Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Městské inženýrství – veřejný prostor - webinář

Městské inženýrství – veřejný prostor - webinář

Pořadatel: IC ČKAIT + OK Praha ČKAIT

Přednášející: Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., Ing. Petr Hrdlička, Ing. Jana Košťálová

Anotace:  Tématem semináře je veřejný prostor a technická infrastruktura ve městech. Přednášející se zaměří na následující oblasti: technická infrastruktura v územně plánovací dokumentaci, kategorizace vedení, schéma sítí, způsoby vedení, vedení v uličním profilu, odstupové vzdálenosti, ochranná a bezpečnostní pásma, koordinace TI s veřejnou zelení, TI při navrhovaní nových veřejných prostranství či revitalizaci stávajících, provozní a funkční limity TI, bezbariérové úpravy veřejného prostoru v návaznosti na materiály pochozích ploch, ochrana stromů a veřejné zeleně, předzahrádky a mobiliář. V přednáškách nebudou chybět zkušenosti s řešením problémů v praxi.

Program:

 1. Technická infrastruktura ve veřejném prostoru, vztah TI a zeleně
   Ing. Zuzana Vyoralová, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta architektury
 2. Navrhování, realizace a provoz TI ve veřejném prostoru
  Ing. Petr Hrdlička
 3. Přístupnost a bezpečnost ve veřejném prostoru
  Ing. Jana Košťálová

Místo konání: online

Datum konání: 7.12.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Rychetská tel.: 227 090 224, e-mail: mrychetska@ic-ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 800kč. Uhraďte na účet IC ČKAIT  161782314/0300 v.s. datum akce 07122022 , do poznámky: Pořadatel akce: IC ČKAIT Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na mrychetska@ic-ckait.cz  přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Pro členy ČSSI a studenty odborných škol stavebních zdarma. Studenti podají žádost nejméně 3 dny před akcí na praha@ckait.cz. Pro členy ČKA je vstup zpoplatněn 500 Kč. 

