš Calda
257 0010334 Martin Brož
258 0009722 Ing. Róbert Doboš
259 1101350 Ing. Jaroslav Solnický
260 0013516 Ing. Radek Hájek
261 1201635 Roman Vašina
262 0000215 Ing. Vladimír Cigánek
263 0014412 Ing. Michal Bolek Ph.D.
264 0011963 Ing. Petr Neufuss
265 0012017 David Lambert
266 0012135 Pavel Ondráček
267 0012279 Ing. Marek Zděradička
268 0010230 Ing. Karel Šabršula
269 0011580 Jan Věrnoch
270 0003377 Jakub Rybář
271 0601551 Ing. Miroslav Teichman
272 0012736 Ing. Zdeněk Tesař
273 0013651 Ing. Tomáš Homola
274 0201573 Monika Klimentová
275 0009541 Ing. Karel Kozel
276 1104162 Ing. Daniela Trnková
277 1201885 Michal Svoboda
278 0601666 Ing. Pavel Hodek
279 0202325 Ing. Tomáš Klor
280 0602200 František Wayrauch
281 0300692 Alena Lehečková
282 0401900 Ing. Ladislav Novák
283 0602066 Jiří Macháček
284 1104014 Bc. Ing. Věra Gřundělová
285 0601614 Ing. Jitka Hofmeisterová
286 0102490 Ing. Ondřej Kokeš
287 0010611 Ing. Petr Poupa
288 0101593 Radka Bambulová
289 0201252 Ing. Lada Kůsová
290 1103882 Ing. Roman Vaculík
291 1007026 Mgr. Petr Žváček
292 0400864 Ing. Karel Pabišta
293 1103532 Tomáš Jurošek
294 1201543 Petr Zdráhal
295 1101775 Rostislav Onderka
296 0501427 Ing. Miroslav Kubín
297 1103791 Ing. Martin Vavrica
298 0007882 Ing. Petr Sláma MBA
299 0013114 Daniel Kučera
300 0401848 Ing. Miroslav Váňa
301 0201389 Ing. Patrik Schuppler
302 0011885 Ing. Martin Pavel
303 0401827 Ing. Petr Kádě
304 0008590 Ing. Martin Jakoubek
305 0601670 Ing. Tomáš Hofmeister
306 1004879 Ing. Igor Kekely
307 0301399 Petr Sobotka
308 0012405 Ing. Lukáš Grűnwald
309 1301839 Martin Polách
310 0011136 Ing. Radek Veselý
311 0601165 Karel Borůvka
312 0600658 Ing. Blanka Matějková
313 1101934 Ing. Vladan Šetka
314 1006517 Ing. David Dohnal
315 1004200 Ing. Tomáš Racek
316 0601868 Pavel Koutný
317 1002469 Ing. Miroslav Martínek
318 1201004 Ing. Roman Kunert
319 1400515 Ing. Jakub Smejkal
320 0202327 Ing. Dušan Martiniak
321 0602655 Lucie Janečková
322 0700675 Jiří Bartoň
323 1007022 Ing. Pavel Pavlátka Ph.D.
324 1104069 Ing. Lenka Kubinová
325 0401446 Ing. David Rúža
326 0601525 Hana Hlízová
327 1102569 Ing. Dagmar Klajmonová
328 1006170 Ing. Jiří Jakl
329 1005938 Ing. Martin Belatka
330 0601407 Ing. Daniel Filip
331 0014174 Josef Gabrhel
332 0201693 Ing. David Malán
333 1302138 David Liška
334 1103159 Ing. Jaroslav Chalupa ml.
