Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

MMR zveřejnilo návrh vyhlášky o dokumentaci staveb

MMR zveřejnilo návrh vyhlášky o dokumentaci staveb

Návrh vyhlášky byl připomínkován v mezirezortním připomínkovém řízení a byl projednán Legislativní radou vlády. Vyhláška bude nyní zveřejněna ve Sbírce zákonů s tím, že účinnosti nabyde 1. 7. 2024. Na webu MMR byl návrh vyhlášky zveřejněn 20. 5. 2024.
https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/pravo-a-legislativa/novy-stavebni-zakon/vyhlasky/navrh-vyhlasky-o-dokumentaci-staveb

Připomínáme:

  • nový stavební zákon nabývá účinnosti k 1. 1. 2024 pro tzv. vyhrazené stavby (infrastrukturní stavby jako např. dálnice), které stanovuje příloha č. 3 k novému stavebnímu zákonu, pro jiné než vyhrazené stavby nabývá účinnosti od 1. 7. 2024;
  • ke stavebnímu řádu i pro oblast územního plánování připravuje MMR nové prováděcí právní předpisy;
  • na webu MMR je zveřejněn harmonogram nabývání účinnosti vyhlášek.