Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Mapové a geografické podklady pro projektování - webinář

Mapové a geografické podklady pro projektování

Termín konání:
13.03.2024, 14:00 - 18:00
Místo konání:

Online

Anotace:

Přednáška se zabývá novými mapovými a jinými geografickými podklady a produkty České republiky určenými pro projektování ve stavebnictví. Zeměměřický úřad je orgánem státní správy, který zodpovídá za tvorbu geodetických, kartografických a geografických standardů. Úřad úzce spolupracuje s jinými orgány veřejné správy na vývoji tzv. Digitální mapy veřejné správy.  Přednáška rekapituluje obsah právních úprav v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí a dále informuje zejména o stavu a vývoji geodetických základů ČR, Základní báze geografických dat České republiky, státních mapových dílech určených pro veřejné užití a o perspektivách rozvoje Informačního systému zeměměřictví a Digitální mapy veřejné správy. V přednášce jsou zahrnuty příklady efektivního využívání standardizovaných geodetických, kartografických a geografických podkladů a služeb ve stavebním projektování.

Program:
  1. Přehled vybrané legislativy
  2. Geodetické souřadnicové systémy a kartografická zobrazení
  3. Základní lokalizační standardy – definice
  4. Informační systémy zeměměřictví a katastru
  5. ZABAGED®

                Přestávka          

  1. Výškopisné databáze
  2. Ortofoto České republiky
  3. Státní mapová díla
  4. Geoportál ČÚZK – objednání a distribuce produktů, Open Data
  5. Nové projekty v oboru zeměměřictví ve prospěch digitalizace projektování (BIM, 3D vystavěné prostředí,…)

Diskuse

Přednášející:

Ing. Karel Brázdil, CSc.

Záznam webináře:
ANO
Opožděný start:
ANO
Opožděný start do:
Podklady z přednášky:
ANO
Vložné:

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT administrativní poplatek 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 13032024 do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka, druh akce - webinář. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Pro členy ČKA administrativní poplatek 500 Kč. Všichni podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz.

Organizace:

K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Technicky zajišťuje:

Středisko informačních technologií ČKAIT
e-mail: webinare@ckait.cz, tel.: 227 090 333