335 1202229 Ing. Michal Doležel
336 0401767 Tomáš Kufa
337 0300343 Vladimír Kouba
338 1104313 Ing. Ondřej Matula
339 1002666 Miloš Fiala
340 1200715 Ing. Miroslav Karel
341 1201504 Ing. Vlastimil Šindler
342 0402509 Pavel Seibt
343 1104065 Ing. Petr Mareš
344 1002526 Ing. Dalibor Vostal
345 1103466 Ing. Ivan Kudra
346 0600437 Ing. Miloš Burianec
347 0301379 Bc. Michal Pašava
348 1103134 Ing. Libor Habrnál
349 1300052 Ing. Petr Koukolíček
350 1202068 Tomáš Hanák
351 0013654 Ing. Květoslav Syrový
352 1005530 Ing. Tomáš Petr
353 0010037 Ing. Pavel Jindra
354 0500484 Ing. Stanislav Gajzler
355 0008689 Ing. Zuzana Hlavová
356 0013373 Ing. Jan Bartaloš
357 1301478 Ing. Miroslav Rochovanský
358 0011280 Jaroslav Vajrauch
359 0013390 Ing. Ondřej Machek
360 1006598 Ing. Radek Valášek
361 1300609 Milan Paták
362 0013080 Ing. Jan Hora
363 0200384 Ing. František Žežule
364 1003735 Ing. Marek Hladný
365 1101533 Ing. Vít Dostál
366 1006240 Ing. František Pokorný
367 0501215 Ing. Petr Řezka
368 1301368 Ing. Miroslav Bernátek
369 0202002 Ing. Jiří Ulman
370 0102015 Ing. Martin Hejl
371 1006001 Ing. Ondřej Pavlík
372 0701044 Josef Čech
373 0100048 Ing. Jiří Kubeš
374 1006616 Ing. Martin Sýkora
375 1004717 Ing. Jan Hlavatý
376 1301910 Ing. Libor Žák
377 0010933 Ing. Ivana Fialová
378 0400982 Ing. Vladimír Hadraba
379 0202082 Ing. Vít Pospíšil
380 0600352 Ing. Jaroslav Fejfar
381 1005835 Ing. Miroslav Palacka
382 1202020 Petr Kantor
383 1103763 Ing. Kateřina Šípková
384 0009405 Ing. Petr Broukal
385 0002219 Ing. Petr Barák
386 0014286 Ing. Jan Šelepa
387 0201779 Ing. Lucie Krupičková
388 0402544 Ing. Tereza Matoušková
389 0013423 Petr Ton
390 0401625 Ing. Jan Lenner
391 0010214 Ing. Monika Škardová
392 0010508 Ing. Veronika Makovcová
393 0501310 Jiří Hladík
394 0201632 Robert Nushart
395 0009768 Ing. Vendula Štěpánková
396 1006991 David Nikrmajer
397 0202244 Ing. Václav Mašek
398 0102266 Ing. Vít Brůžek
399 0701207 Tomáš Pekař
400 0201791 Veronika Burianová DiS.
401 1104150 Bc. Miroslav Durčák
402 1104148 Pavel Bobek
403 0401933 Ing. Eva Novotná
404 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
405 1201908 Ing. Linda Smítalová
406 1103574 Ing. Dalibor Vavroš
407 0501406 Ing. Tomáš Fichtner
408 0013621 Ing. Igor Hoření
409 0202292 Jan Nový
410 1003141 Ing. Zdeněk Hrubý
411 0009344 Ing. Kateřina Hladká Ph.D.
