Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Mezinárodní soutěž hledá náměty na proměnu vltavského nábřeží v Praze

Mezinárodní soutěž hledá náměty na proměnu vltavského nábřeží v Praze

Chceme od rozmanité skupiny soutěžících získat architektonickou vizi pro budoucnost Vltavy. Porotci se ve svém hodnocení zaměří na interdisciplinární přístup, který bude spojovat krajinářství, urbanismus, architekturu, umění, městskou ekologii a další obory. Moderní projekt pro město by totiž měl být právě takový,“ tvrdí Martin Barry, stipendista Fulbrightovy nadace a ředitel festivalu reSITE. Rektorka ARCHIP Regina Loukotová dodává: „Ideová soutěž i profesionály má Praze přinést to zásadní – nové koncepce a strategie. I k řešení složitých problémů může přispět jednoduchá a jasně vyjádřená myšlenka. Snad nám pohled zvenčí pomůže, abychom vztah řeky a města viděli novýma očima.“

Předmětem soutěže je nábřeží Vltavy a jeho bezprostřední okolí, vymezená dvěma mosty - z jihu Železničním a ze severu Libeňským. Tento dlouhý úsek řeky má na obou březích velmi různorodý charakter i kvalitu, což soutěžícím dává příležitost k výběru a zpracování celé škály míst či oblastí. Návrhy by měly využít stávající potenciál řeky, definovat spojení řeky a metropole – a směřovat ke vzniku přitažlivých veřejných prostranství vhodného měřítka, ožívajících řadou aktivit.

Vítězové soutěže obdrží hodnotné finanční ceny ve výši 3 000, 2 000 a 1 000 eur, věnované hlavním sponzorem, společností Skanska. Její zástupkyně Lucie Nováková říká: „Tento projekt jsme se rozhodli podpořit hned z několika důvodů. Ochrana životního prostředí a snižování rizika negativního vlivu stavební činnosti jsou nedílnou součástí firemní strategie Skanska. ReSITE motivuje širokou veřejnost i odborníky k zamyšlení nad současným vzhledem města. Poukazuje na to, že vše se dá dělat citlivě a v rámci principů udržitelného rozvoje. To je i náš cíl. Proto považujeme spolupráci Skanska a reSITE za smysluplnou a v obou směrech velice přínosnou.“

Mezinárodní soutěž probíhá anonymně a je otevřena všem zájemcům bez ohledu na věk nebo profesi. Zúčastnit se mohou jednotlivci, ateliéry i týmy. Soutěžní návrhy budou hodnoceny dvoukolově, vítěze vybere hlavní mezinárodní porota. V té zasednou renomovaní odborníci, např. Kate Orff, Alexandros Washburn, Jakub Cigler, Adam Gebrian, Igor Kovačević nebo Jan Skalický.

Více najdete v příloze.

22. 03. 2012