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem.
Technické informace a požadavky:
Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
Datová linka: >1 Mb/s
Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení registrace na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0402713 Ing. Jan Studničný
2 0602950 Milan Suchochleb
3 0201304 Zdeněk Vavřík
4 1400764 Ing. Josef Jágr
5 0202300 Ing. Jiří Vavřička
6 0102235 Ing. Jitka Hovorková
7 0402293 Ing. Miroslav Kovařík
8 0402492 Petr Bem DiS.
9 0102356 Ing. Dana Brožová
10 0600323 Jan Vávra
11 0701499 Ing. Jana Vogelová
12 0602982 Ing. Radka Škaldová
13 0014637 Bc. Milan Dudek
14 0402411 Ing. Vít Ondráček
15 0009184 Ing. Jiří Koťátko
16 0202212 Ing. František Chalupný
17 1007283 Ing. Aleš Radmil
18 0013698 Ing. Petr Odstrčil
19 1103763 Ing. Kateřina Šípková
20 0202056 Jiří Aulík
21 0008928 Ing. Liběna Knapová
22 0012024 Ing. Tomáš Faltus
23 1007070 Ing. Tomáš Kopecký
24 1301844 Ing. Tomáš Macík
25 1202486 Monika Andraščíková
26 0101216 Jiří Urbánek
27 0010598 Josef Vencl
28 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
29 0602590 Martin Toms
30 0100537 Ing. Vladimír Konrád
31 0013668 Ing. Martin Fiury
32 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
33 0202363 Ing. Ludvík Nesnídal
34 1003448 Ing. Miroslav Němčák
35 0102411 Pavel Štolba
36 0301537 Ing. Miroslav Končík
37 0102412 Petr Dvořák
38 0101251 Ing. Petr Skala
39 1001856 Ing. Pavel Sojka
40 1202406 Ing. et Ing. Jan Štefaňák Ph.D.
41 1400701 Ing. Jiří Nahodil
42 1202243 Ing. Mgr. Radka Kalbáčová
43 0002246 Miroslav Bečvář
44 1004717 Ing. Jan Hlavatý
45 1104507 Ing. Jakub Maníček
46 0014764 Ing. Michaela Kenížová
47 1005964 Ing. Petr Zíma
48 0401592 Michal Koblížek
49 0008878 Zuzana Šmirousová
50 1005943 Ing. Jaroslav Hamrla
51 1005944 Ing. Martin Jaroš
52 1400561 Ing. Tomáš Kreutzer
53 0602920 Ing. Marek Lokvenc
54 0500491 Günter Hanisch
55 0301387 Ing. Martin Haueisen
56 0102027 Ing. Petr Ruda
57 1006977 Ing. Tomáš Herman
58 0500632 Ing. Josef Ježek
59 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
60 0501046 Ing. Jiří Arazim
61 1302612 Ing. Marek Urban
62 0201478 Jana Fürbacherová
63 0601652 Ing. Monika Kopecká
64 1202270 Ing. Tomáš Pumprla
65 1007043 Ing. Ondřej Hubáček
66 1301834 Ing. Pavlína Štachová
67 0402632 Ing. Lubomír Purchart
68 0701193 Milan Netolický
69 1201219 Ing. Radovan Hošek
70 0014663 Tomáš Kupka DiS.
71 0014198 Ing. Martin Jirsa
72 1301981 Ing. Zbyněk Onderka
73 1302417 Ing. Marek Pokorný
74 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
75 0014746 Ing. Josef Říha
76 1102877 Ing. Marcel Šintaj
77 0501332 David Senohrábek DiS.
78 0402684 Ing. Michal Menkina Ph.D.
79 0402683 Ing. Jindřich Belinger
80 1005667 Ing. Petr Válek
81 1103769 Ing. Michal Pavelka
82 1102406 Ing. Jiří Horák
83 0012655 Ing. Petr Dvořák
84 1400772 Tomáš Žoudlík
85 1004256 Ing. Jan Eisner
86 1400251 Michal Vorel
87 1003308 Ing. Petr Češka
88 0300772 Petr Pařízek
89 0402127 Ing. Eliška Řezáčová
90 0101674 Pavel Běle
91 1005818 Ing. Jiří Hamerník
92 0402076 Ing. Jiří Müller
93 0701525 Ing. Jan Dobrovolný
94 0701746 Ing. Ondřej Chvála DiS.
95 1301467 Ing. Ludmila Rosíková
96 0015258 Ing. Vanda Mužíková
97 1102643 Vratislav Bajgar
98 1007130 Ing. Jakub Kerouš
99 0202088 Stanislav Tanczoš
100 0011212 Ing. Michal David
101 1202310 Ing. Marek Pavel
102 0010130 Ing. Jitka Brzoňová
103 0012991 Ing. Michal Čížek
104 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