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5
Termín
Celková kapacita
239
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
2 0201916 Ing. Lukáš Páník
3 1103876 Ing. Richard Skopal
4 0013048 Ing. Tomáš Kaplan
5 0014385 Ing. Miroslav Filip
6 0003224 Eva Jakubková
7 0602851 Ing. Jaroslav Macháček
8 0014013 Ing. Stanislav Melichar
9 0011199 Ing. Dalibor Doubek
10 0013429 Ing. Markéta Šedivá
11 0012736 Ing. Zdeněk Tesař
12 1101414 Ing. Hubert Řehulka
13 1101379 Ing. Martin Krejčí
14 1101694 Ing. Tomáš Čárek
15 1103769 Ing. Michal Pavelka
16 1103262 Ing. Tomáš Czapka
17 1104240 Ing. Tomáš Martinek
18 0102589 Ing. Jaroslav Stanovič
19 1201819 Ing. Miroslav Ziegler
20 0602676 Ing. Jan Berger
21 0009069 Ing. František Kačaba
22 1006000 Ing. Miroslav Sukup
23 1300078 Ing. Petr Nykodým
24 1004479 Ing. Bc. Petr Strážnický Ph.D.
25 0010933 Ing. Ivana Fialová
26 1103466 Ing. Ivan Kudra
27 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
28 0009771 Ing. Jaroslava Šudová
29 1104179 Ing. Jaromír Švec
30 0013328 Ing. Pavel Přibyl
31 0014943 Ing. Filip Jakl
32 1006867 Ing. Marek Štefan
33 0012059 Ing. Vít Dolejší
34 1302546 Ing. Lenka Greslová
35 0014719 Ing. Radek Kopecký
36 1103991 Ing. Ondřej Stuchlík
37 0500871 Ing. Dana Polcarová
38 0400766 Ing. Zdenka Švehlová
39 0013394 Ing. Ondřej Pavelka
40 0501177 Martin Cimburek
41 3000277 Ing. Pavol Gálik
42 0300657 Ing. Josef Janů
43 1000724 Ing. Igor Smola
44 0102635 Bc. Marek Potclan
45 0012420 Ing. Jiří Hoke
46 0013698 Ing. Petr Odstrčil
47 0202301 Ing. Jan Bihary
48 0013950 Ing. David Friedel
49 1302110 Ing. Tomáš Kročil
50 0202284 Ing. Alena Štemberová Petráňová
51 0202125 Ing. Tomáš Štembera Petráň
52 1007118 Ing. Monika Barányová
53 1003663 Ing. Peter Štefančík
54 1100069 Ing. Svatopluk Görner
55 1400764 Ing. Josef Jágr
56 0201779 Ing. Lucie Krupičková
57 0013113 Ing. Petr Peštál
58 0602872 Ing. Jiří Kaplan
59 0602871 Ing. Pavol Tomko
60 0014946 Ing. Jan Suchánek
61 1201150 Ing. Milan Marcinov
62 0009541 Ing. Karel Kozel
63 0000836 Pavel Jenčík
64 1201979 Ing. Jan Březina
65 0009434 Ing. Pavla Štefanová Ph.D.
66 1101695 Ing. Lenka Březinová
67 0013668 Ing. Martin Fiury
68 1006579 Ing. Petr Vedra
69 1101121 Ing. Richard Žák
70 0102359 Bc. Josef Maroušek
71 0201722 Ing. Jan Setikovský
72 0402568 Ing. Jiří Henych
73 0014942 Ing. Jan Tillinger
74 0701679 Ing. Milan Vopařil DiS.
75 1007294 Ing. Martin Galeta
76 1201211 Ing. Michal Majer
77 0008569 Ing. Martin Butor
78 1104331 Ing. Vojtěch Kotas
79 0101216 Jiří Urbánek
80 1200549 Ing. Petr Doležel
81 0012017 David Lambert
82 0008609 Ing. Miroslav Böhm
83 1302425 Ing. Jan Rosík
84 0701366 Ing. Aleš Hlavatý
85 0003988 Ing. Jaromír Svatoš
86 1301537 Ing. Karel Vítek
87 0013251 Kryštof Rotkovský
88 1102989 Ing. Miroslav Knápek
89 0202411 Ing. Lukáš Svoboda
90 0008209 Ing. Jana Břicháčová
91 0010827 Ing. Tomáš Buchar
92 0013590 Ing. Stanislav Mastný
93 0012896 Ing. Ján Vojtila
94 0014316 Vít Křepinský
95 0014374 Mag. arch. Jaroslav Trávníček
96 0013392 Ing. Michal Hokr
97 0013450 Ing. Michal Dvořák
98 1201499 Ing. Karel Kuchař
99 0700884 Ing. Aleš Hřib
100 0014387 Ing. Miroslav Zajíc
101 0014549 Ing. Vladimír Ouřada
102 0012295 Ing. Přemysl Vodička
103 1004979 Ing. Ilona Janíková
104 1007103 Ing. Rastislav Kvasňovský
105 1201908 Ing. Linda Smítalová
106 0012912 Ing. Jiří Lávic
107 1103822 Ing. František Čech
108 0011639 Ing. Daniel Polič Ph.D.
109 1005924 Ing. Petr Neradilek
110 0013324 Ing. Jozef Harčarík
111 0200235 Ing. Petr Zítek
112 1400772 Tomáš Žoudlík
113 0202173 Ing. Iva Šrámková
114 0010885 Ing. Tomáš Kapal
115 0501432 Ing. Petr Frančík
116 0012522 Ing. Karel Kříž Ph.D.
117 0012892 Ing. Miroslav Kalina
118 0013742 Ing. Daniel Švec
119 1202229 Ing. Michal Doležel
120 1202125 Ing. Tomáš Olša
