Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Městské inženýrství Karlovarsko

Městské inženýrství Karlovarsko

26. ročník Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko na téma „Město a průmysl“ se uskuteční dne 7. října 2022 v Kongresovém sále hotelu Thermal v Karlových Varech.

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání clenu CKAIT. Je určena pro autorizované osoby, zejména v oboru „Městské inženýrství“, a dále pro pracovníky státní správy, zástupce samosprávy, studující stavebních fakult vysokých škol, hlavně oboru městské inženýrství, pro projektanty i dodavatele.

Program:

 • 8.30–9.00 - Registrace
 • 9.00–9.10 - Přivítání a představení čestných hostů konference - Dipl.-Ing. Svatopluk Zídek, předseda výboru Oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary
 • 9.10–9.20 - Předání pamětních medailí představitelům zahraničních IK u příležitosti 30. výročí ČKAIT - Dipl.-Ing. Robert Špalek, předseda ČKAIT
 • 9.20–10.00 - Vystoupení zástupců ministerstev ČR - Ing. Eduard Muřický (MPO ČR) - Město a průmysl z pohledu MPO, zástupců kraje a města Karlovy Vary
 • 10.00–10.20 - Role městského inženýra v rámci soudobé praxe v České republice - Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D., Ústav architektury FAST VUT Brno, garant CSSI
 • 10.20–10.40 - Průmyslové město v procesu transformace – Chemnitz - prof. Dr. sc. techn. Reinhard Erfurth, Erfurth Projektdesign Chemnitz, garant Saská inženýrská komora
 • 10.40–11.00 - Suhl-Nord – transformace bývalého východoněmeckého velkosídliště v trvale udržitelnou průmyslovou a podnikatelskou zónu do roku 2040 - Dipl.-Ing. Architekt Thomas Zill, Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen, garant Inženýrská komora Thüringen
 • 11.00–11.20 - Vplyv Jaguar Land Rover Slovakia na rozvoj udržatelnej mobility v mestě Nitra - doc. Ing. Ĺuboš Moravčík, PhD., Stavebné konštrukcie a statika stavieb, Nitra, garant SKSI
 • 11.20–11.30 - Město a průmysl ve výstupech studentských prací (představení posteru s prezentací) - Ing. arch. Jan Májek, Ph.D., Ústav architektury FAST VUT Brno, garant Fakulta stavební VUT Brno
 • 11.30–11.50 - Přestávka na kávu - Prohlídka posteru studentských prací
 • 11.50–12.10 - Konverze průmyslových areálů na plochy bydlení, výroby a služeb – Praha-Zličín a Pragovka - Ing. Josef Filip, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta dopravní, garant Česká společnost městského inženýrství ČSSI
 • 12.10–12.30 - Vývoj města Plzně pod okřídleným šípem plzeňské Škodovky - Dipl.-Ing. Irena Vostracká, ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, garant ČKAIT
 • 12.30–12.50 - Město a průmysl - Dipl.-Ing. architekt Petr Kropp, garant Krajský úřad Karlovarského kraje
 • 12.50–13.10 - Začlenění opuštěných průmyslových areálů do života města - Ing. Marek Teichmann, Ph.D., Katedra městského inženýrství FAST VŠB-TUO, garant Česká společnost městského inženýrství ČSSI
 • 13.10–13.40 - Panelová diskuze k předneseným referátům - moderuje Dipl.-Ing. Adam Vokurka, Ph.D.
 • 13.40–13.50 - Zhodnocení a závěr konference - doc. Dipl.-Ing. František Kuda, CSc., předseda Vědecké rady konference MI Karlovarsko
 • 14.00–15.00 - Společný oběd

K účasti na konferenci je nezbytné se přihlásit do 25. září na adrese karlovyvary@ckait.cz. Bez řádné registrace bude umožněn přístup pouze zástupcům tisku. 

Termín