Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020 - přeloženo

Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020 - přeloženo

19. 6.2020 Seminář - 25. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020,
téma “Město a světlo“.
Přednášející: referující z ČKAIT, ČSSI, Saské, Bavorské, Durynské, Slovenské, Polské a Bulharské inženýrské komory a VBI Německo. FSv ČVUT Praha, FSv VUT Brno a FSv VŠB – TU Ostrava.
Místo konání konference: Kulturní centrum Svoboda - kulturní dům, Za Mostní branou 5, 350 02 Cheb.

Zrušeno – náhradní termín byl stanoven na pátek 2. října
POZOR! Koná se v Kulturním centru Svoboda v Chebu,

Termín