105 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
106 0601126 Ing. Jaroslava Marková
107 1005720 Ing. Ivo Pospíchal
108 0600566 Rudolf Marek
109 1007599 Ing. František Jurka
110 0012876 Ing. Michal Fott
111 0202504 Ing. Kristýna Tomanová
112 0013813 Ing. Jan Rybář
113 1103312 Ing. David Adámek
114 0700306 Petr Dobroucký
115 1005444 Ing. Radek Weigner
116 0014787 Ing. Karel Prchal
117 0701718 Zbyněk Ryzner
118 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
119 0701668 Ing. Lukáš Kovář
120 0008578 Ing. Jiří Mantlík
121 0014656 Ing. Miroslav Pokorný
122 1005107 Ing. Roman Čadeni
123 0600809 Ing. Ivan Šír
124 0701132 Jiří Storoženko
125 1007183 Bc. Josef Šafránek
126 0012239 Ing. Jan Podlaha
127 0701607 Ing. Jiří Herynek
128 0101168 Martin Kolouch
129 1302489 Ing. Tomáš Procházka
130 1201057 Ing. Milan Ošťádal
131 0402007 Michal Volbrecht
132 0000641 Ing. Jana Hejnalová
133 0006001 Ing. Tomáš Křivánek
134 0012871 Ing. Michal Němec
135 0013059 Ing. Petr Adamčík
136 0001333 Ing. Jaroslav Obermajer
137 0602763 Vít Hynek DiS.
138 0013806 Ing. Lukáš Rácz
139 0602675 Ing. Tomáš Dvořáček
140 1201272 Ing. Jiřina Bubeníková
141 0014879 Ing. Jan Hlom
142 1202242 Ing. Jana Valentová
143 1102552 Ing. Ludmila Rojíčková
144 0013807 Ing. Adam Dufek
145 0100702 Ing. Václav Houška
146 0009965 Jan Matušek
147 0014322 Ing. Jakub Horner
148 0602720 Ing. Jan Hejcman
149 1104196 Ing. Tomáš Malý
150 0300925 Ing. Luděk Kadlec
151 0014643 Ing. arch. Jakub Jakubec
152 0013590 Ing. Stanislav Mastný
153 0102750 Ing. Tomáš Štemberk
154 1007323 Ing. Bc. Marek Juříček
155 1007127 Radek Prokeš
156 0007105 Ing. Jana Rysová
157 0013390 Ing. Ondřej Machek
158 1006621 Ing. Miroslav Patočka
159 0004880 Ing. Miroslav Havranec
160 0015201 Ing. arch., Ing. Jan Šebek
161 1103910 Ing. Jiří Mašek
162 0010961 Pavel Vávra
163 0400354 Ing. František Podliska
164 0011953 Ing. Richard Truxa
165 0202411 Ing. Lukáš Svoboda
166 0501466 Ing. Jiří Kočí
167 0401569 Pavel Matula
168 1007321 Ing. Robin Zelinka
169 1007332 Ing. Radim Novák
170 0009590 Ing. Alexandr Šmíd
171 0009660 Ing. Jiří Pavelka
172 0014455 Ing. František Betlach
173 1301149 Ivan Tomek
174 1005968 Ing. Lucie Vyskočilová
175 0701591 Ing. Petr Kunc
176 0012912 Ing. Jiří Lávic
177 0012834 Mgr. Petr Olišar
178 1006834 Mgr. Petr Bláha
179 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
180 1003636 Ing. Vladimír Fouček
181 0201693 Ing. David Malán
182 1103134 Ing. Libor Habrnál
183 0601823 Ing. Petr Molnár
184 1100781 Ing. Jan Krömer
185 0701233 Ing. Zdeněk Burkoň
186 0002473 Ing. Zdeněk Viták
187 1007446 Petr Kučera
188 0000836 Pavel Jenčík
189 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
190 1003618 Ing. Ivan Kučera
191 0003377 Jakub Rybář
192 1007264 Ing. Michal Šenkeřík
193 1400556 Ing. Miloslav Beran
194 0013266 Tomáš Sucháček
195 0015142 Ing. Jiří Ramba
196 1200167 Ing. Petr Horčička
197 1102741 Vít Toman
198 1301987 Ing. Josef Brand
199 0500868 Ing. František Zikuda
200 0200795 Ing. Petr Šatra
201 1005214 Ing. Zbyněk Stratil
202 0501239 Ing. Petr Kadlec
203 0014246 Ing. Lucie Vašíčková
204 0014525 Jan Hovorka
205 1301048 Ing. Jaroslav Kunčík
206 0010294 Ing. Petr Škola
207 0014233 Vojtěch Brázda
208 0014719 Ing. Radek Kopecký
209 0700935 Ing. Ladislav Němec
210 1005487 Ing. Michal Kosňovský
211 1400814 Bohuslav Pohořilský
212 1301157 Jan Čop
213 1103739 Ing. Milan Sauer
214 0009643 Ing. Jaromír Brunhofer
215 0009183 Ing. Pavel Minář
216 1001908 Ing. Eva Janáčková