Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Mapové a geografické podklady pro projektování - webinář

Mapové a geografické podklady pro projektování

Termín konání:
13.03.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Online

Anotace:

Přednáška se zabývá novými mapovými a jinými geografickými podklady a produkty České republiky určenými pro projektování ve stavebnictví. Zeměměřický úřad je orgánem státní správy, který zodpovídá za tvorbu geodetických, kartografických a geografických standardů. Úřad úzce spolupracuje s jinými orgány veřejné správy na vývoji tzv. Digitální mapy veřejné správy.  Přednáška rekapituluje obsah právních úprav v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí a dále informuje zejména o stavu a vývoji geodetických základů ČR, Základní báze geografických dat České republiky, státních mapových dílech určených pro veřejné užití a o perspektivách rozvoje Informačního systému zeměměřictví a Digitální mapy veřejné správy. V přednášce jsou zahrnuty příklady efektivního využívání standardizovaných geodetických, kartografických a geografických podkladů a služeb ve stavebním projektování.

Program:
  1. Přehled vybrané legislativy
  2. Geodetické souřadnicové systémy a kartografická zobrazení
  3. Základní lokalizační standardy – definice
  4. Informační systémy zeměměřictví a katastru
  5. ZABAGED®

                Přestávka          

  1. Výškopisné databáze
  2. Ortofoto České republiky
  3. Státní mapová díla
  4. Geoportál ČÚZK – objednání a distribuce produktů, Open Data
  5. Nové projekty v oboru zeměměřictví ve prospěch digitalizace projektování (BIM, 3D vystavěné prostředí,…)

Diskuse

Přednášející:

Ing. Karel Brázdil, CSc.

