Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Metodika průzkumů a oprav nosných konstrukcí památek-seminář

Metodika průzkumů a oprav nosných konstrukcí památek-seminář

Přednášející: Ing. Jan Vinař

Anotace: Nosné konstrukce historických staveb–zajištění statické funkce při zachování autenticity

Program:

Metodika průzkumů a posudků, přípravy, navrhování a realizace stavebních zásahů, oprav a údržby

(bude vydána Národním památkovým ústavem)

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 17.1.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 17012022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 10.1.2022, nebo do vyčerpání kapacity sálu.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 66
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1200037 Ing. Jiří Vítek
2 0003433 Ing. Zora Šlapánková