Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Městské inženýrství – veřejný prostor - seminář

Městské inženýrství – veřejný prostor - seminář

Pořadatel: IC ČKAIT + OK Praha ČKAIT

Přednášející: Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Ing. Petr Hrdlička, Ing. Jana Košťálová

Anotace:  Tématem semináře je veřejný prostor a technická infrastruktura ve městech. Přednášející se zaměří na následující oblasti: technická infrastruktura v územně plánovací dokumentaci, kategorizace vedení, schéma sítí, způsoby vedení, vedení v uličním profilu, odstupové vzdálenosti, ochranná a bezpečnostní pásma, koordinace TI s veřejnou zelení, TI při navrhovaní nových veřejných prostranství či revitalizaci stávajících, provozní a funkční limity TI, bezbariérové úpravy veřejného prostoru v návaznosti na materiály pochozích ploch, ochrana stromů a veřejné zeleně, předzahrádky a mobiliář. V přednáškách nebudou chybět zkušenosti s řešením problémů v praxi.

Program:

  1. Technická infrastruktura ve veřejném prostoru, vztah TI a zeleně
     Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta architektury
  2. Navrhování, realizace a provoz TI ve veřejném prostoru
    Ing. Petr Hrdlička
  3. Přístupnost a bezpečnost ve veřejném prostoru
    Ing. Jana Košťálová

Místo konání: Budova ČKAIT posluchárna 1. patro

Datum konání: 7.12.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Šárka Janoušková, ředitelka Informační centrum ČKAIT, s.r.o.

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800kč. Uhraďte na účet IC ČKAIT  161782314/0300 v.s. datum akce 07122022 , do poznámky: Pořadatel akce: IC ČKAIT Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na mrychetska@ic-ckait.cz  přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. 

 

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014982 Ing. Michal Novák
2 0014259 Ing. Aleš Mňuk
3 0000823 Ing. Jiří Sovina Ph.D.