Záznam webináře:
ANO
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
ANO
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 13032024 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0402713 Ing. Jan Studničný
2 0602950 Milan Suchochleb
3 0201304 Zdeněk Vavřík
4 1400764 Ing. Josef Jágr
5 0202300 Ing. Jiří Vavřička
6 0102235 Ing. Jitka Hovorková
7 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
8 0402492 Petr Bem DiS.
9 0102356 Ing. Dana Brožová
10 0600323 Jan Vávra
11 0701499 Ing. Jana Vogelová
12 0602982 Ing. Radka Škaldová
13 0014637 Bc. Milan Dudek
14 0402411 Ing. Vít Ondráček
15 0009184 Ing. Jiří Koťátko
16 0202212 Ing. František Chalupný
17 1007283 Ing. Aleš Radmil
18 0013698 Ing. Petr Odstrčil
19 1103763 Ing. Kateřina Šípková
20 0202056 Jiří Aulík
21 0008928 Ing. Liběna Knapová
22 0012024 Ing. Tomáš Faltus
23 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
24 1301844 Ing. Tomáš Macík
25 1202486 Monika Andraščíková
26 0101216 Jiří Urbánek
27 0010598 Josef Vencl
28 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
29 0602590 Martin Toms
30 0100537 Ing. Vladimír Konrád
31 0013668 Ing. Martin Fiury
32 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
33 0202363 Ing. Ludvík Nesnídal
34 1003448 Ing. Miroslav Němčák
35 0102411 Pavel Štolba
36 0301537 Ing. Miroslav Končík
37 0102412 Petr Dvořák
38 0101251 Ing. Petr Skala
39 1001856 Ing. Pavel Sojka
40 1202406 Ing. et Ing. Jan Štefaňák Ph.D.
41 1400701 Ing. Jiří Nahodil
42 1202243 Ing. Mgr. Radka Kalbáčová
43 0002246 Miroslav Bečvář
44 1004717 Ing. Jan Hlavatý
45 1104507 Ing. Jakub Maníček
46 0014764 Ing. Michaela Kenížová
47 1005964 Ing. Petr Zíma
48 0401592 Michal Koblížek
49 0008878 Zuzana Šmirousová
50 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
51 1005944 Ing. Martin Jaroš
52 1400561 Ing. Tomáš Kreutzer
53 0602920 Ing. Marek Lokvenc
54 0500491 Günter Hanisch
55 0301387 Ing. Martin Haueisen
56 0102027 Ing. Petr Ruda
57 1006977 Ing. Tomáš Herman
58 0500632 Ing. Josef Ježek
59 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
60 0501046 Ing. Jiří Arazim
61 1302612 Ing. Marek Urban
62 0201478 Jana Fürbacherová
63 0601652 Ing. Monika Kopecká
64 1202270 Ing. Tomáš Pumprla
65 1007043 Ing. Ondřej Hubáček
66 1301834 Ing. Pavlína Štachová
67 0402632 Ing. Lubomír Purchart
68 0701193 Milan Netolický
69 1201219 Ing. Radovan Hošek
70 0014663 Tomáš Kupka DiS.
71 0014198 Ing. Martin Jirsa
72 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
73 1302417 Ing. Marek Pokorný
74 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
75 0014746 Ing. Josef Říha
76 1102877 Ing. Marcel Šintaj
77 0501332 David Senohrábek DiS.
78 0402684 Ing. Michal Menkina Ph.D.
79 0402683 Ing. Jindřich Belinger
80 1005667 Ing. Petr Válek
81 1103769 Ing. Michal Pavelka
82 1102406 Ing. Jiří Horák
83 0012655 Ing. Petr Dvořák
84 1400772 Tomáš Žoudlík
85 1004256 Ing. Jan Eisner
86 1400251 Michal Vorel
87 1003308 Ing. Petr Češka
88 0300772 Petr Pařízek
89 0402127 Ing. Eliška Řezáčová
90 0101674 Pavel Běle
91 1005818 Ing. Jiří Hamerník
92 0402076 Ing. Jiří Müller
93 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
94 0701746 Ing. Ondřej Chvála DiS.
95 1301467 Ing. Ludmila Rosíková
96 0015258 Ing. Vanda Mužíková
97 1102643 Vratislav Bajgar
98 1007130 Ing. Jakub Kerouš
99 0202088 Stanislav Tanczoš
100 0011212 Ing. Michal David
101 1202310 Ing. Marek Pavel
102 0010130 Ing. Jitka Brzoňová
103 0012991 Ing. Michal Čížek
104 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
105 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
106 0601126 Ing. Jaroslava Marková
107 1005720 Ing. Ivo Pospíchal
108 0600566 Rudolf Marek
109 1007599 Ing. František Jurka
110 0012876 Ing. Michal Fott
111 0202504 Ing. Kristýna Růžičková
112 0013813 Ing. Jan Rybář
113 1103312 Ing. David Adámek
114 0700306 Petr Dobroucký
115 0014787 Ing. Karel Prchal
116 0701718 Zbyněk Ryzner