121 1104324 Ing. Roman Wilkonský
122 0014317 Ing. Tomáš Holenda
123 0701407 Ing. Jiří Cihlář
124 0012769 Ing. Prokop Galatík
125 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
126 1006294 Ing. Jaroslav Škola
127 0013390 Ing. Ondřej Machek
128 1004167 Ing. Ivan Kulísek
129 0301379 Bc. Michal Pašava
130 0701267 Ing. Tomáš Pawera
131 0601894 Ing. Josef Veselý
132 1201826 Ing. Jiří Sotolář
133 0202351 Ing. Jan Batík
134 0501239 Ing. Petr Kadlec
135 0009393 Ing. Bc. Světlana Sladká
136 0600316 Stanislav Stejskal
137 1301490 Ing. Jiří Sýnek
138 0014156 Ing. Petr Hofman
139 0009893 Ing. Bohumil Rachůnek
140 0013926 Ing. Lukáš Masopust
141 1102209 Ing. Petr Váňa
142 0013080 Ing. Jan Hora
143 0101990 Ing. Jiří Hovorka
144 0501370 Ing. Michal Drobník
145 0701565 Ing. František Doubravský
146 1005925 Ing. Jan Papoušek
147 0014174 Josef Gabrhel
148 0101884 Ing. Václav Kozler
149 1007038 Ing. Dušan Hradil
150 0701607 Ing. Jiří Herynek
151 0013139 Ing. Jan Vybíhal
152 0501373 Blanka Hájková
153 0102449 Ing. Alena Štádlík Pinkerová
154 0701499 Ing. Jana Vogelová
155 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
156 0011908 Ing. Štěpán Mazánek
157 1202284 Ing. Pavel Slouka
158 0014388 Ing. Ondřej Mareš
159 0501368 Ing. Věra Vanerová
160 0100070 Ing. Josef Maroušek
161 0101168 Martin Kolouch
162 0501252 Ing. Filip Kučera
163 0009423 Ing. Lenka Tomanová
164 1103213 Ing. Dagmar Hrazdílková
165 0013904 Ing. Jan Richter
166 0102235 Ing. Jitka Hovorková
167 0010714 Ing. Tomáš Havel
168 1006809 Bc. Tomáš Graca
169 0012334 Ing. Nikola Domažlická
170 0013593 Ing. Mikuláš Exner
171 0008590 Ing. Martin Jakoubek
172 0013944 Ing. Lucie Prošková
173 0007391 Ing. Karel Mišička
174 0013806 Ing. Lukáš Rácz
175 0014663 Tomáš Kupka DiS.
176 0008578 Ing. Jiří Mantlík
177 0014082 Ing. Tomáš Husák
178 0014337 Ing. Jan Gallia
179 0301418 Ing. Marcela Nečekalová
180 0012004 Ing. Martin Laloušek
181 0014536 Ing. Martin Valášek
182 0013537 Ing. Josef Dvořák
183 0006682 Ing. Jaroslav Vala
184 0015004 Ing. Jakub Kořán
185 1104456 Ing. Iveta Menšíková
186 1301929 Ing. Jaroslav Majíček
187 0007695 Ing. Marie Wolfová
188 0012876 Ing. Michal Fott
189 0010767 Ing. Marián Múdry
190 0014933 Ivan Strnad
191 0011220 Miroslav Kubík
192 0008882 Ing. Kateřina Kvapilová
193 0014423 Ing. Tibor Jéger
194 0201121 Ing. Irena Potužáková
195 1005487 Ing. Michal Kosňovský
196 0014400 Bc. Pavel Čejka
197 0013134 Ing. arch. Lenka David
198 0007755 Ing. Václav Juppa
199 0011478 Ing. Helena Pavelková Dvořáková
200 1400688 Ing. Lukáš Petr
201 0301446 Ing. Jan Altman
202 0201700 Ing. Štěpánka Hamatová
203 0013964 Jan Skalický
204 0013033 David Paulus DiS.
205 0000911 Ing. Libor Vlachovský
206 0003044 Ing. Václav Ureš
207 1301255 Ing. Rostislav Bajza
208 1004614 Ing. Jaromír Skoupil Ph.D.
209 0012080 Ing. Jan Krátký
210 1102124 Zbyněk Šmeidler
211 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
212 0012543 Ing. Michal Štepánik Ph.D.
213 0008447 Ing. Luboš Šustr
214 0014044 Ing. Jan Vecko
215 1400280 Ing. Tomáš Sobotka
216 1104420 Ing. Pavel Prokop
217 1101971 Ing. Zdeňka Baladová
218 1300564 Ing. Jaroslav Stuchlík
219 0013008 Jaroslav Soumar
220 0402376 Pavel Boháček DiS.
221 0402558 Ing. Jan Bělík
222 1102804 Ing. Petr Kolařík
223 1200407 Ing. Libuše Kujová
224 0601497 Ing. Pavel Korda
225 0402643 Tomislav Rak
226 0601652 Ing. Monika Kopecká
227 0013684 Ing. Martin Chromjak
228 0100896 Ing. František Zajíc
229 0402652 Bc. Josef Jančík
230 0202459 Ing. Michal Brechličuk
231 0201282 Ing. Bohumil Fröhlich
232 1102799 Ing. Barbora Marenčáková
233 0014311 Jan Šulc
234 1301190 Ing. Pavel Zabadal
235 0011950 Ing. Martina Kreslová
236 0010998 Luboš Albrecht
237 0010098 Ing. Kamil Orálek
238 0012234 Ing. Ondřej Petrželka
239 0014263 Ing. Miroslav Cőlba