Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Materiál k připomínkám

Materiál k připomínkám

Vyzýváme autorizované osoby, aby urychleně poslali své připomínky k těmto materiálům priloha1.doc a priloha2.doc Připomínky posílejte na e-mailovou adresu ckait-ul@iol.cz
03. 12. 2008