117 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
118 0701668 Ing. Lukáš Kovář
119 0008578 Ing. Jiří Mantlík
120 0014656 Ing. Miroslav Pokorný
121 1005107 Ing. Roman Čadeni
122 0600809 Ing. Ivan Šír
123 0701132 Jiří Storoženko
124 1007183 Bc. Josef Šafránek
125 0012239 Ing. Jan Podlaha
126 0701607 Ing. Jiří Herynek
127 0101168 Martin Kolouch
128 1302489 Ing. Tomáš Procházka
129 1201057 Ing. Milan Ošťádal
130 0402007 Michal Volbrecht
131 0000641 Ing. Jana Hejnalová
132 0006001 Ing. Tomáš Křivánek
133 0012871 Ing. Michal Němec
134 0013059 Ing. Petr Adamčík
135 0001333 Ing. Jaroslav Obermajer
136 0602763 Vít Hynek DiS.
137 0013806 Ing. Lukáš Rácz
138 0602675 Ing. Tomáš Dvořáček
139 1201272 Ing. Jiřina Bubeníková
140 0014879 Ing. Jan Hlom
141 1202242 Ing. Jana Valentová
142 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
143 0013807 Ing. Adam Dufek
144 0100702 Ing. Václav Houška
145 0009965 Jan Matušek
146 0014322 Ing. Jakub Horner
147 0602720 Ing. Jan Hejcman
148 1104196 Ing. Tomáš Malý
149 0300925 Ing. Luděk Kadlec
150 0014643 Ing. arch. Jakub Jakubec
151 0013590 Ing. Stanislav Mastný
152 0102750 Ing. Tomáš Štemberk
153 1007323 Ing. Bc. Marek Juříček
154 1007127 Radek Prokeš
155 0007105 Ing. Jana Rysová
156 0013390 Ing. Ondřej Machek
157 1006621 Ing. Miroslav Patočka
158 0004880 Ing. Miroslav Havranec
159 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
160 1103910 Ing. Jiří Mašek
161 0010961 Pavel Vávra
162 0400354 Ing. František Podliska
163 0011953 Ing. Richard Truxa
164 0202411 Ing. Lukáš Svoboda
165 0501466 Ing. Jiří Kočí
166 0401569 Pavel Matula
167 1007321 Ing. Robin Zelinka
168 1007332 Ing. Radim Novák
169 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
170 0009660 Ing. Jiří Pavelka
171 1301149 Ivan Tomek
172 1005968 Ing. Lucie Vyskočilová
173 0701591 Ing. Petr Kunc
174 0012912 Ing. Jiří Lávic
175 0012834 Mgr. Petr Olišar
176 1006834 Mgr. Petr Bláha
177 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
178 1003636 Ing. Vladimír Fouček
179 0201693 Ing. David Malán
180 1103134 Ing. Libor Habrnál
181 0601823 Ing. Petr Molnár
182 1100781 Ing. Jan Krömer
183 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
184 0002473 Ing. Zdeněk Viták
185 1007446 Petr Kučera
186 0000836 Pavel Jenčík
187 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
188 1003618 Ing. Ivan Kučera
189 0003377 Jakub Rybář
190 1007264 Ing. Michal Šenkeřík
191 1400556 Ing. Miloslav Beran
192 0013266 Tomáš Sucháček
193 0015142 Ing. Jiří Ramba
194 1200167 Ing. Petr Horčička
195 1102741 Vít Toman
196 1301987 Ing. Josef Brand
197 0500868 Ing. František Zikuda
198 0200795 Ing. Petr Šatra
199 1005214 Ing. Zbyněk Stratil
200 0501239 Ing. Petr Kadlec
201 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
202 0014525 Jan Hovorka
203 1301048 Ing. Jaroslav Kunčík
204 0010294 Ing. Petr Škola
205 0014233 Vojtěch Brázda
206 0014719 Ing. Radek Kopecký
207 0700935 Ing. Ladislav Němec
208 1005487 Ing. Michal Kosňovský
209 1400814 Bohuslav Pohořilský
210 1301157 Jan Čop
211 1103739 Ing. Milan Sauer
212 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
213 0009183 Ing. Pavel Minář
214 1001908 Ing. Eva Janáčková
215 0600658 Ing. Blanka Matějková
216 1202497 Martin Baše
217 1103744 Ing. Martin Chrástek
218 1004061 Tomáš Konrád
219 0201177 Pavel Ulč
220 0013694 Ing. arch. David Bartoš
221 0014161 Ing. Josef Mezek
222 1301756 Ing. Tomáš Hubík
223 0202019 Ing. Jan Cikán
224 1202084 Ing. Ondřej Volák
225 0402536 Ing. Jiří Novák
226 1005189 Ing. Petr Michálek
227 0012688 Ing. Tomáš Langer
228 0013680 Ing. Jan Jacko
229 1103689 Ing. Zdeněk Kostka
230 1007457 Ing. Petr Špičák Ph.D.
231 1104527 Ing. Martin Vavrečka Ph.D.
232 0602044 Ing. Petr Baše
233 0013322 Ing. Vladimíra Zdvořilá
234 1302515 Ing. Pavel Soušek
235 0701509 Ing. Aleš Šmejda Ph.D.
236 0012490 Ing. Petr Duník
237 0301379 Bc. Michal Pašava
238 0202495 Ing. arch. Jaroslav Bečvář