412 1400537 Ing. Martin Janák
413 1104109 Ing. Tomáš Nowak
414 1400375 Dana Gotvaldová
415 0401543 Ing. Martin Rucký
416 1104263 Ing. Martin Venclík
417 1000311 Ing. Rudolf Drnec
418 0101522 Ing. Luděk Líkař
419 0401569 Pavel Matula
420 0014385 Ing. Miroslav Filip
421 1200914 Ing. Petr Pilař
422 0402286 Ing. Roman Veselý
423 1005671 Ing. Jakub Kapsa
424 0402567 Roman Molnár
425 0501270 Luboš Stříbrný
426 1006409 Ing. Filip Burjanek
427 1005721 Ing. Luděk Krba
428 1100094 Ing. Ivo Čech
429 0010340 Ing. Tomáš Šmerda
430 1100117 Ing. Vlastimil Šmiřák
431 1007119 Ing. Zdeněk Španěl
432 0602193 Ing. Luboš Hanuš
433 1200129 Ing. Jiří Otrusina
434 1302415 Jaromír Šašinka
435 1100276 Ing. Otto Roháč Ph.D., MBA
436 1101748 Josef Zahel
437 1302310 Ing. Libor Kostka
438 1202279 Ing. Miroslav Veselý
439 1103857 Hana Svobodová
440 1201839 Ing. Bc. Jiří Soják
441 1301790 Pavel Kořínek
442 1104103 Ing. Radek Kreisl
443 1202270 Ing. Tomáš Pumprla
444 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
445 0011308 Ing. Martin Mencl
446 1100815 Ing. Zdeňka Trčková
447 0014316 Vít Křepinský
448 1302374 Bc. Oto Bachůrek
449 0602676 Ing. Jan Berger
450 1104123 Martin Petřík
451 3000191 Mgr. Dušan Čižmár
452 1005487 Ing. Michal Kosňovský
453 0011696 Martin Novák
454 0400005 Ing. Martin Mandík
455 0602827 Ing. Michal Šobr
456 0201753 Bohdan Pokorný
457 0601694 Daniel Kadavý
458 1202285 Ing. Petr Slouka
459 1007056 Ing. Lucie Talašová
460 1200549 Ing. Petr Doležel
461 1301495 Ing. Jiří Štěrba
462 0002103 Ing. Miroslav Paták
463 1006637 Ing. Klára Halodová
464 1201778 Ing. Radim Dostál
465 1005919 Ing. Petr Mičunek
466 0102112 Ing. Daniel Kadlec
467 1006749 Pavel Zelený
468 1103966 Ing. Martin Kubečka
469 0501126 Ing. Petr Olyšar
470 0301075 Ing. Petr Švorba
471 1104220 Ing. Ingrid Vašíčková
472 1103378 Ing. Ondřej Bojko
473 0402352 Jiří Matys
474 1003663 Ing. Peter Štefančík
475 0013690 Ing. Tomáš Ležal Ph.D.
476 1004785 Ing. David Rose
477 0402375 Ing. Lukáš Černý
478 0007700 Ing. Pavel Hendrich
479 1102240 Jiří Němec
480 0014520 Ing. Daniel Sedláček
481 0003798 Ing. Jan Kubíček CSc.
482 1001324 Ing. Luděk Smolka
483 0600006 Ing. Vladimír Janda
484 0200201 Ing. Václav Schamberger
485 0402530 Jaroslav Panský
486 0402529 Lucie Vaibarová DiS.
487 1006259 Ing. Ondřej Krejza
488 0501252 Ing. Filip Kučera
489 0300925 Ing. Luděk Kadlec
490 0014403 Ing. Viktor Míchal
491 0402528 Ing. David Severa
492 1005532 Ing. Petr Valihrach
493 0011827 Ing. Veronika Svobodová
494 0602718 Ing. Jan Tužil
495 0013451 Ing. Jiří Janků
496 1006475 Ing. Libor Kožik
497 1000392 Ing. Miloš Černý
498 0013761 Ing. Petr Fojt
499 1201746 Ing. Martin Černý
500 0013076 Ing. Jiří Franěk
501 0202331 Ing. Petr Rospopčuk
502 0010121 Ing. Jan Nosek
503 0301066 Ing. Ladislav Novák
504 0402566 Jan Vitner
505 1006747 Ing. Pavel Janás
506 0009930 Petr Jiřičný
507 0101783 Tomáš Ureš
508 0601963 Ing. Radek Adam
509 1202284 Ing. Pavel Slouka
510 1103606 Ing. Stanislav Vokoun
511 0010872 Ing. Jan Parchanski
512 0300922 Ing. Olga Havlíková
513 0101680 Irena Randusová
514 0013397 Ing. Jaroslav Kohout
515 0009965 Jan Matušek
516 1104259 Ing. Miroslav Keberle
517 1006540 Ing. Jakub Hajn
518 0301124 Pavel Charvát
519 1004949 Ing. Bohumír Vašek
520 0014219 Tomáš Krejčí
521 0202053 Bc. Jiří Rubáš
522 0013802 Ing. Radek Cerman