Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Metodika průzkumů a oprav nosných konstrukcí stavebních památek - webinář

Metodika průzkumů a oprav nosných konstrukcí stavebních památek - webinář

Přednášející: Ing. Jan Vinař

Anotace:

Problematika nosných konstrukcí památek se v praxi řeší často improvizovaně a nepřiměřeně a předkládaná řešení příliš závisejí na individuálním přístupu a erudici navrhovatele. Nepříznivý vliv dosud mají některé dříve užívané technologie, které se neosvědčily a dnes jsou v památkové praxi již nepřípustné. Značný vliv na stavební firmy, projektanty i investory má masivní tlak reklamy stavebních výrobků a technologií vyvinutých pro soudobé stavitelství, jejichž výrobci se snaží proniknout také do oblasti obnovy historických staveb. Důsledkem těchto vlivů bývá užívání technologií, které nejsou ověřené, a které mohou u historických staveb způsobit nevratné škody. Trvající trend neodborného přístupu potvrzují opakované případy nekvalifikovaných návrhů a realizovaných zásahů do nosných konstrukcí památek.

Vytvoření metodiky péče o nosné konstrukce památkových staveb pomůže tento stav zlepšit.

Návrh metodiky vychází z metodického podkladu, který vydal ICOMOS, a aplikuje principy, které tento dokument předkládá.

Program: Přednáška o koncepci a formě chystané metodiky s ukázkami pozitivního i negativního řešení v praxi.

Místo konání: online

Datum konání: 14.4.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na webináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

 

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0012864 Ing. Pavel Košťálek
2 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
3 0701297 Ing. Monika Baráková
4 0011315 Ing. Josef Vaňásek
5 1103417 Ing. Jana Opělová
6 1302129 Ing. Kateřina Pinďáková
7 1103418 Ing. Jan Lukáš
8 1004280 Ing. Adam Kurdík
9 0011693 Ing. Antonín Novák
10 0008001 Ing. Romana Hubková
11 0012361 Ing. Eliška Vyhlídalová
12 1005680 Ing. Karel Vlček
13 0012883 Ing. Tereza Rysová
14 0102494 Ing. Tomáš Čihák
15 0013303 Ing. Otakar Hrdlička
16 0011136 Ing. Radek Veselý
17 0004626 Ing. Zuzana Jeřichová
18 1102489 Ing. Milan Chrobák
19 0006856 Ing. Petr Červenka
20 0100368 Ing. Vladimír Soukup
21 0006802 Ing. Petr Pavlíček
22 1103405 Ing. Petr Chroboček
23 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
24 0602526 Bc. Ondřej Pešek
25 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
26 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
27 0011530 Ing. Maxmilián Schmidt
28 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
29 1006977 Ing. Tomáš Herman
30 0102032 Ing. Milan Vávra
31 0013781 Ing. Martin Hulan
32 0003861 Ing. Bohuslav Vykouk
33 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
34 0012429 Ing. Martin Lischka
35 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
36 0012661 Jiří Vorlíček