239 0015420 Ing. Dmitrij Arbuzov
240 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
241 1301644 Ing. Luděk Onderka
242 0014239 Ing. Martin Novák
243 0202233 Ing. Jiří Brunclík
244 1302215 Ing. Jan Jirkovský
245 0008023 doc. Ing. Roman Šafář
246 0013271 Ing. Vojtěch Bochníček
247 0102032 Ing. Milan Vávra
248 0102573 Ing. Ondřej Balihar
249 0013420 Michal Čejka DiS.
250 1201504 Ing. Vlastimil Šindler
251 0701543 Ing. Zdeněk Kaška
252 0101364 Ing. Marie Moučková
253 0013167 Ing. Jan Lipovčan
254 0402615 Ing. Filip Kail
255 0005478 Ing. Petr Kaplan
256 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
257 0014711 Ing. Pavel Běloušek
258 0014028 Ing. Michal Bruzl
259 0013969 Ing. Petr Janeček
260 0014156 Ing. Petr Hofman
261 0012497 Ing. Tomáš Záhora
262 0015263 Ing. Oldřich Stiller
263 0015419 Ing. Jaromír Hrůza
264 0013433 Ing. Jan Hrachovec
265 0003371 Ing. Jiří Zuman
266 0008569 Ing. Martin Butor
267 0014289 Ing. Jan Hercík
268 0008001 Ing. Romana Hubková
269 0011767 Bc. Karel Trojan
270 0400842 Vladislav Kašper
271 0009916 Ing. Pavel Sněhota
272 0013604 Ing. arch. Jan Zemek
273 0300801 Ing. Pavel Korima
274 0012263 Ing. Radek Šárovec
275 0010741 Ing. Dušan Cichra
276 0013258 Ing. Martin Lexa
277 0000378 Ing. Vladimíra Květoňová
278 0602545 Ing. Hana Hřivnová
279 0010058 Ing. Martin Nečas
280 0012658 Ing. Jiří Kolda
281 0013313 Jakub Stočes
282 0013294 Ing. Matěj Mareš
283 0015294 Ing. Matěj Vlček
284 0007840 Ing. Jiří Činka
285 0013134 Ing. arch. Lenka David
286 0013889 Ing. Jaromír Hadrava
287 0102377 Ladislav Pikl
288 0006909 Ing. Miloslav Bárta
289 0010595 Ing. Pavel Pánek
290 0014206 Ing. arch. Lukáš Tůma
291 0003044 Ing. Václav Ureš
292 0008619 Ing. Milena Schořovská
293 1007294 Ing. Martin Galeta
294 0011885 Ing. Martin Pavel
295 0014765 Ing. Martin Škopek
296 0014823 Ing. Milan Vaňas
297 0012808 Ing. Pavel Slezák
298 0013080 Ing. Jan Hora
299 1302595 Michal Masařík
300 0005197 Ing. Michal Říha
301 0013386 Ing. Vít Duda
302 0012719 Ing. Roman Květoň
303 0011960 Ing. Vilém Řechtáček
304 0014646 Ing. Lucie Janoušová
305 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
306 1102726 Ing. Iva Polochová
307 1302152 Ing. Přemysl Gajdošík
308 0007711 Ing. Pavel Doležil
309 0014144 Ing. Pavel Hošek
310 1104509 Ing. Markéta Sklarčíková Chovancová
311 0011903 Ing. Jana Carvová
312 0012544 Lukáš Toth
313 0201776 Marcela Hořeňovská
314 0013761 Ing. Petr Fojt
315 0008374 Ing. David Vávra
316 0501450 Ing. Jakub Plechatý
317 0015111 Ing. Lukáš Kulich
318 0602563 Ing. Jan Sekanina
319 0015320 Ing. Alex Podgornych
320 1202049 Ing. Vladimír Hirt
321 0601681 Ing. Josef Darmovzal
322 1006809 Bc. Tomáš Graca
323 0201674 Ing. Marek Weishäupl
324 0201489 Ing. Jiří Tägl
325 0014957 Ing. Filip Saturka
326 0014957 Ing. Filip Saturka
327 0101557 Ing. Martin Pobuda
328 0010321 Ing. Michal Lenoch
329 0014388 Ing. Ondřej Mareš
330 1102253 Ing. Dušan Kolek
331 0010760 Ing. et Ing. Petr Bílek Ph.D.
332 0015088 Tomáš Miňovský
333 0602655 Lucie Janečková
334 1003226 Ing. Stanislav Masařík
335 1007293 Ing. Petr Pelikán Ph.D.
336 1302546 Ing. Lenka Greslová
337 0014387 Ing. Miroslav Zajíc
338 0501407 Ing. Martina Kurková
339 0100385 Václav Mráz
340 0602166 Ing. Oldřich Kalvoda
341 0014010 Ing. Pavel Kroc
342 0402643 Tomislav Rak
343 0402230 Ing. Luděk Sahulka
344 1104010 Ing. David Šotkovský
345 0001091 Ing. Ladislav Štefan
346 1005680 Ing. Karel Vlček
347 0014414 Michal Cimbál
348 0602630 Josef Kolář
349 1301255 Ing. Rostislav Bajza
350 0401502 Ing. Luboš Cihlář
351 0007839 Václav Křivánek
352 0602554 Ing. Tomáš Verner
353 1400407 Ing. Libor Novák
354 0402603 Muhamed Noshdar
355 0004755 Ing. Hana Kahounová
356 1103207 Ing. Jan Bužek
357 1104346 Ing. Šárka Juřeníková
358 0014704 Ing. Vladislava Primas
359 0013794 Ing. Lenka Šupová
360 0011824 Ing. Miroslav Kroupar
361 1104545 Ing. René Ryman
362 0011967 Zuzana Baláčková